Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ХІМІЯ2.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
605.18 Кб
Скачать

2. Будова атома. Періодичний закон і періодична система д.І. Менделєєва

 1. Написати електронні формули атомів елементів з порядковими номерами 9 і 28. Показати розподіл електронів цих атомів за електронними комірками. До якого електронного сімейства відносяться ці елементи?

 2. Написати, електронні формули атомів елементів з порядковими номерами 16 і 26. Показати розподіл електронів цих атомів за електронними комірками. До якого електронного сімейства відноситься ці елементи?

 3. Яке найбільше число електронів може знаходитись на s-, p-, d- і f- орбіталях? Чому? Написати електронну формулу атома елемента з порядковим номером 31.

 4. Написати електронні формули атомів елементів з порядковими номерами 25 і 34. Показати розподіл електронів цих атомів за електронними комірками. До якого електронного сімейства відноситься ці елементи?

 5. Які орбіталі атома заповнюються раніше: 4s чи 3d; 5s чи 4d? Чому? Написати електронну формулу атома елемента з порядковим номером 21.

 6. Які орбіталі атома заповнюються електронами раніше: 4d чи 5s; 6s чи 5р? Чому? Написати електронну формулу атома елемента з порядковим номером 43.

 7. Написати електронні формули атомів елементів з порядковими номерами 14 і 40. Показати розподіл електронів цих атомів за електронними комірками. Скільки вільних d-орбіталей у атома останнього елемента?

 8. Чому фосфор, порівняно з азотом, і хлор, порівняно з фтором, мають більші валентні можливості? Поясніть це за допомогою електронно-графічних формул.

 9. Які значення можуть набувати квантові числа n, l, ml, ms? Чому вони дорівнюють для зовнішніх електронів атомів літію та кальцію?

 10. Які значення має магнітне квантове число ml, якщо орбітальне число l= 0, 1, 2, 3? Які елементи в періодичній системі називаються s-, p-, d- і f- елементами? Навести приклади.

 11. Назвіть елементи, які мають структуру зовнішнього електронного шару: 2s22p5, 3s23p3, 4s24p6. Напишіть повні електронні формули цих елементів.

 12. Які з електронних формул, що відображають будову атома деякого елемента, неправильні:

а) ls22s22p53s1; б) ls22s22p6; в) ls22s22p63s23p63d4; г) ls22s22p63s23p64s2; д) ls22s22p63s23d2.

Чому? Назвати елементи для атомів яких електронні формули написані правильно.

 1. Чи може бути на атомах: р7- або d12-електронів? Чому? Скласти електронну формулу атома з порядковим номером 22 і показати його валентні електрони.

 2. Скласти електронні формули атомів елементів з порядковими номерами 32 і 42, враховуючи те, що в останнього відбувається "провал" електрона. До якого електронного сімейства відноситься кожний із цих елементів?

 3. Значення якого квантового числа визначає кількість s-, р-, d- і f-орбіталей в атомі кобальта?

 4. Сформулюйте правило Хунда. Розмістіть 6 електронів на енергетичних d орбіталях – визначте сумарний спін.

 5. Назвіть найактивніший метал та неметал. Наведіть повні електронні формули цих елементів.

 6. Які значення приймають квантові числа? Напишіть електронну формулу атома марганцю.

 7. Сформулюйте правила, які визначають послідовність заповнення електронами підрівнів. Написати електронну формулу атома елемента з порядковим номером 17.

 8. Скільки енергетичних підрівнів на четвертому рівні? Напишіть електронну формулу атома ртуті.

 9. Чому дорівнює сумарний спін електронів для атомів бору, кремнію і хлору? Напишіть електронну формулу атома з порядковим номером 18.

 10. Якими значеннями квантових чисел характеризується кожний із 2р-електронів?

 11. В якому стані – нормальному чи збудженому – перебувають атоми підкреслених у сполуках елементів:

HClO, HClO4, H2SO3, H2S.

Запишіть електронні формули цих елементів у відповідних станах.

 1. Складіть електронні формули атома сірки в нормальному і збудженому станах а також іона S2-.

 2. Атоми якого елемента більш активно взаємодіють з гідрогеном: а) фтору чи хлору; б) натрію чи калію? Чому?

 3. Напишіть електронні формули атомів елементів йоду, бору, хлору, вуглецю, сірки і розмістіть їх по порядку збільшення неметалічних властивостей.

 4. Атоми яких елементів мають більшу спорідненість до електрона в кожній приведеній парі: а) сірка і хлор; б) кисень і карбон; в) селен і бром; г) фтор і кисень; д) бром і хлор?

 5. Скільки неспарених електронів мають атоми елементів: берилій, азот, кремній і хлор? Які розміри їх іонів в порівнянні з атомами (більше чи менше)? Відповідь мотивуйте.

 6. Що таке спорідненість до електрона? Як вона змінюється в групах, рядах і періодах? Наведіть приклади.

 7. Напишіть повну електронну формулу атома хлору і іона СІ .

 8. Що спільного в будові атомів берилію, магнію і кальцію? Відповідь мотивуйте.

 9. Напишіть повну електронну формулу атома брому та іона Br.

 10. В якому стані – нормальному чи збудженому – перебувають атоми підкреслених у сполуках елементів:

HNO3, HNO2, NO.

Запишіть електронні формули цих елементів у відповідних станах.

 1. В якому стані – нормальному чи збудженому – перебувають атоми підкреслених у сполуках елементів:

K2Cr2O7, Cr2O3, H2CrO4.

Запишіть електронні формули цих елементів у відповідних станах.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.