Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
35-47Товарознавство (Харчові продукти)МВК_КР_11....doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
23.11.2018
Размер:
370.18 Кб
Скачать

2

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ

КАФЕДРА ТОВАРОЗНАВСТВА І ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Методичні вказівки щодо виконання

КУРСОВОЇ РОБОТИ

з дисциплін

«Товарознавство (Харчові продукти)»

для напряму підготовки

6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» Затверджено на засіданні кафедри

Протокол № 1 від 30.08.11

Дніпропетровськ

2011

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Товарознавство продуктів рослинного та тваринного походження” / О.Р. Сергєєва, О.В. Кузьменко – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2011. – 20 с.

Укладачі: О.Р. Сергєєва, ст. викладач, О.В. Кузьменко ст. викладач

Відповідальна за випуск: В.А. Павлова, д.е.н., професор, зав. кафедри товарознавства і торговельного підприємництва.

ЗМІСТ

1. Мета і завдання курсової роботи

3

2. Загальна структура курсової роботи

4

3. Зміст курсової роботи

4

4. Порядок оформлення курсової роботи

7

4.1. Загальні вимоги

7

4.2. Нумерація

7

4.3. Таблиці

8

4.4. Формули

9

4.5. Посилання

10

4.6. Перелік використаних джерел

10

4.7. Додатки

11

5. Порядок виконання курсової роботи

11

6. Захист та оцінювання курсової роботи

12

Додатки:

А. Титульна сторінка

14

Б. Завдання на курсову роботу

15

В. Орієнтовна тематика курсових робіт

16

Д. Приблизний план курсової роботи

17

Ж. Вступ

19

З. Розділ 1

21

К. Розділ 2

23

Л. Висновки та пропозиції

31

М. Література

34

1. Мета і завдання курсової роботи

Курсова робота – це одна з форм самостійної науково-дослідної роботи студента вищого навчальною закладу.

Згідно з навчальним планом за спеціальністю „Товарознавство і торговельне підприємництво” у шостому семестрі студенти виконують курсову роботу з дисципліни „Товарознавство”.

Головна мета курсової роботи – закріплення та поглиблення теоретичних знань студентів з проблем товарознавства; набуття практичних навичок з питань організації та проведення експериментальних досліджень відповідно до обраної теми.

При виконанні курсової роботи студент повинен показати вміння працювати з літературою, аналізувати думки різних авторів щодо досліджуваної проблеми; висловити та обґрунтувати свою позицію; скласти докладний, логічно побудований огляд літератури, показати вміння самостійно організувати і в повному обсязі провести експериментальні дослідження, проаналізувати одержані дані з використанням комп'ютерної техніки і на цій основі зробити висновки та подати реальні, обґрунтовані пропозиції.

Тему курсової роботи студент вибирає самостійно. Вона закріплюється за студентом розпорядженням по факультету. У цьому розпорядженні вказується також науковий керівник. Бажано, щоб виконана студентом курсова робота стала частиною його майбутньої дипломної роботи.

Курсова робота з товарознавства обов'язково повинна мати експериментальну частину. Проведення експериментальних досліджень дає студенту можливість на практиці перевірити одержані теоретичні знання; впевнитися в життєздатності особистих ідей та можливості їх практичного втілення. У процесі експериментальних досліджень студент може використовувати не тільки стандартні методики визначення основних (регламентованих) показників якості продовольчих товарів, але й оригінальні і уніфіковані автором методи дослідження.

Разом з науковим керівником студент складає план курсової роботи та календарний графік її виконання, визначає об'єкт дослідження, методики, які будуть використані в процесі експериментальної роботи, узгоджує структуру та обсяг курсової роботи.

У процесі виконання курсової роботи студент підтримує постійний зв’язок з науковим керівником, інформує його про хід написання роботи, одержує необхідні наукові та методичні консультації.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.