Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
zapiska.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
29.10.2018
Размер:
33.88 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Львівський техніко-економічний коледж

Національного університету«Львівська Політехніка»

Пояснювальна записка

До курсової роботи

На тему: «Будівництво житлового будинку в м. Львові»

КР5.06010114.212.00 АБК

Керівник роботи: Виконав: Копилова І.В. студент групи С -21 д/в Завада Тарас

Львів

2011

Міністерство освіти і науки України

Львівський техніко-економічний коледж

Національного університету «Львівська Політехніка»

Завдання№

На курсову роботу з дисципліни “Архітектура будівель та споруд”

Студента - Завади Тараса Романовича

відділення - денне курсу - ІІ групи - С-21

  1. Тема роботи: «Будівництво житлового будинку»

Район будівництва – м. Львів, вул. Виговського 52

Грунт – суглинки фундамент – збірний стрічковий

стіни – цегляні перемички – залізобетонні

Перекриття – збір. залізо бет. плити дах –парапетний

Перегородки – цегляні сходова клітка –

В будівельно-конструктивні частині розробити:

Фасад М – план фундаментів М 1:100

план підвалу М 1:200

План на від. +0,000 М 1:100

план типового поверху М 1:100

план перекриття М 1:100 (1:200)

Розріз М 1:100

  1. Графічна частина

Плани поверхів (першого, типового), фундаменту, перекриття, підвалу, розріз ,вузли

  1. Пояснювальна записка: вихідні дані, прийняті конструкції, специфікація збірних залізобетонних конструкцій (фундаментів, панелей перекриття), специфікація дверних та віконних блоків, принцип планування, оздоблювальні роботи, благоустрій будинку, протипожежні заходи, ТЕП, література.

Дата видачі____________________________________

Термін виконання_______________________________

Керівник роботи_________________________________

Зміст

Вступ

Вихідні дані

Конструктивнасхемабудинку

Прийняті конструкції:

  • фундаменти (специфікація)

  • стіни

  • перекриття і підлоги (специфікація)

  • сходова клітка

  • дах і покрівля

Інженерні комунікації будинку

Герметизація вводів

Література

Вступ

В сучасних умовах будівництва, коли йде поліпшення технологічних процесів, автоматизація та механізація виробництва, багато часу приділяється шляхам підвищення довговічності будівель та вдосконаленню методів боротьби з зношуванням матеріалів, однією з головних причин якої є корозія металу.

Зношування конструктивних елементів в процесі експлуатації будівель характеризується втратою окремими конструкціями своїх початкових якостей, як наприклад, міцності, вологостійкості, теплозахисту, звукоізоляції і інше. На їх зношування впливають, перед усім, вітер, сніг, дощ та інше. Під дією морозу та тепла камені і бетоні матеріали руйнуються, дерев’яні елементи гниють, метал піддається корозії. Інтенсивний вплив на конструкції також оказує газ, пил та динамічні коливання.

Однією з головних причин швидкого зношування будівельних конструкції більшості будівель являється корозія метала, арматури залізо-бетона та інших матеріалів. Зношування конструктивних елементів будівель визначається на основі діючих таблиць “Признаки для определения процента изношенностичастейстроений и елементовблагоустройства”.

Будівельна галузь є однією з найважливіших галузей народного господарства, від якої залежить ефективність функціонування всієї системи господарювання в країні. Важливість цієї галузі для економіки будь-якої країни можна пояснити наступним чином: капітальне будівництво, напевне, як ніяка інша галузь економіки, створює велику кількість робочих місць і споживає продукцію багатьох галузей народного господарства. Економічний ефект від розвитку цієї галузі полягає у мультиплікаційному ефекті коштів, вкладених у будівництво. Адже з розвитком будівельної галузі будуть розвиватися: виробництво будівельних матеріалів і відповідного обладнання, машинобудівна галузь, металургія і металообробка, нафтохімія, виробництво скла, деревообробна і фарфоро-фаянсова промисловість, транспорт, енергетика тощо. І, вочевидь, як ніяка інша галузь економіки, будівництво сприяє розвитку підприємств малого бізнесу, особливо того, який спеціалізується на оздоблювальних і ремонтних роботах, на виробництві та встановленні вбудованих меблів і т. ін.

Отже, ріст будівельної галузі неминуче викликає економічний ріст у країні і виникнення необхідних умов для розв'язання багатьох соціальних проблем. Але на сучасному етапі її розвитку говорити про будь-яку конкурентоспроможність цієї галузі не представляється можливим. Якщо на регіональному рівні чітко просліджується тенденція верховенства будівельних організацій центральних районів та великих міст-мільйонерів у зв'язку з їх значними потужностями і інвестиційною привабливістю, то на глобальному рівні будівельна галузь України програє через брак необхідних фінансових та організаційних перетворень.

Вихідні дані:

Проектування будинку виконується на основі завдання на курсову роботу виданого Львівським техніко-економічним коледжем Національного Університету «Львівська Політехніка»

Згідно з завданням потрібно запроектувати чотирьох поверховий житловий будинок з такими природними даними:

Тип ґрунтів – чорноземи

Рівень ґрунтових вод – ґрунтові води відсутні

Глибина промерзання ґрунту – 80 см.

Місцевість – рівнина

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]