Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лаб_роб_7(Електробезпека).doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
19.11.2018
Размер:
87.04 Кб
Скачать

Лабораторна робота №7

Електробезпека

1.META РОБОТИ

Вивчити нормативні документи по забезпеченню електробезпеки персоналу на підприємстві, методи визначення ефективності захисних мір і розрахунки засобів захисту, а також набути навиків роботи з вимірювальними приладами: омметрами, мегомеграми, вольтметрами та ін.

2 3МІСТ РОБОТИ

1 Виконати аналіз електричних кіл і ефективності засобів забезпечення електробезпеки персоналу.

2 Ознайомитись з умовами виникнення крокових напруг і методами захисту персоналу від небезпечних дій.

3 Вивчити методи оцінки ефективності захисних мір, які застосовуються в електроустановках і методи експериментального визначення показників, які характеризують електробезпеку приладів.

4 Засвоїти методику розрахунку захисних засобів попереджуючих ураження персоналу електричним струмом.

3 Основи забезпечення електробезпеки

1 По реакції людського організму на проходження електричного струму встановлені пороговий відчутний струм, невідпускаючий струм, фібріляційний струм.

2 Нормовані величини, які забезпечують безпечну дію електричного струму на організм людини с: сила струму, час дії і напруга.

3 Граничне допустимі рівні напруг і струми встановлені для режимів кіл і видів промислових електроустановок: нормального (неаварійного)(таб1); /аварійного в електроустановках підключених до джерела напруги більше 1000В через коло із заземленою нейтраллю при частоті струму 50 Гц (таб.2); аварійного в електроустановках до 1000В, які мають заземлену або ізольовану нейтраль і вище 1000В з ізольованою нейтраллю (таб.4). Для побутових електроустановок з напругою до 1000В і частотою 50 Гц гранично допустимі рівні напруг дотикання і струмів при аварійному режимі приведені в таб.3.

4 Людина може потрапляти під небезпечну дію електричного струму. При /однофазному дотику, двохфазному дотику, а також знаходячись в зоні витоку струму. В цих випадках людину вражають струми від напруги дотику або напруги кроку.

Напруга дотику – це напруга між двома точками ланцюга струму замикання на землю (корпус) при одночасному дотику до них людини.

Напруга кроку – це напруга між точками землі (А і Б), що мають різні потенціали на відстані кроку людини (у розрахунках приймається а=0,8 м).

Напруга кроку максимальна біля заземлення і зменшується в міру віддалення від нього. Поза полем розтікання (x більш 20 м) воно дорівнює нулеві, а також у випадку, якщо обидві ноги людини знаходяться на еквіпотенціальній лінії. Напруга кроку також збільшується зі збільшенням ширини кроку.

5 Можливість отримання електротравми зменшують технічні рішення – які попереджують електричні замикання на корпус або землю, понижаючі робочу напругу установки відносно землі, які забезпечують застосування малих напруг, вирівнювання потенціалів, установку розділюючих трансформаторів, занулення, захисне відключення, встановлення захисних виключаючих до струмоведучих частин, блокування і застосування електрозахисннх засобів. Зменшує рівні напруг від витоку на неструмоведучі частини нанесення ізоляції і підключення захисного заземлення.

6 В електроустановках і колах на струмоведучі частини наносять ізоляцію наступних видів: робочу, додаткову, подвійну і посилену.

В електроустановках застосовуються наступні види ізоляції (ГОСТ 12.1.009 – 76):

робоча ізоляція - електрична ізоляція струмоведучих частин, що забезпечує нормальну роботу електроустановки і захист від ураження електричним струмом;

додаткова ізоляція — ізоляція, яка передбачена додатково до робочої ізоляції для захисту від ураження електричним струмом у випадку ушкодження робочої ізоляції; подвійна ізоляція – ізоляція, що складається з робочої і додаткової;

посилена ізоляція – поліпшена робоча, що забезпечує таку ж ступінь захисту, як і подвійна.

7 Для систем заземлення обмежують найбільші значення опорів розтікання струмів. Найбільшу величину опору заземлення встановлюють в залежності від:

– Напруги яка подається на електроустановку (низька до 1000 В або висока – 1000В і більше) (таб.5).

– Виду кіл і джерел напруг - з ізольованою нейтраллю. які створюють великі струми замикання на землю і з заземленою нейтраллю. які створюють великі струми замикання на землю(таб.5)

– Потужності джерела напруги (до 100 кВА, 1000 кВА і більше) (таб.5).

– Стану грунту (вічномерзлого та інші)(таб.6).

8 Розрахунок системи заземлення проводять із врахуванням:

– Виду заземлення ( робочого, тимчасового та інших ) (таб. 5,10).

– Форми заземлювачів (таб.12).

– Тривалості прикладеної напруги (імпульсної та інших ) (таб. 7,9,11).

– Зони розміщення заземлення (таб. 13.14).

– Взаємного розміщення електродів (таб.8,15,16,17).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]