Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КМ_3_лок_09.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
15.11.2018
Размер:
458.24 Кб
Скачать

Параметри специфікацій фізичного рівня технології Ethernet

10Base-5

10Base-2

10Base-T

10Base-F

Тип кабелю

Товстий коаксиальний кабель RG-8 або RG-11

Тонкий коаксиаль-ний кабель RG-58

Неекранована скручена пара UTP категорій 3,4,5

Багатомодовий волоконно-оптичний кабель

1.Максимальна довжина сегмента, м

500

185

100

2000

2.Максимальна віддаль між вузлами мережі (при використанні повторювачів), м

2500

925

500

2500

(2740 для

10Base-FВ)

3.Максимальне число станцій

3 х 100

3 х 30

1024

1024

4.Максимальне число повторювачів між станціями мережі

4

4

4

4

(5 для

10Base-FВ)

У результаті обліку всіх цих і деяких інших факторів було ретельно підібране співвідношення між мінімальною довжиною кадру і максимально можливою відстанню між станціями мережі, що забезпечує надійне розпізнавання колізій. Цю відстань називають також максимальним діаметром мережі.

У таблиці 3.1 приведені граничні значення основних параметрів процедури передачі кадра стандарту 802.3, що не залежать від реалізації фізичного середовища.

Специфікації фізичного середовища технології Ethernet накладають свої обов’язкові до виконання обмеження на параметри підрівня МАС, які будуть розглянуті нижче.

3.1.5. Побудова мережі Ethernet у відповідності з вимогами специфікацій фізичного середовища

Стандарт IEEE 802.3 використовує специфікації 10Base-5, 10Base-2, 10Base-Т, 10Base-FL і 10Base-FB, які описують побудову фізичного рівня мережі Ethernet. При цьому у назві специфікації число 10 означає швидкість передавання даних (10 Мбіт/сек); Base - передавання даних здійснюється на одній базовій частоті (10 МГц); останній символ - тип кабелю.

Дотримання численних обмежень, установлених для різних стандартів фізичного рівня Ethernet, гарантує коректну роботу мережі. Обмеження параметрів мережі , які вносить кожен варіант фізичного середовища технології Ethernet, наведені у таблиці 3.2.

Специфікація 10Base-5

Специфікація 10Base-5 описує побудову мережі Ethernet за фізичною топологією "загальна шина" на товстому коаксиальному кабелі діаметром 0,5 дюйма (грубий коаксиал, ~10 мм). Діаметр жили цього кабелю становить 2,17 мм, а хвильовий опір - 50 Ом. Такі характеристики мають кабелі RG-8, RG-11.

Схема мережі із трьох сегментів, побудованих у відповідності з вимогами стандарту 10Base-5, наведена на рис. 3.4. На схемі використані такі позначення: Т - термінатор; Тр - трансивер; П - повторювач; МА - мережевий адаптер; AUI - кабель на основі 4-ох скручених пар довжиною до 50 м; DB-15 - тип роз’єму для під’єднання мережевого адаптера до кабелю AUI.

Термінатор ("заглушка") з опором 50 Ом запобігає виникненню відбитих від кінця кабелю електричних сигналів, які можуть спричинити спотворення даних.

Трансивер є вузлом мережевого адаптера, але встановлюється безпосередньо на товстий коаксиальний кабель, який через його жорсткість незручно підводити безпосередньо до комп’ютера.

На коаксиальному кабелі нанесені мітки з кроком 2,5 м, в яких забезпечується мінімальний вплив на мережеві адаптери стоячих хвиль у кабелі. Віддаль між під’єднаннями трансиверів до кабелю повинна бути кратною віддалі між цими мітками: l - віддаль між трансиверами: l=k*2,5 м, де k=1, 2, 3… До одного розподіленого сегменту може під’єднуватися не більше 100 трансиверів.

Використання трансиверів та гнучкого кабелю AUI дозволяє переміщати комп’ютери в межах довжини всього кабелю.

Повторювачі сигналів П призначені для з’єднання в одну мережу декількох розподілених сегментів, максимальна довжина кожного з яких не повинна перевищувати 500 м. Вони відновлюють форму та збільшують потужність сигналів, які передаються по кабелю. Крім цього вони також вносять часові затримки, що збільшує час подвійного розповсюдження сигналів по мережі. Останній фактор є негативним і його потрібно враховувати при розрахунку PDV. Кожний повторювач під’єднується до коаксиального кабелю з допомогою своїх трансиверів.

Стандарт 10Base-5 дозволяє використовувати 5 сегментів з’єднаних 4 повторювачами, з яких тільки 3 може бути навантаженими. Це так зване правило "5-4-3", дотримання якого є обов’язковим при побудові мереж на грубому коаксиальному кабелі.

До переваг мережі Ethernet на товстому коаксиальному кабелі слід віднести:

  1. Добрий захист від зовнішніх факторів, у т.ч. від електро-магнітних полів;

  2. Велика довжина розподілених сегментів та великі віддалі між під’єднаннями трансиверів;

  3. Великі віддалі переміщення комп’ютерів у границях довжини кабелю AUI.

До недоліків мережі Ethernet, побудованій відповідно до вимог стандарту 10Base-5 можна віднести:

  1. Висока вартість кабелю;

  2. Складність монтажних робіт, обумовлена великою жорсткістю кабелю;

  3. Вихід з ладу всієї мережі при пошкодженні кабелю в одному місці.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]