Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Облік витрат.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
04.11.2018
Размер:
444.42 Кб
Скачать

64

Зміст

1. Теоретичні основи витрат виробництва 5

1.1. Загальна характеристика витрат і аналіз П(С)БО 16 5

1.2. Класифікація витрат виробництва і собівартості продукції 11

1.3. Характеристика методів обліку витрат та методів калькулювання собівартості продукції 14

2. Особливості обліку витрат виробництва 33

2.1. Облік незавершеного виробництва 33

2.2. Управління витратами і собівартістю продукції 39

2.3. Облік виробничих витрат в системі рахунків 42

3. Охорона праці при роботі на пк 50

3.1. Загальні питання охорони праці 50

3.2. Вимоги техніки безпеки перед виконанням роботи: 53

3.3. Протипожежний захист 54

3.4. Вимоги безпеки в аварійній ситуації 55

Висновки 57

Список використаних джерел 60

ВСТУП

Для нормального функціонування будь-якої ланки ринкової економіки конче потрібно, щоб учасники, приймаючи рішення, мали правдиву та об'єктивну інформацію про майно, грошовий та фінансовий стан, результати роботи – прибутки, доходи чи збитки, а також про особливості їх досягнення, як на своєму підприємстві, так і партнерів. Таку інформацію надає лише система бухгалтерського обліку.

Випуск продукції, яка буде реалізована і одержання прибутку є головною метою виробничої діяльності підприємства. Виробничі процеси – це другий етап виробництва. Характерною особливістю цього етапу, як центрального у виробничій системі є формування витрат на виробництво продукції.

Стан виробництва характеризується його ефективністю, психологічними параметрами, ступенем використання досягнень науково-технічного прогресу, місцем і роллю працівника у виробничих процесах. В умовах обмеженості ресурсів і досягнення планової ефективності, виникає потреба постійного зіставлення витрат і отриманих результатів. Ця проблема посилюється під впливом інфляції. Коли дані про виробничі витрати необхідно повсякденно звіряти з даними майбутніх витрат, що великою мірою залежить від впливу зовнішнього середовища. Можливість усунення або передбачення впливу багатьох негативних внутрішніх та зовнішніх факторів з'являється завдяки раціонального організованому обліку витрат на виробництво. Все це зумовило актуальність теми і вибір випускного дослідження.

Предметом дослідження є організація і методологія обліку витрат виробництва і собівартості виробленої продукції на підприємствах і організаціях незалежно від форм власності в сучасних умовах господарювання.

Об'єктом дослідження є фінансово-господарська діяльність підприємства.

В процесі дослідження використовувалися законодавчі та нормативні акти, методики з питань витрат виробництва, дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених з питань бухгалтерського обліку та аналізу.

Метою і завданням дослідження є удосконалення організації та методології бухгалтерського обліку витрат виробництва і умовах формування ринкових відносин.

Для реалізації цієї мети в дослідженні розв'язуються такі завдання:

  • розкривається економічна суть витрат виробництва;

  • дається оцінка та проводиться класифікація витрат виробництва в сучасних умовах господарювання;

  • визначаються загальні підходи до формування та обліку витрат діяльності підприємств незалежно від форм власності;

  • досліджується організація обліку витрат виробництва.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.