Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсовой Шпаковська.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
19.11.2018
Размер:
218.11 Кб
Скачать

ВСТУП

Темою даного курсового проекту є: «Інженерно-геологічні дослідження з метою обґрунтування будівництва профілакторію «Сонячне сяйво» на ділянці селища Світлогірськ Дніпродзержинського водосховища».

Проектується намив піску для укріплення берегів з метою: не допустити розмив берегів водосховища, так як велика площа земель підпорядкована до сільського та лісового господарства може бути розмито водами водосховища.

Для захисту лівого берега Дніпродзержинського водосховища в районі між Тахтайським кар’єром та селищем Світлогірськ до берега земснарядом примивається призма грунту, ширина якої від 97,5 до 121 м, загальна довжина кріплення берега від створу І до створу ІІ складає 1000 м. Зовнішній відкос призми намиву 1:6. В нормальному процесі хвильової переробки призми грунту відбувається переформування відкоса грунту; виробляється штучний пляж з профілем динамічної рівноваги, яка забезпечує подальше функціонування напорного відкосу в стійкому стані.

Намив пляжу призначений для захисту берегів від обрушення, намив відбувається земснарядом з кар’єру на пляж.

Складний об’єм призми намиву пляжу складає 275,5 тис. м. Всього довжина берегозакріплення складає 1000 м.

І загальна частина

1. 1 Фізико – географічні умови ділянки

1.1.1 Місцезнаходження і економіка ділянки

Дніпродзержинське водосховище є четвертою сходинкою Дніпровського каскаду ГЕС. Воно розташоване (мал.1) в середньому по течії Дніпропетровської, Полтавської та Кіровоградської областей. Поблизу немає ні великих міст, ні районних центрів, а лише невеличкі селища Бригадирівка, Михайленки та інші. Неподалік знаходиться Тахтайський кар’єр. Шляхи сполучень – водні. Ведучі галузі – це сільське господарство та тваринництво. Густота населення дуже мала. В селищах є електроенергія та неподалік лінія електропередач.

1. 1. 2 Орогідрографія ділянки

Район водосховища розташований між Придніпровською височиною та Придніпровською низовиною. По характеру розчленованості будова верхньої частини осадової товщі та по ландшафтам вона може бути розділена на дві частини території: покрита льодовиком та не в льодовиковій області. Для першої притаманне різке коливання височин, глибока та густа западина сітка, хвиляста поверхня. В не льодовиковій частині спостерігаються: менші коливання височин, велика рівнинність, слабка розчленованість.

Плато має відмітки 180 - 190 м. Найбільш молоді яри характеризуються крутими схилами і значною глибиною, яка досягає 15 - 20 м.

1.1.3 Клімат ділянки

Дніпродзержинське водосховище розташоване на межі лісостепової та степової ландшафтних зон. Клімат району континентальний, характеризується теплим літом та м’якою зимою.

Максимальна глибина промерзання ґрунту 1-1,2м. Сніговий покров не стійкий. Середньорічна кількість опадів становить 430-540мм.

1. 2 Геологічні умови району та ділянки робіт. Тектоніка

Район Дніпродзержинського водосховища розташований в межах двох великих геоструктур: Українського кристалічного масиву та Дніпровсько-Донецької впадини.

В геологічній будові району приймають участь породи докембрію, карбону, пермі, тріасу, кори, палеогену, неогену та антропогену.

На правому березі на докембрійських породах та продуктах їх вивітрювання залягають неогенові відкладення, які представлені пісками, вуглисто-глинистим комплексом бучакської свити, мергелястими глинами.

На лівому березі Дніпра, на глибоко зануреній поверхні докембрійського кристалічного фундаменту залягають відкладення палеозою, мезозою, кайнозою. Лише на деяких окремих ділянках верхньої частини водосховища кристалічні породи виходять на денну поверхню, або під шаром алювіальних відкладень невеликої потужності.

Практичний інтерес з інженерно-геологічної точки зору в прибережній зоні водосховища представляють породи четвертинної системи.

1. 3 Гідрогеологічні умови території досліджень

В гідрогеологічному відношенні досліджувана ділянка відноситься до двох великих гідрогеологічних провінцій: провінція складчастої області Українського кристалічного щита і Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну, межа між якими умовно проходить по лівобережжю Дніпра.

На правобережжі, яке відноситься до провінції Українського кристалічного щита, підземні води розвинуті в породах докембрію, в палеогенових і четвертинних відкладах.

В четвертинних відкладеннях виділено ІІІ типа ґрунтових вод :

  1. води лесових відкладень;

  2. алювію древніх терас;

  3. води сучасних алювіальних відкладень.

В природніх умовах живлення водоносних горизонтів відбувається за рахунок інфільтрації атмосферних опадів, паводків в місцях витриманих водотривів.

Водоносні горизонти палеозою, мезозою та нижнього кайнозою напорні. Загальна жорсткість 18мг*екв/л, підвищена мінералізація та погана якість води в четвертинних відкладеннях лівобережжя, в яких водоносний горизонт являється верховодкою.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.