Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Копия фин ан.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
29.10.2018
Размер:
423.42 Кб
Скачать

4.2. Аналіз фінансових результатів

Розглянемо аналіз доходів, витрат і елементів операційних витрат в окремих таблицях, використовуючи дані Форми 2 «Звіт про фінансові результати» (табл.4.2, 4.3, 4.4).

Таблица 4.2.

Аналіз доходів ПАТ «Луцькпластмас» за 2009-2010 рр..

Показники

2009

2010

Відхилення

Темп росту

Тис.грн

%

Тис.грн

%

Тис.грн

%

Дохід від реалізації продукції (Робіт, послуг)

11217

100

5333

100

-5884

47,54

Чистий дохід від реалізації продукції (робіт, послуг)

9627

85,83

4444

83,33

-5183

46,16

Валовий прибуток

-165

-1,47

944

17,7

1109

-572

Фінансові результати від операційної діяльності

-536

-4,78

-500

-9,37

36

93,28

Інші фінансові доходи

0

0

0

0

0

0

Інші доходи

0

0

111

2,08

111

0

Фінансові результати від звичайної діяльності

-565

-5,04

-774

-0,15

-209

136,99

Чистий прибуток

-565

-5,04

-774

-0,15

-209

136,99

За даними таблиці 4.2. можна зробити наступні висновки: дохід від реалізації продукції в поточному 2010 році порівняно з попереднім зменшився на 5884 тис., і склав 5333 тис.грн.

Відповідно і чистий дохід також 1109 тис. грн. Фінансові результати від операційної діяльності збільшились на 36, хоча й досі є не позитивним.. Інші доходи збільшилися на 111 тис. грн. Фінансові результати від звичайної діяльності зменшились на 209 тис. грн., Відповідно зменшився чистий прибуток на 209 тис.

Таблиця 4.3.

Аналіз витрат ПАТ «Луцькпластмас» за 2009-2010 рр.

Показники

2009

2010

Отклонение

Темп росту

Тис.грн

Тис.грн

Тис.грн

%

Податок на додану вартість

1590

889

-701

55,91

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

-9792

-3500

6292

35,74

Адміністративні витрати

-2915

-3845

930

131,90

Витрати на збут

0

0

0

0

Інші витрати

0

-380

-380

-380

Податок на прибуток від звичайної діяльності

0

0

0

0

Виходячи з даних табл. можна зробити висновки, що більшість витрат підприємства в поточному 2010 році мали тенденцію до зменшення. Собівартість реалізованої продукції зменшилася на 6292 тис.грн, але залишається негативним. Адміністративні витрати і витрати на збут збільшились. Інші витрати склали -380. Податка на прибуток не має.

Таблиця 4.4.

Аналіз елементів операційних витрат ПАТ «Луцькпластмас»

за 2009-2010 рр.

Показники

2009

2010

Відхилення

Темп росту

Тис.грн.

Тис.грн

Тис.грн

Матеріальні витрати

5557

3284

-2273

59,06

Витрати на оплату праці

3086

2059

-1027

66,72

Відрахування на соціальні заходи

1097

736

-361

67,09

Амортизація

1226

981

-245

80,01

Інші операційні витрати

1087

869

-218

79,94

Разом

12053

7929

-4124

65,78

Елементи операційних витрат також мали тенденцію до зменшення. Так матеріальні витрати за поточний 2010 рік зменшилися на 2273 тис. грн. Виплати на оплату праці зменшилися на 1027 тис.грн. Відрахування на соціальні заходи зменшилися на 361 тис. грн. Амортизація та інші операційні витрати також зменшились на 218 тис.грн і 4124 тис.грн. відповідно.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.