Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metod_5_iv.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
19.12.2018
Размер:
157.18 Кб
Скачать

11. Реклама

Ліцензіат зобов'язується („має право ") зазначати у відповідних рекламних матеріал ах, а також на „Продукції за ліцензією" та „Спеціальній продукції", яка випускається на його підприємствах, що ця продукція виробляється згідно з ліцензією Ліцензіара.

Питання про використання Ліцензіатом товарного знака Ліцензіара сторони врегульовують окремою угодою.

12. Розв'язання суперечок

12.1 У випадку виникнення суперечок між Ліцензіаром і Ліцензіатом з питань, які передбачені цим Договором, сторони вживуть усіх заходів щодо розв'язання їх шляхом переговорів між собою.

    1. У випадку неможливості розв'язання вказаних суперечок шляхом переговорів, їх належить розв'язувати в _______________ порядку.

13. Термін дії Договору

13.1. Цей Договір укладено на __________________ років. Він набирає чинності віддати його реєстрації у встановленому порядку в Державному департаменті інтелектуальної власності.

13.2. Кожна зі сторін має право достроково розірвати цей Договір, надіславши письмове повідомлення іншій стороні, якщо друга сторона не виконає будь-яку умову за пунктами цього Договору. Однак стороні, яка не виконала свого зобов'язання, будуть попередньо надані ______________________ місяців для усунення порушення.

13.3. Якщо цей Договір буде достроково розірваний через невиконання Ліцензіатом своїх зобов'язань, то Ліцензіат позбавляється права використовувати промислові зразки за п.2.1. в будь-якій формі і повинен повернути Ліцензіару всю художньо-конструкторську документацію.

13.4. У випадку визнання „Патентів" недійсними повністю або частково чи при достроковому припиненні чинності „Патентів" до закінчення терміну дії цього Договору, або через невиконання Ліцензіаром своїх зобов'язань за пунктами _________________________ цього Договору, сторони врегулюють свої стосунки таким чином.

13.5. Після закінчення терміну дії цього Договору Ліцензіат має право використовувати промислові зразки Ліцензіара за п.2.1 в обсязі, який передбачений цим Договором та додатковою угодою.

При цьому зберігається зобов'язання про „Конфіденційність".

14. Інші умови

  1. Права та обов'язки кожної зі сторін за цим Договором не можуть бути передані іншій фізичній або юридичній особі без письмового нате дозволу другої сторони, за виключенням випадків, передбачених цим Договором.

  2. Всі зміни і доповнення до цього Договору повинні оформлятися в письмовій формі і підписуватися уповноваженими на це особами та схвалюватися компетентними органами, якщо таке схвалення необхідне.

  1. У всьому іншому, що не передбачене цим Договором, будуть застосовуватися норми чинного законодавства України.

  2. Згадані в цьому Договорі додатки №.№. 1-4 на _____________ аркушах,

вважаються його невід'ємною складовою частиною.

14.5. Даний Договір укладений у_______________________ (вказується місто, село тощо) « ________» р. в двох примірниках.

Юридичні адреси сторін

Ліцензіар: .

Ліцензіат: .

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]