Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Mizhnarodna_informatsiya_Lektsiyi.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
08.12.2018
Размер:
730.11 Кб
Скачать

Власники інформації, що захищається

Відповідно до цього Власниками (власниками) інформації, що захищається, можуть бути:

 • держава і його структури (органи). В цьому випадку до неї відносяться відомості, що є державною, службовою таємницею, інші види захищається інформації, що належить державі або відомству. У їх числі можуть бути і відомості, що є комерційною таємницею;

 • підприємства, товариства, акціонерні суспільства (у тому числі і сумісні) і інші — інформація є їх власністю і складає комерційну таємницю;

 • суспільні організації — як правило, партійна таємниця, не виключена також державна і комерційна таємниця;

 • громадяни держави: їх права (таємниця листування, телефонних і телеграфних розмов, лікарська таємниця і ін.) гарантуються державою, особисті таємниці — їх особиста справа.

Слід зазначити, що держава не несе відповідальність за збереження лічнихтайн.

Інформація, що за змістом захищається, може бути розділена на

 • політичну

 • економічну

 • військову

 • розвідувальну

 • контррозвідувальну

 • науково-технічну

 • технологічну

 • ділову

 • комерційну.

Захист інформації — є комплекс заходів, що проводяться власником інформації, по огорожі своїх прав на володіння і розпорядження інформацією, створенню умов, що обмежують її розповсюдження і виключають або істотно утрудняють несанкціонований, незаконний доступ до засекреченої інформації і її носіїв.

Захищається інформація, що є державною або комерційною таємницею, як і будь-який інший вид інформації, необхідна для управлінської, науково-виробничої і іншої діяльності.

Захист інформації — це діяльність власника інформації або уповноважених їм осіб по:

 • забезпеченню своїх прав на володіння, розпорядження і управління інформацією, що захищається;

 • запобіганню витоку і втраті інформації;

 • збереженню повноти, достовірності, цілісності інформації, що захищається, її масивів і програм обробки:

 • збереженню конфіденційності або секретності інформації, що захищається, відповідно до правил, встановлених законодавчими і іншими нормативними актами.

Інформаційна загроза - це сукупність факторів, які створюють небезпеку для конституційних прав і свобод особистості, державної таємниці, зберігання цінної для суспільства інформації, від несанкціонованого доступу і розповсюдження.

Інформаційна безпека в різних сферах має свою спеціфику:

 • політична – ІБ стосується інформаційно-аналітичної діяльності дипломатичних представників і зовнішньо-економічних відомств;

 • економічна – захист інформації у банківських системах та мережах зв‘язку, конфіденційної інформації від несанкціонованого доступу.

Об‘єктами захисту інформації є документи, програми ЕВМ, ноу-хау, бази данних, тексти та інші матеріальні носії інформації, захист яких передбачений державними нормативними актами, внутрішньовідомчими постановами, розпорядженнями та спеціальними документами.

Найбільш важливі види інформації, яких стосується ІБ є стратегічна інформація, соціально-еконмічна інформація, воєнна, наукова. Надання інформації на державному рівні повинно включати проблему ІБ. Кожна країна включає питання ро ІБ в компетенцію Національної безпеки.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]