Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Mizhnarodna_informatsiya_Lektsiyi.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
08.12.2018
Размер:
730.11 Кб
Скачать

Тема 11. Інформаційна безпека

Саме поняття "безпека" включає як складові:

 1. інформаційно-комерційну,

 2. юридичну,

 3. фізичну безпеку.

Питання інформаційно-комерційної безпеки займають особливе місце і у зв'язку із зростаючою роллю інформації в житті суспільства вимагають особливої уваги. В умовах посилювання конкуренції успіх підприємництва, гарантія отримання прибутку всі в більшій мірі залежать від збереження в таємниці секретів виробництва, що спираються на певний інтелектуальний потенціал і конкретну технологію.

Напрямки інформаційної безпеки Інформаційна безпека має кілька напрямків:

1. Один із таких напрямків – це система заходів, спрямованих на недопущення несанкціонованого доступу до інформації, несанкціонованої її модифікації або порушення цілісності. Цей напрямок часто називають Informational Security.

2. Другий напрямок інформаційної безпеки – це захист політичних, державних і громадських інтересів країни, захист загальних моральних цінностей, недопущення закликів до порушення територіальної цілісності, заборона інформації, яка включає ідеї війни, насилля, дискримінації і посягання на права людини.

3. Попередження розповсюдження відомостей, що становлять державну таємницю, а також відомостей з обмеженим доступом і інформації закритого типу, що переміщається через державний кордон.

Інформаційне забезпечення урядів, різноманітних державних органів, недержавних організацій та фірм визначається відповідно до їх потреб, у кожному конкретному випадку.

Понятие "безопасность" определяется как состояние защищенности жизненно важных интересов (Закон РФ,+УКР "О безопасности").

Основне поняття, інформаційна безпека визначається наступним чином.

Інформаційна безпека – це стан захищеності суспільства, держави, особистості, стан захищеності інформаційних ресурсів, які забезпечують прогресивний розвиток життєво важливих сфер суспільства.

До інформації, що захищається, відносять:

 1. секретну інформацію (відомості, що містять державну таємницю).

 2. конфіденційну інформацію (відомості, що містять комерційну таємницю, а також таємницю, що стосується особистого життя і діяльності громадян).

Таким чином, під інформацією, що захищається, розуміють відомості, на використовування і розповсюдження яких введені обмеження їх власником.

Інформація, що захищається, має відмітні ознаки:

 1. засекречувати інформацію, тобто обмежувати до неї доступ, може тільки її власник (власник) або уповноважені ним на те особи;

 2. чим важливий для власника інформація, тим ретельніше він її захищає. А для того, щоб всі, хто стикається з цією інформацією, що захищається, знали, що одну інформацію необхідно оберігати ретельніше, ніж іншу, власник визначає їй різний ступінь секретності;

 3. інформація, що захищається, повинна приносити певну користь її власнику і виправдовувати сили, що витрачаються на її захист, і засоби.

Об'єктами захисту інформації виступають:

 1. документи,

 2. програми ЕОМ,

 3. ноу-хау,

 4. бази даних,

 5. тексти, на яких зафіксована інформація

 6. інші матеріальні носії інформації, захист яких передбачений державними нормативними актами, внутрівідомчими постановами та розпорядженнями, іншими спеціальними документами.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]