Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Якости.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
17.12.2018
Размер:
102.7 Кб
Скачать
  1. Щотакетестування?

Тестування програмного забезпечення — це процес, що використовується для виміру якості розроблюваного програмного забезпечення. Зазвичай, поняття якості обмежується такими поняттями, як коректність, повнота, безпечність, але може містити більше технічних вимог Тестування — це процес технічного дослідження, який виконується на вимогу замовників, і призначений для вияву інформації про якість продукту відносно контексту, в якому він має використовуватись. До цього процесу входить виконання програми з метою знайдення помилок.

  1. Техніки, що базуються на специфікаціях.

Спецификация - этотекстовый файл с описанием того, чтонужнопротестировать в тестовыхданных. В нейуказываетсякакиерезультатыдолжна получить программа. Тестовый код находитреальные, вычисленные на живомкодерезультаты. А тестовый движок производитсверкуспецификации и вычисленныхрезультатов. Такойподходпозволяет декларативно создаватьтесты. Спецификации легко читаются и дополняются при изменениитребований. Тестовый код получаетсякомпактным. Его легко поддерживать и расширять. 

Техникитестирования, строящиеся на сновеспецификацийиликода часто называютфункциональнымиилиструктурными, соответственно. Обаподхода не должныпротивопоставляться, нодополнять друг друга.

  1. Альфа та бета тестуваня.

Перед тим, як випускається програмне забезпечення, як мінімум, воно повинне проходити стадії

• альфа (внутрішнє пробне використання) і

• бета (пробне використання із залученням відібраних зовнішніх користувачів) версій.

Звіти про помилки, що надходять від користувачів цих версій продукту, обробляються відповідно до визначених процедур, що включають підтверджують тести (будь-якого рівня), що проводяться фахівцями групи розробки. Даний вид тестування не може бути заздалегідь спланований.

  1. Таблиці прийняття рішень.

Таблицы принятия решений предоставляют простые визуальные средства, за счет чего они могут применяться в основанных на знаниях системах для выполнения эффективной верификации ипроцессов. В процессеразработки ПО таблицы принятия решений помогут коллективам разработчиков в управлении сложной логикой программных приложений.2

Такие таблицы представляют логические связи между условиями (могут рассматриваться в качестве “входов”) и действиями (могут рассматриваться как “выходы”). Набор тестов строится последовательным рассмотрением всех возможных кросс-связей в такой таблице.

5. Тесты на основе конечного автомата (Finite-state machine-based)

Общий контекст различных методов тестирования на основе конечных

автоматов. Рассматривается описание требований к поведению тестируемой системы, представленное в виде конечного автомата, называемого спецификацией. Реальное поведение тестируемой системы, со всеми имеющимися в ней ошибками, также может быть полностью смоделировано конечным автоматом, называемым реализацией. Реализация неизвестна, известно только, что это конечный автомат, удовлетворяющий ряду условий.

Задача состоит в построении как можно более компактного набора тестов — входных последовательностей (и соответствующих им в спецификации выходных), — позволяющих отличить реализацию от спецификации всякий раз, когда они не эквивалентны. Соответственно, если поведение реализации на этом наборе тестов не будет отличаться от поведения спецификации, можно быть уверенным, что они эквивалентны. На спецификацию и реализацию накладываются дополнительные ограничения.

Спецификация

• детерминирована;

• минимальна;

• полностью определена;

• сильно связна или имеет действие reset(R), достоверно приводящее из любого состояния в начальное.

От реализации требуется

• детерминизм;

• полная определенность;

• сильная связность или наличие reset;

• согласованность стимулов и реакций со спецификацией — входной и выходной алфавиты реализации те же;

• согласованность начального состояния — в начале работы реализация находится в начальном состоянии;

• ограниченность — число состояний в реализации не превосходит некоторого числа

N

6. Стратегія тестування – це схема, яка описує частину тестування циклу розробки програмного забезпечення. Він створений, щоб інформувати керівників проектів, тестерів і розробників про деякі ключові питання в процесі тестування. Це включає в себе тестування цілі методи тестування нових функцій, загальний час і ресурси необхідні для проекту, а також середовища тестування.

В ході випробувань стратегія описує як ризики продукту зацікавлених сторін пом'якшуються на рівні тестування,який тип тесті проводиться на рівні тестування та які вхідні та вихідні критерії застосовуються.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]