Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Mizhnarodna_informatsiya_Lektsiyi.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
08.12.2018
Размер:
730.11 Кб
Скачать

Виходячи з вищевикладеного, Концепція передбачає:

 • етапи формування та розвитку інформаційного простору СНД;

 • розвиток нормативно-правової бази взаємодії в інформаційній сфері;

 • підвищення активності інформаційної взаємодії в погоджених сферах;

 • розвиток соціальних та культурних зв!язків;

 • захист національних інтересів у сфері інформації та інформатизації.

Концепція являється основою співробітництва країн-членів СНД в сфері інформації та інформатизації і буде запроваджувати в погоджених сферах дії через національні програми інформатизації та цільові програми міждержавного співробітництва.

Мета та задачі формування та розвитку інформаційного простору снд

Основною метою робіт з формування інформаційного простору країн-учасниць СНД є забезпечення взаємодії національних інформаційних просторів країн Співтовариства на взаємовигідній основі, враховуючи національні та загальні інтереси у справі розвитку співробітництва в погоджених сферах діяльності.

У складі загальних інтересів країн Співтовариства можуть бути названі:

 1. збереження та розвиток контактів громадян;

 2. розповсюдження інформації про життєдіяльність країн-членів СНД та органів Співтовариства;

 3. розвиток освіти, науки, техніки та культури;

 4. забезпечення доступу громадян, підприємств та організацій, органів державного управління до національних та міжнародних інформаційних ресурсів;

 5. забезпечення інформаційної безпеки;

 6. взаємодія у сфері надзвичайних ситуацій, стихійних лих та катастроф, своєчасне інформування з цих питань та інформаційне супроводження під час їх ліквідації;

 7. утворення умов взаємовигідного використання інформаційних ресурсів країн-учасниць СНД.

Забезпечення інформаційної безпеки в інформаційному просторі снд

Однією з найважливіших проблем формування інформаційного простору країн-членів СНД є забезпечення кожною з них власною інформаційною безпекою та захистом свого інформаційного суверенітету. Для своєчасного вирішення цих питань кожна країна-учасниця СНД здійснює своєчасний моніторинг “протиріч” в інформаційній політиці та загроз інформаційному суверенітету.

Автоматизована система інформаційного обміну між країнами-учасницями снд (асіо снд)

АСІО СНД являється складовою частиною інформаційного простору країн Співтовариства і націлена на забезпечення інформаційних обмінів органів державної влади та управління держав Співтовариства між собою та органами Співтовариства.

Склад підсистем, що створюються в рамках АСІО СНД і автоматизовуваних ними функцій, визначається на основі прийнятих державами-членами СНД багатосторонніх договорів.

Інтеграція підсистем держав Співтовариства, що діють в рамках АСІО СНД, має максимально зберігати їх інформаційні та технічні основи і забезпечувати накопичення досвіда та науково-технічного співробітництва.

Нормативно-правове забезпечення і функціонування АСІО СНД має базуватися на національних законодавчих актах країн-учасниць СНД, міждержавних договорах країн Співтовариства.

Етапи формування та розвитку інформаційного простору снд

Формування та розвиток інформаційного простору СНД являється масштабною та складною задачею, що вимагає від країн-учасниць СНД координації зусиль в процесі вирішення широкого кола нормативно-правових, технічних та фінансових проблем на національному і міждержавному рівнях.

В загальному вигляді стратегія діяльності з формування інформаційного простору має включати в себе наступні два етапи.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]