Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Основи ОРД.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.12.2018
Размер:
26.62 Кб
Скачать

До змістового модулю 1 Тема №1. Сутність, правова основа, завдання та принципи орд.

План лекції

 1. Сутність та поняття ОРД.

 2. Правова основа ОРД.

 3. Завдання та принципи ОРД.

Семінарське заняття 1.2. Сутність, поняття та правова основа ОРД.

 1. Історія виникнення, розвитку та становлення ОРД як державно-правової форми боротьби зі злочинністю.

 2. Положення оперативно-розшукової теорії, що визначають сутність ОРД.

 3. Поняття ОРД.

 4. Етапи становлення правового регулювання ОРД як державно-правової форми боротьби зі злочинністю.

 5. Нормативно-правова база, що регламентує ОРД.

 6. Міжнародно-правове регулювання співробітництва правоохоронних органів в боротьбі зі злочинністю.

Семінарське заняття 1.3. Завдання та принципи оперативно-розшукової діяльності.

 1. Завдання, що поставлені перед ОРД.

 2. Пошук і фіксація фактичних даних про противоправну діяльність.

 3. Припинення розвідувально-підривної діяльності спеціальних служб іноземних держав та установ.

 4. Класифікація та сутність принципів ОРД.

 5. Загальноправові принципи ОРД.

 6. Галузеві принципи ОРД.

Завдання для самостійної роботи та індивідуальні навчально-дослідницькі завдання.

 1. Історія становлення ОРД. ( підготовка реферату- до 20 балів, стаття(прийнята до друку)- до 30 балів)

 2. ОРД як наука, її зв’язок з іншими науками. ( підготовка реферату- до 20 балів, стаття(прийнята до друку- до 30 балів)

 3. Основні напрями діяльності ОВС щодо протидії злочинності. (підготовка реферату- до 20 балів, доклад за рефератом- до 3 балів)

 4. Формування правових основ ОРД. ( підготовка реферату- до 20 балів, стаття(прийнята до друку- до 30 балів)

 5. Гарантії законності під час здійснення ОРД. ( підготовка реферату- до 20 балів, стаття(прийнята до друку)- до 30 балів, доклад за рефератом- до 3 балів)

Основні поняття:

 1. Оперативно-розшукова діяльність.

 2. Законність.

 3. Гласні і негласні заходи.

 4. Пошукові, розвідувальні, контррозвідувальні заходи.

 5. Правова основа.

 6. Фактичні данні.

 7. Принципи ОРД

 8. Розвідувально-підривна діяльність.

Тема №2. Суб’єкти оперативно-розшукової діяльності

Лекція 2.1. Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність

План

 1. Поняття, види і загальні риси оперативних підрозділів.

 2. Специфіка проведення ОРД кожним із суб’єктів відповідно до особливостей професійної діяльності.

 3. Міжвідомча взаємодія оперативно-розшукових підрозділів.

 4. Міжнародне співробітництво оперативно-розшукових підрозділів.

Лекція 2.2. Поняття та види учасників, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність

План

1. Поняття та види учасників ОРД: - працівники оперативних підрозділів; - громадяни, які негласно здійснюють співробітництво з оперативними підрозділами;  - громадські організації, які сприяють здійсненню ОРД. 2. Компетенція суб’єктів ОРД. 3. Соціальний та правовий захист учасників оперативно-розшукової діяльності.

Семінарське заняття 2.2. Поняття та види учасників ОРД: працівники оперативних підрозділів; громадяни, які негласно здійснюють співробітництво з оперативними підрозділами; громадські організації, які сприяють здійсненню ОРД.

1. Поняття працівника оперативного підрозділу, його юридичний статус. 2. Призначення громадян, які залучаються до здійснення ОРД. 3. Вимоги до осіб, які залучаються до здійснення ОРД, та їхні обов’язки. 4. Категорії осіб, яких забороняється залучати до здійснення ОРД. 5. Обмежений характер участі в ОРД представників громадськості.

Практичне заняття 2.3. Соціальний та правовий захист учасників оперативно-розшукової діяльності.

1. Перевірка рівня готовності курсантів і студентів до заняття. 2. Надання студентам змісту завдань, щодо залучення окремих осіб до виконання завдань ОРД. 3. Самостійне розв’язання студентами і курсантами поставлених завдань. 4. Обговорення запропонованих рішень.

Завдання для самостійної роботи та індивідуальні навчально-дослідницькі завдання.

1.Організаційно-штатна структура кримінальної міліції. ( підготовка реферату- до 20 балів) 2.Підрозділи, на які покладається виконання окремих оперативно-розшукових функцій. ( підготовка реферату- до 20 балів, доклад за рефератом- до 3 балів) 3.Повноваження оперативних працівників  ОВС. ( підготовка реферату- до 20 балів, доклад за рефератом- до 3 балів) 4.Напрямки використання допомоги громадськості в ОРД. ( підготовка реферату- до 20 балів, доклад за рефератом- до 3 балів) 5.Умови, межі залучення громадських організацій та окремих осіб до виконання завдань ОРД. ( підготовка реферату- до 20 балів, доклад за рефератом- до 3 балів, доповідь на конференції- до 20 балів, тези в матеріалах конференції-до 10 балів)

Основні поняття:

1.Суб’єкти ОРД. 2.Оперативні підрозділи ОВС. 3.Конфіденційне співробітництво. 4.Поняття виправданого ризику. 5.Правові основи звільнення працівника оперативного підрозділу від кримінальної відповідальності. 6.Громадськість. 7.Правові основи залучення громадян до співробітництва з оперативними підрозділами.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.