Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ратушнюк Диана 111-АН.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
05.12.2018
Размер:
249.86 Кб
Скачать

Використана література

 1. Закон України „Про зайнятість”.

 2. Постанова Кабінету Міністрів № 42 від 20.01.2006 р.

 3. Базилевич В. Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Опорний конспект лекцій. – К.: Четверта хвиля, 1997. – 224 с.

 4. Данильченко О. П. Макроекономіка: К.: 1995. - 96 с.

 5. Еренберг Р. Дж., Смит Р. С. Современная экономика труда: Теория и государственная политика / Под ред. Р. П. Колосовой и др. М., 1996. С. 634.

 6. Ивашковский С.Н. Макроэкономика: Учебник. – 2-е изд., испр., доп. – М.: Дело, 2002. – 472 с.

 7. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. М., 1948. С. 252.

 8. Курс общей экономической теории / Под ред. А. И. Добрынина, Л. С. Тарасевича. СПб., 1996. С. 316-317.

 9. Маконелл К., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика. М., 2000, 785 с.

 10. Мочерний та ін. Політична економія: навчальний посібник. – Херсон: Дніпро, 2002, 794 с.

 11. „Апостолівські новини”, газета, № 82-83 (9892) від 18-22 жовтня 2006

 12. „Економіка України”, журнал, 10.

 13. „За київським часом”, газета, № 13 (90), 24.06.05

 14. „Урядовий кур’єр”, газета, № 15, 27 січня 2005 р.

 15. „Урядовий кур’єр”, газета, № 247, 27 грудня 2005 р.

 16. „Урядовий кур’єр”, газета, № 17-18, 27 січня 2006 р.

Тестові завдання за цією темою:

1.Яке з наведених тверджень є правильним?

Економічно активне населення – це частина працездатного населення,яка :

А) працює за наймом, займається підприємницькою діяльністю,перебуває на

Державній службі, навчається і займається домашнім господарством

Б) дорівнює сумі зайнятих і безробітних

В) дорівнює чисельності працездатного населення за урахуванням безробітних

Г) дорівнює сумі зайнятих і працездатних, але не працюючих.

2.Безробітні це –

А) частину працездатного населення, яка залишається за вирахуванням зайнятих

Б) частину економічно активного, але не працюючого населення, яка залишається за вирахуванням осіб, не навмисних працювати і тому не шукають роботи

В) частина економічно активного населення, яка залишається за вирахуванням зайнятих

Г) працездатні фізичні особи, які не працюють.

3.Якє за наведених тверджень є правильним?

«Якщо людина в працездатному віці не працює,він є безробітним». Це твердження:

А) безумовно, вірно

Б) безумовно, невірно

В) вірно,якщо ця людина не вчиться в загальноосвітній школі або на денному відділенні ВУЗу

Г) вірно,якщо ця людина активно шукає роботу, зареєструвавшись у районній службі з працевлаштування.

4.Яке з наведених тверджень є правильним?

Працівник, який звільнився добровільно,шукає,але ще не знайшов роботу,потрапляє в категорію:

А) фрикційно безробітних

Б) приховано безробітних

В) структурно безробітних

Г) поза робочої сили.

5.Яке з наведених тверджень є правильним?

Людина,яка хвора і тимчасово не працює,відноситься до категорії:

А) фрикційно безробітних

Б) приховано безробітних

В) не включається в загальну чисельність робочої сили

Г) зайнятих.

6.Природним для економіки можна визнати безробіття:

А) фрикційне

Б) структурне

В) циклічне

Г) вірні А) та Б)

7.При природному безробіттю:

А) циклічне безробіття дорівнює нулю

Б) реалізується потенціал економіки

В) досягається повна зайнятість

Г) усі відповіді вірні

Д) вірної відповіді не має

8.Велику допомогу по безробіттю збільшує

А) циклічне безробіття

Б) фрикційне безробіття

В) структурне безробіття

9.Рівень безробіття вимірюється у відсотках і визначається як відношення кількості безробітних до чисельності

А) всього населення

Б) робочої сили

В) працездатного населення

Г) населення пенсійного віку

10.Рівень безробіття зазвичай вище серед

А) кваліфікованої робочої сили

Б) некваліфікованої робочої сили

В) молоді

Г) вірні А) та В)

Д) вірні Б) та В)

25

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.