Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Mizhnarodne_publichne_pravo_Modul_1_drugy_riv.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
19.11.2019
Размер:
134.14 Кб
Скачать

Закарпатський державний університет

Факультет міжнародних відносин

Кафедра міжнародного права та міжнародних відносин

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з навчальної роботи,

______________доц. Ханас У.Я.

«____» _____________ 2012 р.

Погоджено:

____________ Декан факультету Вовканич І.І.

«_____» ___________ 2012 р. _____________ зав. кафедри Динис Г.Г.

«_____» ___________ 2012 р.

Тестові завдання з дисципліни

«Міжнародне публічне право»

для студентів III курсу

факультету міжнародних відносин і

факультету міжнародного бізнесу та міжнародного права

денної та заочної форми навчання

(за вимогами кредитно-модульної системи)

Кількість модулів: 2

Кількість тестових завдань для модуля: 80

(Модуль 1, другий рівень складності)

Розробник тестів:

викл., к.ю.н. Ковальова М.В.

Погоджено:

Директор бібліотечно-інформаційного центру ЗакДУ

_________________ М.Медведь

2012 рік

Міжнародне публічне право Модуль 1, другий рівень складності

 1. Відзначте міжнародні конвенційні органи з прав людини

 2. Відзначте правильно названі класи глав консульських установ:

 3. Відзначте правильно названі класи консульських установ:

 4. Відзначте правильно названі зовнішньополітичні функції Президента України відповідно до Конституції України:

 5. Відзначте правильно вказані функції Міністерства закордонних справ України

 6. Відзначте правильно вказані функції Міністерства закордонних справ України

 7. Сторонами в міжнародному збройному конфлікті можуть бути:

 8. В яких формах, відповідно до міжнародного права, здійснюється оголошення війни?

 9. Які положення сучасне міжнародне право містить щодо каперства (переобладнання торгових суден у військові):

 10. Які наслідки має визнання повстанців «воюючою стороною» в збройному конфлікті з центральним урядом?

 11. У якості актів агресії (тобто дій, заборонених міжнародним правом), незалежно від оголошення війни, розглядаються такі акти:

 12. Виберіть правильно вказані юридичні наслідки оголошення війни:

 13. Які території, відповідно до норм міжнародного права, не можуть бути театром війни?

 14. Виберіть правильно вказані положення міжнародного права щодо некомбатантів:

 15. Відзначте правильно вказані положення щодо розвідників:

 16. Відзначте правильно вказані ознаки найманця як учасника бойових дій:

 17. Відповідно до міжнародного права цілком заборонені такі засоби ведення війни:

 18. Воєнна окупація — це міжнародно-правовий режим, при якому:

 19. Відзначте правильно вказані правові наслідки закінчення війни:

 20. Відзначте правильно вказані характерні риси міжнародно-правової системи в порівнянні з внутрішньодержавною системою права:

 21. Відзначте правильно названі елементи системи міжнародного права:

 22. Відзначте правильно названі положення, що обґрунтовують пріоритет міжнародного права над національним:

 23. Відзначте правильно вказані положення взаємовпливу міжнародного та внутрішньодержавного права відповідно до законодавства України:

 24. Відзначте правильно вказані характерні риси міжнародно-правової системи в порівнянні з внутрішньодержавною системою права:

 25. Відзначте правильно названі функції сучасного міжнародного права:

 1. Функція зміцнення наявної системи міжнародних відносин та сприяння її передбачуваному розвиткові.

 2. Функція сприяння становленню і розвитку системи міжнародного права як безпосередньо, так і шляхом об'єднання норм, інститутів та галузей навколо власних загальнообов'язкових правил.

 3. Функція закріплення основних прав, обов'язків і законних інтересів суб'єктів міжнародного права, визначення основ їхньої взаємодії шляхом установлення правових статусів.

 4. Функція забезпечення основних засад правотворчого і правозастосовчого процесів.

 5. Функція зміцнення міжнародної законності, визначення її сутності.

 6. Гнесеологічна функція пізнання і опису міжнародно-правових явищ

 7. Онтологічна – забезпечує фізичне існування міжнародного права.

 8. Функція уповноваження суб’єктів міжнародного права укладати міжнародні договори.

 9. Функція відновлення законності та міжнародного правопорядку.

 1. Відзначте правильно названі види норм міжнародного права:

 2. Відзначте правильно названі види норм міжнародного права:

 3. Які акти становлять систему міжнародних норм під назвою „м'яке” право?

 4. Яка взаємозалежність за юридичною силою між нормами міжнародного звичаю і міжнародного договору?

 1. Норми міжнародного звичаю мають вищу юридичну силу порівняно з нормами міжнародного договору.

 2. Норми міжнародного звичаю мають однакову юридичну силу з нормами міжнародного договору.

 3. Між договором та звичаєм діє принцип: „наступний закон має переважну силу перед попереднім”;

 4. Дія міжнародних договорів і міжнародних договорів не перетинається;

 5. Пріоритетність дії цих двох джерел міжнародного права визначається рішенням суду в конкретному випадку залежно від обставин справи;

 6. Норми міжнародного договору мають вищу юридичну силу порівняно з нормами міжнародного звичаю.

 7. Між договором та звичаєм діє принцип: „спеціальний закон має переважну силу перед загальним»

 1. Відзначте позитивні риси міжнародних договорів як джерела міжнародного права:

 1. Питома вага міжнародних договірних норм явно перевищує норми, що випливають з інших джерел міжнародного права.

 2. Міжнародні договори мають вищу юридичну силу поряд з іншими джерелами міжнародного права.

 3. Наявність як самого міжнародного договору, так і його норм, їх зміст досить легко встановити;

 4. Міжнародний договір дає змогу оперативно врегулювати міжнародні проблеми, що виникли;

 5. Міжнародний договір формується довше, ніж міжнародний звичай.

 6. Міжнародний договір дійсний тільки після реєстрації його в Секретаріаті ООН.

 7. В Міжнародний суд можна звернутися тільки на підставі міжнародного договору.

 1. Відзначте позитивні риси міжнародних договорів як джерела міжнародного права:

 1. Форма викладу норм міжнародного договору дає можливість здійснювати чіткий контроль за його виконанням.

 2. Міжнародний договір містить тільки імперативні норми jus cogens.

 3. Міжнародний договір формується на основі доктрини найбільш кваліфікованих спеціалістів з публічного права різних націй;

 4. Процедура укладення міжнародного договору порівняно проста. Період його створення значно коротший за період створення міжнародного звичаю або іншого джерела міжнародного права.

 5. Механізм реалізації міжнародних договорів ефективніший за механізм реалізації міжнародного звичаю або іншого джерела міжнародного права.

 6. Конфіденційність його змісту, який є відомим тільки його сторонам;

 7. Відкритий характер – укладати міжнародні договори можуть будь-які суб’єкти міжнародного права.

 1. Чи втрачає своє значення міжнародно-правовий звичай у разі укладення правового договору, що регулює ті самі відносини?

 1. Не втрачає, оскільки він може залишатися чинним для тих суб’єктів, що визнаючи

 2. правовий звичай, не приєдналися до угоди з якихось причин;

 3. Не втрачає, оскільки звичай може бути за своїм обсягом ширшим, ніж договірна норма, тому він може діяти поряд з міжнародною угодою;

 4. Не втрачає, оскільки припинення міжнародного договору не припиняє автоматично дію звичаю;

 5. Втрачає, оскільки міжнародні договори є прогресивнішими джерелами міжнародного права, що оперативніше врегульовують суспільні відносини;

 6. Втрачає, оскільки міжнародні суди не визнають міжнародний звичай джерелом міжнародного права;

 7. Припинення міжнародного договору автоматично припиняє дію звичаю;

 8. Дія звичаю повністю перекриває дію договору.

 1. Відзначте негативні риси міжнародних договорів як джерела міжнародного права:

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]