Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Проект свині.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
20.11.2018
Размер:
439.81 Кб
Скачать

8.Розрахунок річної потреби свиноферми у підстилці (тонн)

Виробничі групи

Середньорічне поголів’я

Норма на середньорічну голову

Загальна потреба

Кнури

5

0,55

Свиноматки холості і поросні

25

0,73

Свиноматки підсисні з приплодом

25

2,2

Поросята 2-4 міс

473

0,3

Ремонтний молодняк

52

0,5

Молодняк на відгодівлі

368

0,5

Всього

949

-

2.6.Розрахунок економічної ефективності виробництва свинини

Свинарство як одна з основних галузей тваринництва, що використовує від 30 до 70 % усіх кормів господарства, повинна мати високу рентабельність - не нижче 20-30 %.

Рентабельність залежить від двох основних величин - собівартості і реалізаційної ціни. Різниця між ними - чистий доход. Дня визначення рівня рентабельності показник чистого доходу ділять на собівартість продукції і множать на 100, оскільки рівень рентабельності виражають у процентах. З цього виходить, що чим нижча собівартість свинини й вища її реалізаційна ціпа, тим вища рентабельність. Тому постійний контроль за цими показниками мас важливе значення як для економіки господарства, так і оплати праці тваринників.

Розрахунок економічної ефективності виробництва свинини студент проводить з врахуванням вартості 1 ц кормових одиниць та питомої ваги вартості кормів в собівартості свинини в конкретних умовах господарства. В структурі собівартості свинини вартість кормів досягає 50 - 65 %, а вартість 1ц кормових одиниць витрачених для виробництва свинини наближається до вартості, або собівартості 1ц зерна чи комбікорму, якщо господарство закуповує корми.

Студент спочатку визначає вартість кормів в розрізі груп шляхом множення суми витрачених центнерів кормових одиниць на вартість - собівартість 1ц кормових одиниць. Після цього він визначає , загальну собівартість приросту. Для цього вартість кормів студент множить на 100 і ділить на 60, якщо питома вага кормів в загальній собівартості свинини складає 60 %. Ці розрахунки проводяться в розрізі кожної виробничої групи і в загальному по господарству. Виходячи з кількості і одержаного приросту визначає собівартість 1 ц приросту в кожній групі і по господарству, поділивши собівартість приросту на його кількість (табл.9).

9.Розрахунок собівартості 1 ц приросту живої маси свиней

Групи

Витрачено кормів

за рік, ц.корм.од.

Вартість витрачених кормів, грн..

Отримано приросту,

ц

Загальна вартість приросту,

Грн.

Собівартість ц

ц приросту, грн

Поросята 0-2 міс.

Поросята 2-4 міс.

Ремонтний молодняк

Молодняк на відгодівлі

Всього

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.