Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MIZhNARODNA_TORGIVLYa (1).doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
114.69 Кб
Скачать

«Міжнародна торгівля» модуль № 1

93* Сфера міжнародних товарних відносин, специфічна форма обміну продуктами праці (товарами та послугами) різних країн :

@ міжнародна торгівля ;

) експортна торгівля ;

) імпортна торгівля.

94* Закупівля вироблених у країні товарів та послуг і вивіз їх за кордон з метою передачі у власність нерезидентами країни :

@ експорт ;

) імпорт;

) обмін товарами та послугами.

95* Витрати окремих осіб, фірм та уряду даної країни на придбання товарів та послуг, що вироблені в інших країнах :

) експорт ;

@імпорт;

) обмін товарами та послугами.

124* База статистичного обліку міжнародних товарних потоків:

@ митний облік експортно-імпортних вантажів ;

) економічні відносини ;

) торгівля.

1* У міжнародній торгівлі розрізняють такі методи міжнародної торгівлі :

@ прямий та непрямий ;

)опосередкований ;

) прямий.

2* Розміщення цінних паперів торговцем цінними паперами за дорученням, від імені і за рахунок емітента це :

@ андеррайтинг;

) дилерська діяльність ;

) брокерська діяльність.

3* Якого виду послуг не існує на сучасних світових ринках:

)туристичні;

) охорони здоров’я;

) фінансові;

@ психологічні;

5* Які з послуг міжнародної торгівлі є спеціалізованими:

) посередницькі;

@ будівничо-монтажні;

) споживчі;

) некомерційні;

6* Якого методу міжнародної торгівлі не існує:

) торгівля напряму;

) торгівля через посередників;

) транзитна торгівля;

@ комбінована торгівля;

7* Який метод міжнародної торгівлі здійснюється через встановлення прямих зв’язків між експортером та імпортером, які відповідно є виробниками і кінцевими споживачами:

) транзитна торгівля;

) торгівля через посередників;

@ торгівля напряму;

) жодний з методів;

8* Який з методів міжнародної торгівлі потребує відмови від прибутку на 2-3 роки:

) жодний з методів;

@ торгівля напряму;

) торгівля через посередників;

) транзитна торгівля;

9* Організаційна форма і порядок здійснення зовнішньоторговельних угод -- це:

@ метод міжнародної торгівлі;

) принцип МТ;

) закон МТ;

) правило МТ;

10* Операції з перепродажу здійснюються:

@ торговими посередниками;

) торговими агентами;

) торговими представниками;

) експедиторами.

11* Скільки існує видів операцій з перепродажу:

) 4;

) 8;

@ 2;

) 3.

*12 Які переваги використання дистрибуторів:

) збільшення прибутку;

) зменшення витрат;

) отримання винагороди;

@ можливість виходу на нові ринки.

*13 Угоди купівлі-продажу товарів здійснювані посередницькими фірмами

та регулюються нормами:

) торгівельного та приватного права;

@ торгівельного та цивільного права;

) торгівельного та конституційного права;

) торгівельного та публічного права.

14* Посередницькі фірми класифікуються:

@ за обсягами повноважень та їх місцем на певному ринку;

) за кількістю здійснюваних операцій;

) за чисельність робітників;

) за всіма вищенаведеними критеріями.

15* Посередники, що не мають право на укладення угод з покупцем це:

) комісіонери, консигнатори, фактори;

) агенти-повірені, торгівельні агенти;

)купці, дистрибютори, дилери, стокисти експорнті/імпортні фірми, оптові/роздрібні фірми;

@ агенти-представники, брокери, маклери.

16* Посередники, що укладають угоди з покупцем від свого імені за кошти принципала це:

@ комісіонери, консигнатори, фактори;

) агенти-повірені, торгівельні агенти;

)купці, дистрибютори, дилери, стокисти експорнті/імпортні фірми, оптові/роздрібні фірми;

) агенти-представники, брокери, маклери.

17* Посередники, що укладають угоду з покупцем від імені принципала та за його кошти це:

) комісіонери, консигнатори, фактори;

@ агенти-повірені, торгівельні агенти;

)купці, дистрибютори, дилери, стокисти експорнті/імпортні фірми, оптові/роздрібні фірми;

) агенти-представники, брокери, маклери.

18* Посередники, що укладають угоду з покупцем від свого імені та за свій кошт це:

) комісіонери, консигнатори, фактори;

) агенти-повірені, торгівельні агенти;

@ купці, дистрибютори, дилери, стокисти експорнті/імпортні фірми, оптові/роздрібні фірми;

) агенти-представники, брокери, маклери.

19* Винагорода агентів складає:

@ 2-5% від суми контракуту;

) 1-2% від суми контракуту;

) 5-7% від суми контракуту;

) 0,25-3% від суми контракуту.

20* Торгівля комплексного обладнання – це:

) поставка обладнання без здійснення будівельно-монтажних робіт;

@ єдиний закінчений технологічний комплекс, який передбачає наявність інституту гаранта;

) поставка обладнання + здійснення буд.-монтаж. та пусконалагодження роботи, надання допомоги в організації технологічного процесу;

) обмеження доступу до технологічної сторони фірм «незалежних».

21* До сучасного стану міжнародного технологічного обміну належать:

) динамізм сучасного обміну технологіями та випередженням технологічних трансферів як темпів економічного розвитку так і міжнародної торгівлі;

) диверсифікація форм маркетингової діяльності на ринках технології;

) зміна акцентів в процесі міжнародного кооперування;

@ усі відповіді вірні.

22* Які економічні переваги на сучасному етапі МТО є:

) можливість в короткий термін задовільнити свої потреби в новій техніці та технологіях;

) економія капітальних ресурсів та часу на проведеннявласного НДДКР «НІОКР»;

@ кращі можливості отримання ноу-хау;

) усі відповіді вірні.

23* Що таке оферента:

) форма торгівлі, що передбачає поставку комплектуючих для нової зборковибору;

) єдиний закінчений технологічний комплекс, який передбачає наявність інституту гаранта;

@ підготовка торгів складається з розробки технічних і комерційних умов торгівта ознайомлення з нею потенційних учасників торгів;

) поставка обладнання без здійснення будівництво-монтажних робіт.

24* Який термін дійсності тендерів:

) від 1 – 3,5 місяців;

) від 2 – 4,5 місяців;

) від 3 – 2,4 місяців;

@ від 1 – 3,4 місяців.

25* Які є основні види готовності продукції зі знаком «+»:

) забезпечити значну економію та транспорт;

) проникнути на ринок закритий для готовності продукції;

) ввозити комплект за зниженими митними ставками;

@ всі відповіді вірні.

26*До якої категорії відноситься поставка обладнання без здійснення будівниство-монтажних робіт?

) генеральний підряд;

) угоди типу «продукція в руки»;

)угоди типу «ринокв руки»;

@ техологічні сприяння.

27* Укладання торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів щодо цінних паперів від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу, крім видатків, передбачених законом це :

) андеррайтинг;

@ дилерська діяльність ;

) брокерська діяльність.

28* Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами включає :

@ брокерську та дилерську діяльності, андеррайтинг, діяльність з управління цінними паперами;

) брокерську та дилерську діяльності;

) діяльність з управління цінними паперами.

29* Існують такі методи ціноутворення на світових товарних ринках :

) на основі закритих торгів ;

) на основі передбачуваної цінності ;

) на основі рівня поточних цін ;

@ всі відповіді вірні.

30* Залежно від способу фіксації розрізняють наступні види цін :

) тверда та рухлива ;

) ковзаючи ;

) з наступною фіксацією ;

@ всі відповіді вірні.

31* Ціна може бути зафіксована в контракті :

) на момент укладання ;

) протягом терміну дії ;

) на момент його виконання.

@ всі відповіді вірні.

32* Розмір знижки залежить від :

) характеру угоди та умов поставки ;

) умов платежу та взаємовідносин з покупцем ;

) кон’юнктури ринку на момент укладання угоди ;

@ всі відповіді вірні.

36* Прихильником меркантилізму був:

) А. Сміт;

) Д. Рікардо; ) Д. Х'юм;

@ Т. Ман.

37* Меркантилізм як напрям економічної теорії зійшов зі сцени:

) у середині XVI ст.;

) на початку XVII ст.;

) наприкінці XVII ст.;

@ наприкінці XVIII ст.

34* Назвіть автора праці "Дослідження про природу і чинники

багатства народів":

) Д. Рікардо;

@ А. Сміт;

) Ф. Кєне;

) Ш. Фур'є.

35* Теорії про абсолютні та порівняльні переваги у міжнародній торгівлі розробили:

@ А. Сміт і Д. Рікардо;

) Р. Оден і Д. Дефо;

) Дж. Ло і III. Фур'є;

) А. Пуерго і Л. Фейєрбах.

38* Е. Хекшер і Б. Олін були економістами:

) німецькими;

) французькими;

@ шведськими;

) італійськими.

40* "Парадокс Леонтьєва" було опубліковано:

) 1924 р.;

) 1934 р.;

) 1944 р.;

@ 1954 р.

39* Теорію конкурентних переваг розробив:

@ М. Портер;

) Т. Рибчинський;

) Р. Вернеш;

) Е. Хекшер.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]