Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_z_YeRM.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
05.12.2018
Размер:
479.23 Кб
Скачать

Тема 4. Археологічна експозиція (2 год.)

Мета заняття: ознайомити студентів з методикою експонування археологічних матеріалів.

План:

  1. Історія експонування археологічних матеріалів у вітчизняних музеях.

  2. Загальні правила та вимоги до експонування археологічних матеріалів.

  3. Методи та прийоми показу археологічних матеріалів.

Методичні поради: у відповіді на перше запитання потрібно коротко викласти історію археологічних експозицій у вітчизняних музеях, схарактеризувати методи показу археологічних матеріалів, котрі в них використовувались. У відповіді на друге запитання належить визначити головні дизайнерські та технічні вимоги до експонування археологічних предметів та до музейних текстів, які їх супроводжують; правила щодо збереження археологічних матеріалів, які необхідно врахувати створюючи експозицію. Відповідь на трете запитання передбачає характеристику технічних прийомів, які використовуються під час показу археологічних знахідок.

Література:

Основна:

Бондар М.М. Мезенцева Г.Г. Славін Л.М. Нариси музейної справи. – К., 1959.

Вайдахер Ф. Загальна музеологія. – Львів, 2005.

Курило О.Ю. Нариси розвитку археології в музеях України: історія, дослідники, меценати. – К., 2002.

Музееведение: музей исторического профиля. Учебное пособие для студентов. – М., 1988.

Підвисоцька О.П., Полякова Н.В. реставрація моноліту з кургану Товста Могила // Музейні читання. – К., 2007.

Рабинович М.Г. Археологические материалы в экспозиции краеведческих музев. – М., 1961. – Ч. ІІ.

Попова Т.Б., Раушенбах В.М. Археологические материалы в краеведческих музеях. – М., 1954.

Формозов А.А. Страницы истории русской археологии. – М., 1986.

Додаткова:

Вопросы методики построения исторической экспозиции краеведческих музеев // Сб. науч. трудов. – М., 1991.

Гроздилова Г.Г., Столяр А.Д. К вопросу построения музейной археологической экспозиции // Советская археология. – 1958. – № 4.

З методики експонування археологічних матеріалів у краєзнавчих музеях УРСР. – К., 1960.

Закс А.Б. Музеи исторического профиля в 1917 – 1934 гг. // История СССР. – 1962. – № 5.

Мезенцева Г.Г. Музеєзнавство. – К., 1986.

Мінжулін О. Реставрація творів з металу. – К., 1998.

Михайлова С.І. Загальні вимоги збереження предметів з металу // Музейні читання. Матеріали наукової конференції «Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки». – К., 2006.

Овсяников С.А. Частное собирательство в России в ХVІІІ – пер. пол. ХІХ века // Очерки истории музейного дела в России. – М., 1961. – Вып. 3.

Потупчик М.В. З досвіду експонування кам’яних ювелірних форм V – VІ ст. з поселення Бернашівка // Музейні читання. Матеріали наукової конференції «Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки». – К., 2006.

Разгон А.М. Археологические музеи в России (1861 – 1917 гг.) // Очерки истории музейного дела в России. – М., 1961. – Вып. 3.

Российская музейная энциклопедия: В 2-х т. – М., 2001.

Стрельник М. Пам’ятки культури Київської Русі в експозиції національного музею історії України // Історія в школах України. – 2003. – № 6.

Тихомирова В.А. Археологические материалы в музейной экспозиции. – М., 1945.

Черненко О.Є. Археологічна колекція Чернігівського історичного музею (1896 – 1948). – Чернігів, 2007.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]