Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
СНС. Тема 7. Баланс произв. и распр. услуг.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.11.2018
Размер:
441.86 Кб
Скачать

Тема 7. Баланс производства и распределения продуктов и услуг

1. Сущность метода “затраты - выпуск в изложении В.В. Леонтьева.

2. Таблицы “затраты - выпуск” в снс Украины.

3. Планирование выпуска на уровне отраслей. Линейные модели экономики. Модель Леонтьева “затраты - выпуск”.

Наряду со счетами СНС существуют балансовые таблицы продуктов, услуг и затрат на выпуск, которые преобразуются в модели межотраслевого баланса СНС или модели “затраты - выпуск”.

Таблица 1

Затраты – выпуск” по Украине за 2008 г.

Проміжне споживання

Витрати на кінцеве

споживання

Валове нагромадження капіталу

Експорт товарів і послуг

Імпорт товарів і послуг

Усього використано

сільське господарство, мисливство, лісове господарство. Рибальство, рибництво

добувна промис-ловість

переробна промисловість

вироб-ництво та розподі-лення електроенергії, газу та води

будівництво

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку. Діяльність готелів та ресторанів

діяльність транспорту і зв’язку

інші види діяль-ності

оплата послуг фінансо-вих посеред-ників

усього спожито

Домашніх госпо-дарств

некомерційних організацій, що

обслуговують домашні господарства

сектору загального державного

управління

валове нагромадження основного капіталу

зміна запасів матеріальних

оборотних коштів

придбання за виклю ченням

вибуття цінностей

Сільське господар-ство, мисливство, лісове господарство. Рибальство, рибництво

47761

544

36603

58

231

1350

66

4394

91007

69174

1433

635

2785

30175

–11071

184138

Добувна промисловість

1192

5782

132621

24639

4734

314

11227

2965

183474

9360

1100

–1978

18018

–96652

113322

переробна промисловість

34144

15532

340754

10870

66374

24153

35753

44457

572037

370306

1890

122248

11707

338

316259

–339807

1054978

Виробництво та розпо-ділення електроенергії, газу та води

2141

7315

25700

6801

1584

2331

6708

13317

65897

13943

2335

2758

–486

84447

Будівництво

86

335

995

411

2066

368

456

4467

9184

2042

111696

1888

1172

–371

125611

Торгівля; ремонт авто-мобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку. Діяльність готелів та ресторанів

21309

6480

192353

460

1887

13908

3578

6402

246377

14630

284

10390

–7913

263768

Діяльність транспорту та зв’язку

7301

12403

52841

1634

5283

20505

17602

12176

129745

37606

5254

48605

–40360

180850

Інші види діяльності

2456

2859

27736

4015

6018

56783

9846

65725

36538

211976

65421

7257

156867

15579

–23

8

17482

–23928

450639

Проміжне споживання

116390

51250

809603

48888

88177

119712

85236

153903

36538

1509697

582482

7257

169163

250158

14379

346

444859

520588

2457753

Оплата праці найманих працівників

14507

27442

96439

20325

23024

54284

50228

184215

470464

Податки на виробництво та імпорт

2644

8815

86121

8310

9005

6539

10321

10844

142599

Субсидії на виробництво та імпорт

–3184

–7684

–6975

–3209

–117

–981

–3667

25817

Валовий прибуток, змішаний доход

53781

33499

69790

10133

5522

83233

36046

105344

–36538

360810

Валовий внутрішній продукт

67748

62072

245375

35559

37434

144056

95614

296736

36538

948056

Випуск

продукції

184138

113322

1054978

84447

125611

263768

180850

450639

2457753

Таблица 2

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.