Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ХІМІЯ2.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
605.18 Кб
Скачать

12. Основи хімії в'яжучих речовин

 1. Які сировинні матеріали використовують для одержання, портландцементу? В якому співвідношенні? Запишіть мінералогічний склад портландцементного клінкеру.

 2. Напишіть реакції взаємодії мінералів портландцементного клінкеру з водою. В якому випадку процес протікає з виділенням більшої кількості теплоти?

 3. Поясніть процес тужавіння портландцементу. Як змінюється характер середовища в процесі реакцій мінералів з водою? За рахунок яких реакцій?

 4. З якою метою в портландцемент вводять гідравлічні добавки? Поясніть хімізм процесу.

 5. Чим спричиняється корозія бетону? Поясніть процес вуглекислотної корозії бетону.

 6. Чому портландцемент, який містить в своєму складі підвищену кількість 3CaO•Al2O3 не рекомендують використовувати в умовах середовища, що містить іони SO42-? Поясніть хімізм процесу.

 7. Як зменшити корозію бетону на основі портландцементу з підвищеним вмістом 3CaO•SiO2? Поясніть хімізм процесу.

 8. Що таке магнезіальна корозія бетону? Поясніть хімізм процесу.

 9. Опишіть відомі вам теорії твердіння неорганічних в’яжучих речовин. Поясніть твердіння гіпсу.

 10. Скільки негашеного вапна можна одержати при випалюванні 750 кг вапняку, який містить 18% некарбонатних домішок?

 11. Які мінеральні в’яжучі речовини можна добути з природного гіпсового каменю CaSO4•2H2O. Напишіть реакції взаємодії їх з водою.

 12. Методи захисту бетону від корозії. Поясніть хімізм процесів при обробці бетону тетрафторидом силіцію SiF4 і гексафторсилікатом магнію Mg[SiF6].

 13. Скільки будівельного гіпсу CaSO4•0,5H2O можна добути з 525 кг CaSO4•2H2O, який містить 7% домішок?

 14. Скільки диоксиду кремнію SiO2 необхідно взяти для отримання рідкого скла з модулем 1,9, якщо для цього використали 230 кг карбонату натрію?

 15. Що таке гідравлічно-активні добавки та як вони використовуються?

 16. Скільки соди й піску треба взяти, щоб одержати 1 т рідкого скла з модулем 2,5?

 17. Які властивості має будівельний гіпс? Як можна впливати на швидкість його тужавіння? Чому вироби з гіпсу використовують тільки для внутрішніх робіт?

 18. Що таке магнезіальний цемент, як його одержують? Його властивості й використання.

 19. Чому в масовому гідротехнічному будівництві використовують портландцемент, який містить в основному 2CaO•SiO2 і мало 3CaO•SiO2. Напишіть реакції взаємодії цих мінералів а водою.

 20. Скільки сульфату натрію і піску потрібно, щоб одержати 1 т розчинного скла з модулем 2?

 21. Що таке глиноземистий цемент? Які його властивості, де він застосовується? Наведіть рівняння гідратації глиноземистого цементу.

 22. Написати рівняння реакції взаємодії оксиду кальцію з водою. Визначити теплоту гідратації СаО, якщо відома теплота утворення:

СаО – 635 кДж/моль; Са(ОН)2 – 985,5 кДж/моль; Н2О – 285,8 кДж/моль.

 1. Чим обумовлюється сульфатна корозія портландцементу і як вона відбувається?

 2. Методи захисту бетону від сульфатної корозії.

 3. Що означає модуль рідкого скла?

 4. Напишіть реакцію твердіння будівельного гіпсу. Обчисліть тепловий ефект реакції, якщо відома теплота утворення, кДж/моль:

СаSО4∙2Н2О – (–2033,67); СаSО4∙0,5Н2О – 2004; Н2О – 285,84.

 1. «Мокрий» спосіб отримання рідкого скла. Де використовується рідке скло.

 2. Карбонатний та сульфатний способи отримання рідкого скла.

 3. Навести способи твердіння рідкого скла.

 4. Розписати процес отримання будівельного вапна із вапняку.

 5. Як отримати будівельний гіпс. Напишіть реакцію твердіння будівельного гіпсу.

 6. Чому в бетонах на основі портландцементу не використовують алюмінієву арматуру. Відповідь підтвердити за допомогою рівнянь реакцій.

 7. Яка оптимальна температура одержання негашеного вапна? Чому з підвищенням температури випалювання вапняку, отримане вапно повільніше гаситься?

 8. Визначити тепловий ефект реакції отримання будівельного гіпсу (CaSO4∙0,5H2O), якщо відома теплота утворення:

Н2О – 285,84 кДж/моль; СаSО4∙2Н2О – (–2033,67)кДж/моль;

СаSО4∙0,5Н2О – 2004 кДж/моль.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.