Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Labor_9-16_Bud_materiali.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
18.11.2018
Размер:
5.28 Mб
Скачать

11.2 Завдання для розрахунку складу розчину

Потрібно розрахувати та лабораторним шляхом добрати склад будівельного цементно-піщаного розчину, призначеного для виробництва цегляного мурування. При цьому розчин має задовольняти наступним умовам:

1) міцність при стиску після 28 діб витримки має бути:

R= кгс/см2 (задається викладачем побригадно, наприклад, 50, 75, 100, 150 кгс/см2);

2) рухливість розчинної суміші за стандартним приладом (конус БудЦНДЛ) має бути у межах ___ см (наприклад, 5-7 см).

Примітка: Важливо, щоб цей показник був близьким для розчинних сумішей, виготовлених студентами усіх бригад на даному занятті.

Для виготовлення розчину вживаються наступні вихідні матеріали:

в’яжуче – ______________марки ______________;

вода – водопровідна (чиста питна);

дрібний заповнювач – кварцовий пісок (дрібнозернистий, середньозернистий, модуль крупності Мк =­­ ____ (чистий, запилений, забруднений); насипна густина (об’ємна насипна маса) = ____кг/м3).

Для виконання лабораторної роботи необхідно мати (на кожну бригаду) такі матеріали, прилади та приладдя: цемент у ящику, пісок у ящику, воду у колбі, совок, тарільчані ваги з різновагами, металеву чашу для затворень, металеву лопатку для перемішування матеріалів, сталевий стрижень діаметром 10-12 мм, стандартний прилад для визначення рухливості розчинної суміші (конус БудЦНДЛ), посудина для розчинної суміші, стальна циліндрова посудина місткістю 1000 мл з насадкою, роз’ємні сталеві форми без піддона (внутрішній розмір чарунки форми 7,07×7,07×7,07 см), лабораторний ніж, прес для випробувань зразків з зусиллям до 50 т, цеглина керамічна з вологістю не більш 2 % та водопоглинанням 10-15% за масою, газетний папір, штангенциркуль.

11.3 Розрахунок складу розчину

Міцність розчину, укладеного на пористу основу (керамічна цегла), визначають в залежності від витрат в’яжучої речовини (оскільки після відсосу води основою у розчині залишається приблизно однакова кількість води ) за формулою Н.А. Попова:

R28 = к Rц (Ц – 0,05) + 4а, (11.1)

де R28 – міцність розчину при стиску (за завданням) у 28 - добовому терміні витримки, кгс/см2 або МПа;

к – коефіцієнт крупності піску (для дрібного приймають – 0,5-0,7; для середнього – 0,8; для крупного – 1,0);

Rц – активність цементу, кгс/см2 або МПа;

Ц – витрати цементу у тонах на один кубічний метр піску.

Знаючи задану міцність розчину, коефіцієнт якості піску та активність цементу, за наведеною формулою визначають витрати цементу у тонах на 1 м3 піску (розрахунок ведуть з точністю до тисячних). Далі витрати цементу наводять у кілограмах на 1 м3 піску.

Склад розчину визначають як співвідношення між в’яжучим та заповнювачем за масою, приведене до вигляду 1:X, де X=, що показує, скільки вагових частин піску приходиться на одну вагову частину цементу. Отже, X обчислюють шляхом ділення маси 1 м3 піску у насипному стані у кілограмах на масу цементу у кілограмах, витраченого на 1 м3 піску (розрахунок здійснюють з точністю до сотих). Так отримують склад розчину 1:X.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]