Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекція № 1. Вступ в РОБОЧІ ПРОЦЕСИ.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
04.12.2018
Размер:
212.48 Кб
Скачать

Аналіз компонувальних схем

Легкові автомобілі – аналізується розташування силового агрегату, ведучих мостів, тип кузова, кількість дверей та розташування багажника.

1. Класична схема – з розташуванням двигуна попереду та приводом на задні колеса.

2. Переднеприводна схема – з розташуванням двигуна попереду та приводом на передні колеса.

3. Заднеприводна схема – з розташуванням двигуна позаду та приводом на задні колеса .

4. Повноприводна схема – з розташуванням двигуна попереду.

Компонувальні схеми вантажних автомобілів аналізуються, за розташуванням двигуна і кабіни.

1. Капотна компоновка – з розташуванням двигуна над переднім мостом, кабіни за двигуном.

2. З розташуванням двигуна над переднім мостом, кабіни – з частковим або повним розташуванням над двигуном.

Компонувальні схеми автобусів аналізуються, за розташуванням двигуна.

1. Двигун попереду:

для автобусів малого класу – позитивне компонування.

До негативної сторони відноситься:

- перевантаження переднього моста.

- незручна компоновка місця водія і салон.

- шум та загазованість салону, високий рівень долу.

2. Двигун під долом:

Рівний діл, стандартний задній міст, задовільний розподіл навантаження по мостам – позитивне компонування.

До негативної сторони відноситься:

- необхідність застосовувати спеціальний двигун.

- високий рівень долу.

3. Двигун позаду:

(Повздовжнє, поперечне, вертикальне або горизонтальне розташування).

Позитивна сторона компанування:

- найкращий розподіл навантаження по мостам,

- низький рівень долу,

- зменшена загазованість та шум.

Негативна сторона компанування:

- нестандартний задній міст,

- необхідність піднімання долу біля двигуна,

- складне розташування дверей біля заднього звису.

Схема перспективна для великих та середніх міських та міжміських автобусів.

Порівняльний аналіз конструкції автомобіля.

При аналізу конструкції, умовно приймаємо загальну максимальну кількість балів, які зможе отримати автомобіль 1000.

При розподілу загальної кількості балів виходимо з кількості основних робочих процесів, які відбуваються в тому чи іншому елементі конструкції і в залежності від цього визначаємо максимальну кількість балів елементу конструкції. Після цього проводиться загальний порівняльний аналіз зразка та аналіз рівня ефективності робочих процесів в тому чи іншому елементі конструкції.

Марка автомобіля_____ Рік випуску____Аналізуємий діапазон пробігу_____

№пп

Складові аналізу конструкції автомобіля.

Вимоги стан-дартів. Кращі досягнення аналогів.

Мак-сима-льні

Бали.

Бали

зраз-ку

І. Загальний аналіз .

1

Відповідність призначенню .

30

2

Ефективність застосування компонувальної схеми в порівнянні з іншими схемами.

30

3

Пробіг до капітального ремонту .

До 500 тис.км

40

4

Кількість відказів на 1000 автомобілів

( 10, 100 тисяч кілометрів ).

0

40

5

Питома потужність джерела енергії.(наявність інших прогресивних, більш економічних джерел енергії).

30

6

Час розгону до 100 км за годину

20

7

Максимальна швидкість.

20

8

Максимальна ефективна обґрунтована швидкість руху навантаженого автомобіля .

До 60 ,90 , 110 , 130 км/год.

30

9

Середня швидкість руху.

20

10

Питома витрата палива.

30

11

Комфорт керування та наявність систем контролю за діями водія і попереджен-ня (виключення) про неправильні дії.

30

12

Наявність та повнота комплектування додатковим обладнанням.

30

13

Наявність елементів активної та пасивної безпеки.

30

14

Ефективність гальмування.(наявність АБС).

30

15

Корисне навантаження.

20

16

Сила тяжіння спорядженого автомобіля.

20

17

Питоме корисне навантаження.

30

18

Висота центра мас.

20

19

Питома продуктивність транспортної роботи.

30

20

Технологічність виготовлення .

30

21

Питома собівартість виготовлення на одиницю потужності , яка передається

( в грн. на кВт) .

30

22

Споживча вартість.

23

Собівартість ТО 1, 2 .

20

24

Питома собівартість капітального ремонту .

20

25

Питома металоємність конструкції .

30

26

Відповідність вимогам з екології.

30

27

Наявність елементів конструкції, які виключають (знижують) рівень шумів .

20

ІІ.Аналіз рівня ефективності робочих процесів конструкції .

1

Автоматизація робочих процесів зразка Наявність автоматизованих систем керування рухом .

30

2

Наявності елементів , які забезпечують простоту, комфорт та надійність керування (елементів автоматизації робочих процесів та систем автоматизованого, електронного керування, тощо ).

30

3

Застосування в зразку систем керування тяговим зусиллям , перерозподілу його між колесами, осями та інших новітніх технологій .

30

4

Наявність елементів стабілізації підре-сорених мас при руху по нерівностях дороги та на повороті.

30

5

Використання нових перспективних дешевих джерел енергії або застосування в джерелах енергії елементів конструкції, які зменшують витрати палива та підвищують коефіцієнт корисної дії джерел енергії та автомобіля в цілому без істотного удосконалення.

30

6

Наявність нових прогресивних схем передачі крутного моменту( наприклад, багатоконтурних схем передачі крут-ного моменту , які виключають перери-вання передачі крутного момента ,та оптимізують робочі процеси, тощо) .

30

7

Використання в конструкції деталей , систем та матеріалів , які істотно підви-щують надійність та довговічність роботи агрегатів та автомобіля в цілому.

30

8

Застосування в агрегатах та системах автомобіля елементів конструкції , які дають можливість максимально використовувати ефективну потужність джерела енергії та елементів конструкції, які використовувують енергію гальмування .

30

9

Відповідність стандартам з безпеки руху

-оглядовість,

-маневреність,

- керованість в аварійних ситуаціях,

-стійкість,

-надійність та ефективність гальм,

-сигналізація,

-умови роботи водія,

-наявність елементів локації, телематики, тощо ) .

30

10

Можливість уніфікації автомобіля шляхом створення модулів .

20

Разом

1000

Разом: позитивних робочих процесів-______одиниць, негативних робочих процесів ______одиниць.

Примітка: Там де не вказані вимоги стандартів або кращі середні статичні значення, порівняння здійснюється з кращим існуючим аналогом автомобіля.

При проведенні порівняльного аналізу, проводиться описування позитивних та негативних сторін складових загального аналізу та складових аналізу рівня ефективності робочих процесів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.