Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Word отчет Сокуренко бейсик.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.12.2018
Размер:
715.78 Кб
Скачать

Министерство образования и науки Украины

Криворожский технический университет

Кафедра моделирования и программного обеспечения

ОТЧЕТ

по теме: Microsoft Word

Выполнила Бандурина Татьяна

Группа БД-09-2

Преподаватель Саитгареев Н.Х.

Дата выполнения

Дата защиты

Задача 5.1.

Вибрати найбільш економічний спосіб розробки родовища, якщо на ведення робіт підземним способом з вертикальним стовбуром витрати складають А1, підземним способом з похилим стовбуром і конвеєрним підйомом – А2, відкритим способом – А3.

Таблица переменных

Переменная

Тип

Имя

Назначение

Затраты подзем. способом с вертикальным стволом

действит.

А1

Исходные данные

Затраты подзем. способом с наклонным стволом

действит.

А2

Исходные данные

Затраты открытым способом

действит.

А3

Исходные данные

Блок-схема алгоритма Проверка

Блок

Проверка 1

Проверка 2

Проверка 3

1

Начало

Начало

Начало

2

Ввод 1000 2500 1500

Ввод 2500 1000 1500

Ввод 1500 2500 1000

3

1000<2500 и 1000<1500 Да

2500<1000 и 2500<1500 Нет

1500<2500 и 1500<2500 Нет

4

Вывод «Вертикальный ствол»

5

1000<1500 Да

2500<1000 Нет

6

Вывод «Наклонный ствол»

7

Вывод «Открытый способ»

8

Конец

Конец

Конец

Структура даних

При розв’язанні задачі розміри витрат вихідними даними, для введення їх значень використовується функція Inputbox. У програмі вони мають імена а1, а2 і а3 відповідно. Результат виводиться за допомогою функції MsgBox у вигляді текстових констант. Він залежить від вихідних даних, і користувач не може його довільно змінити.

Структура даних задачі подана в наступній таблиці.

Реквізит

Ім’я

Призначення

Витрати 1 спосіб

А1

Вихідні дані

Витрати 2 спосіб

А2

Вихідні дані

Витрати 3 спосіб

А3

Вихідні дані

Інтерфейс з користувачем

Розв’язання задачі здійснюється за допомогою форми, наведеної нижче. У заголовку форми вказана назва додатка Задача 5.1. Обчислення виконуються при натисненні кнопки Определить. Результат розрахунку виводиться у вікні MsgBox.

Програма

Private Sub Command1_Click()

a1 = CSng(InputBox("Введите затраты подземным способом с вертикальным стволом"))

a2 = CSng(InputBox("Введите затраты подземным способом с наклонным стволом"))

a3 = CSng(InputBox("Введите затраты открытым способом"))

Print a1; a2; a3

If a1 < a2 And a1 < a3 Then

MsgBox ("Подземный способ с вертикальным стволом")

ElseIf a2 < a3 Then

MsgBox ("Подземный способ с наклонным стволом")

Else

MsgBox ("Открытый способ")

End If

End Sub

Реалізація проекту

  1. Запустити на виконання VB для створення нового проекту.

  2. Ввести заголовок форми Задача 5.1.

  3. Створити кнопку Определить.

  4. Увести код процедури, яка обробляє подію клацання на кнопку Определить.

  5. Зберегти форму і проект у підкаталозі папки студента на диску.

  6. Запустити програму на виконання і зробити обчислення з декількома комплектами вихідних даних.

Аналіз проекту

Для виконання обчислень у правій частині оператора привласнення використовується функція CSng(), яка перетворює рядкове значення на тип Single.

Для реалізації розгалуження застосовується розширена форма умовного оператора.

Виведення результату здійснюється за допомогою функції MsgBox. Виконання цієї функції приводить до появи результату у окремому вікні.

Виконання програми й аналіз отриманих результатів

Результат розв’язання задачі залежить від початкових даних, обробка яких може здійснюватися за одною з 3 гілок програми. Тому початкові дані треба підбирати так, щоб перевірити правильність розрахунків по всіх гілках. Приклад такої перевірки наведено на малюнку вище. Отримані результати співпадають з результатами перевірки алгоритму.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]