Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
головний.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
04.12.2018
Размер:
64.02 Кб
Скачать

2. Аналіз використання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві

За 2010 рік Фонд здійснив страхові виплати 313581 потерпілому та членам їхніх сімей, які постраждали на виробництві, що на 1,3%, або на 4006 осіб, менше, ніж у 2009 році.

За 2010 рік з бюджету Фонду виплачено страхових виплат потерпілим (членам їхніх сімей) майже 3471 млн. гривень.

Основна частина страхових виплат припадає на щомісячні страхові виплати потерпілим (членам їхніх сімей), питома вага яких становить 60,9% від доходів Фонду, та одноразову допомогу потерпілим (членам їхніх сімей) - 16,5% від доходної частини бюджету Фонду.

Загальна сума видатків на щомісячні страхові виплати потерпілим у 2010 році становила 2398,1 млн. гривень. Середній розмір щомісячної страхової виплати, яку отримують 294,3 тис. потерпілих, склав 658,67 грн., що на 8%, або 48,75 грн., більше порівняно з 2009 роком.

Загальна сума щомісячних страхових виплат утриманцям, які мають на це право у разі втрати годувальника (19,3 тис. осіб), становила 152,8 млн. гривень. Середній розмір щомісячної страхової виплати за звітний період склав 662,0 грн., що на 5,3%, або на 33,15 грн., більше, ніж у 2009 році.

У 2010 році у зв'язку зі стійкою втратою професійної працездатності одноразову допомогу призначили 11633 потерпілим, що порівняно з 2009 роком менше на 2,3 тис. осіб, або на 16,8%. Розмір цієї допомоги в середньому на одного потерпілого у звітному періоді становив 42,2 тис.грн., що більше на 23,8%, ніж у 2009 році.

Одноразову допомогу у зв'язку зі смертю потерпілого призначено 911 утриманцям та 1062 сім'ям. У 2010 році ця допомога в середньому становила 29,3 тис.грн. на одного утриманця та 131 тис.грн. на одну сім'ю, що більше порівняно з 2009 роком на 9,7% і 5,7% відповідно.

У 2010 році Фонд продовжував виплати потерпілим грошових сум на відшкодування моральної (немайнової) шкоди на виконання рішень судів. Відшкодовано моральну (немайнову) шкоду 727 потерпілим на суму 10,1 млн.грн., що на 35,8% менше, ніж у 2009 році, кількість одержувачів зменшилась на 33,9%. При цьому слід зазначити, що Законом України від 23.02.2007 року N 717 (717-16) "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання України" норму щодо відшкодування Фондом моральної шкоди було виключено.

За звітний період за рахунок коштів Фонду майже 55 тис. потерпілих на виробництві отримали медико-соціальні послуги, пройшли медичну професійну та соціальну реабілітацію на загальну суму понад 218,6 млн. гривень.

Упродовж 2010 року загальна кількість потерпілих, що були проліковані за кошти Фонду, становила 23,7 тис. осіб на суму 40,2 млн.грн., 21,6 тис. потерпілих на виробництві були забезпечені лікарськими засобами та виробами медичного призначення на суму 35,0 млн.грн., санаторно-курортним лікуванням було забезпечено 9,2 тис. інвалідів внаслідок нещасного випадку на виробництві на загальну суму 79,8 млн.грн., протезно-ортопедичними виробами забезпечено 3,7 тис. потерпілих на суму 13,1 млн.грн., засобами пересування (колясками) було забезпечено близько 0,5 тис. потерпілих на суму 2,9 млн. гривень.

Видатки на інші статутні напрями діяльності за звітний період становили 28,1 млн. гривень, або 0,67% від доходної частини бюджету Фонду.

У 2010 році витрати на утримання виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів становили 322,6 млн. гривень, з них адміністративно-господарські витрати - 321,8 млн. гривень, капітальні видатки - 0,8 млн. гривень.

Слід зазначити, що у зв'язку з важким фінансовим станом, з метою зменшення розміру кредиторської заборгованості було використано у 2009 році кошти з резервного рахунку у сумі 82,5 млн. гривень. Тобто, на початок 2010 року резерву коштів у Фонді не було.

Станом на 1 січня 2010 року Фонд мав прострочену кредиторську заборгованість зі страхових виплат потерпілим на виробництві (членам їх сімей). Залишились непрофінансованими видатки Фонду для здійснення страхових виплат у сумі 204,1 млн. гривень.

Таблиця 1.

Звіт про виконання бюджету Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за 2009-2010 роки

№п/п

Показник

Затверджено бюджетом Фонду

2009 рік

(тис.грн.)

Затверджено бюджетом Фонду

2010 рік

(тис.грн.)

Виконання

2009 рік

(тис.грн.)

Виконання

2010 рік

(тис.грн.)

Відсоток виконання

2009р.

(%)

Відсоток виконання

2010р.

(%)

  

Всього видатків:

4459962,9

4370319,4

3533684,8

4048399,5

80,8

92,6


Видатки з бюджету Фонду у 2010 році збільшилися на 11,8 %, що становили 4048,4 млн.грн., що складає 92,6% від запланованих показників, в той час як у 2009 році вони становили - 3533,7 млн. грн., що складали 80,8 % (табл.1).

Усі зобов'язання перед потерпілими на виробництві (членами їхніх сімей) за 2010 рік по відшкодуванню шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його здоров'я або у разі його смерті, та наданню медико-соціальних послуг Фондом виконано в повному обсязі.

Починаючи з 01.04.2001 року Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України проводить свою роботу, і основним завданням його є своєчасно та в повному обсязі відшкодовувати шкоду, заподіяну працівникові внаслідок ушкодження його здоров'я або в разі його смерті, виплачуючи страхові виплати особам, які перебували на його утриманні. Результатом цієї роботи є створення дієвої системи гарантій потерпілим (членам їх сімей) щодо відшкодування шкоди.

За цей період з бюджету Фонду виплачено 21 млрд. гривень.

Станом на 1 жовтня 2011 року Фонд проводить страхові виплати 310 тис. потерпілих (членам їх сімей), які постраждали на виробництві, ця кількість на 3,2 тис. осіб, або на 1% менша, ніж за 9 місяців 2010 року. Найбільша кількість потерпілих (членів їх сімей), які отримують страхові виплати від Фонду є мешканцями Донецької (107,3 тис. осіб або 34,6%), Луганської (57,7 тис. осіб або 18,6%), Дніпропетровської (36,1 тис. осіб або 11,6%), Львівської (14,9 тис. осіб або 4,8%) областей.

Рис.1 Найбільша кількість потерпілих (члени їх сімей), які отримують страхові виплати

За 9 місяців 2011 року з бюджету Фонду потерпілим (членам їх сімей) виплачено 2720,4 млн. грн., що на 287,7 млн. грн., або на 11,8% більше, ніж за 9 місяців 2010 року.

Середньомісячний розмір страхової виплати на одного потерпілого (члена його сім'ї) має стабільну тенденцію зростання. За 9 місяців 2011 року він склав 971 грн., що на 14,1% більше порівняно з 9 місяцями 2010 року.

В структурі страхових виплат за 9 місяців 2011 року основна частина припадає на щомісячні страхові виплати потерпілим (членам їх сімей) – 2058,6 млн. грн. (75,7%) та одноразову допомогу потерпілим (членам їх сімей) – 580,5 млн. грн. (21,3%).

Найбільша частина загальної суми страхових виплат по Україні за 9 місяців 2011 року, що складає 78,9%, припадає на шахтарські регіони, а саме: у Донецькій області – 39,3%, у Луганській – 16,8%, у Дніпропетровській – 15,9%, у Львівській – 6,9%. Також для цих регіонів притаманний найвищий середньомісячний розмір призначеної страхової виплати, який за 9 місяців 2011 року склався у Львівській області – 1365 грн., Дніпропетровській – 1317,1 грн., Донецькій – 1100,2 грн. та Кіровоградській – 978,9 грн., що більше ніж по Україні на 40,6%, 35,7%, 13,3% та 0,8% відповідно.

Щомісячна грошова сума в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого, за 9 місяців 2011 року склала 1938,4 млн. грн., що на 131,6 млн. грн., або на 7,3% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Середньомісячний розмір призначеної виплати склав 748,1 грн., що на 94,7 грн., або на 14,5% вище порівняно з 9 місяцями 2010 року. Одночасно з цим, чисельність потерпілих, які отримують даний вид виплати в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зменшилась на 0,9% і становить 292,1 тис. осіб.

Сума щомісячної страхової виплати особам, які мають на це право в разі втрати годувальника, за 9 місяців 2011 року склала 120,1 млн. грн., що на 6,7 млн. грн., або 5,9% більше порівняно з 9 місяцями 2010 року. Середньомісячний призначений розмір даної виплати за звітний період склав 757 грн., що на 74,4 грн. (10,9%) більше порівняно з відповідним періодом минулого року. Чисельність утриманців, які отримують щомісячні виплати, в порівнянні з 9 місяцями 2010 р. зменшилась на 3,3% і становить 17,9 тис. осіб.

Однією з причин зростання середньомісячного розміру виплат потерпілим (членам їх сімей) є проведений робочими органами виконавчої дирекції Фонду перерахунок сум щомісячних страхових виплат потерпілим (членам їх сімей) на коефіцієнт зростання середньомісячної заробітної плати відповідно до частини другої статті 29 Закону України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затвердженого постановою правління Фонду від 27.04.2007 року №24, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 22 червня 2007р. за № 715/13982. За рахунок цього зазначені страхові виплати з березня 2011 року збільшені на 21 млн. грн. на місяць, або 10,23% і до кінця 2011 року на зазначені цілі додатково буде виплачено 188,9 млн. гривень.

За 9 місяців 2011 року виплачено 439,3 млн. грн. одноразової допомоги в разі стійкої втрати професійної працездатності потерпілому, що в 1,5 разів більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Ця допомога протягом поточного року була призначена 8 561 потерпілому, що в порівнянні з 9 місяцями 2010 року більше на 61 особу або 0,7%. Виплата одноразової допомоги в разі стійкої втрати професійної працездатності в середньому на одного потерпілого за 9 місяців 2011 року призначалася у розмірі 47,5 тис. грн., що на 6,1 тис. грн., або 14,6% більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року. Найвищий середній розмір одноразової допомоги потерпілому склався у Львівській (53,8 тис. грн.), Дніпропетровській (50,4 тис. грн.), Луганській (49,5 тис. грн.), Донецькій (47,8 тис. грн.) областях.

Сума одноразової допомоги в разі смерті потерпілого (утриманцям) за 9 місяців 2011 року склала 22,8 млн. грн., в порівнянні з 9 місяцями 2010 року вона зросла на 7 відсотків. Ця виплата була призначена 651 утриманцю, що менше в порівнянні з 9 місяцями 2010 року на 24 особи, або на 3,6%. Середній розмір виплати призначеної на одного утриманця збільшився на 4,1 тис. грн., або 14,5% та за 9 місяців 2011 року склав 32,7 тис. гривень.

Сума одноразової допомоги в разі смерті потерпілого на сім'ю, виплаченої за 9 місяців 2011 року, склала 118,4 млн. грн., що на 13,6% більше, ніж за 9 місяців 2010 року, ця сума протягом звітного періоду була призначена для виплати 759 сім'ям. Їх кількість в порівнянні з 9 місяцями 2010 року збільшилась на 9 сімей або на 1,2 відсотка. Одноразова допомога в разі смерті потерпілого на одну сім`ю за 9 місяців 2011 року в середньому призначалась у розмірі 145,9 тис. грн., що на 18,1 тис. грн., або на 14,1% більше в порівнянні з 9 місяцями 2010 року.

Найвищий середній розмір виплати за 9 місяців 2011 року на одну сім`ю склався в Чернівецькій (229,7 тис. грн.), Донецькій (176,7 тис. грн.), Кіровоградській (172,5 тис. грн.), Луганській (163,2 тис. грн.), Дніпропетровській (156,2 тис. грн.), Одеській (149,1тис. грн.) областях та м. Києві (206 тис. грн.).

Окрім того, відповідно до Закону України „Про індексацію грошових доходів населення” та Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 року №1078, протягом 9 місяців 2011 року було проведено індексацію грошових доходів на суму 65,6 млн. грн., що на 23 млн. грн. або 54% більше порівняно з 9 місяцями 2010 року. З цієї суми 59,7 млн. грн. або 91% виплачено потерпілим та 5,9 млн. грн. або 9% особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого.

Найбільша частина загальної суми індексації в Україні за 9 місяців 2011 року припадає на Дніпропетровську – 14,9 млн. грн. (22,7%), Донецьку – 13,9 млн. грн. (21,2%), Харківську – 4,76 млн. грн.(7,2%) Луганську – 4,7 млн. грн. (7,2%) області та м. Київ – 3,4 млн. грн.(5,2%).

Починаючи з 2003 року сума виплаченої індексації потерпілим (членам їх сімей) наростаючим підсумком склала 240,1 млн. гривень.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]