Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ курсова_земпроект.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
28.10.2018
Размер:
157.18 Кб
Скачать

Зміст роботи.

ВСТУП...............................................................................................................

3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ............................................................….......................................

6

1.1. Нормативне та законодавче забезпечення набуття права власності на землю ................................................................................................................

6

1.2. Власність на землю…………………………………................................

9

1.3. Порядок набуття права власності на землю............................................

13

РОЗДІЛ 2. СКЛАДАННЯ ПРОЕКТУ ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬ У ВЛАСНІСТЬ......................................................................................................

16

2.1. Обґрунтування необхідності відведення земельної ділянки, її розміру та місця розташування………………………………………………

2.2. Розроблення проекту відведення земельної ділянки у власність……

2.3. Погодження та затвердження проекту………………………………….

16

18

23

26

ВИСНОВКИ.......................................................................................................

28

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.........................................................

30

ДОДАТКИ.........................................................................................................

32

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ:

 1. Надання земельної ділянки в оренду для ведення фермерського господарства.

 2. Надання земельної ділянки для особистого селянського господарства.

 3. Надання земельної ділянки у постійне користування для адміністративної будівлі.

 4. Надання земельної ділянки для розміщення продуктового магазину.

 5. Надання земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських споруд.

 6. Зміна цільового використання земельної ділянки.

 7. Надання земельної ділянки у постійне користування для дитячої лікарні.

 8. Надання земельної ділянки для ведення садівництва.

 9. Встановлення обмежень (обтяжень) щодо використання земельної ділянки.

 10. Надання земельної ділянки для розміщення складських приміщень.

 11. Надання земельної ділянки для розміщення спортивного майданчику.

 12. Надання земельної ділянки для розміщення автостоянки.

 13. Надання земельної ділянки для ведення підсобного господарства.

 14. Надання земельної ділянки для дослідних цілей.

 15. Надання земельної ділянки для сінокосіння та випасання худоби.

 16. Надання земельної ділянки для гаражного будівництва.

 17. Надання земельної ділянки для розміщення санаторію-профілакторію.

 18. Надання земельної ділянки для розміщення туристично-оздоровчого табору.

 19. Надання земельної ділянки для розміщення дитячого спортивного табору.

 20. Надання земельної ділянки у постійне користування для догляду за водними об’єктами.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ.

Після отримання завдання на виконання курсового проекту (додаток Б) необхідно детально ознайомитись з об’єктом проектування, яким є земельна ділянка, що передбачена для відведення у власність та користування. Після аналізу вихідних матеріалів потрібно скласти графік виконання роботи та зміст роботи.

Для виконання роботи студентам необхідно ознайомитись з нормативно-правовою базою, що стосується відведення земельних ділянок, порядку надання земель у власність та користування, виготовлення документів, що посвідчують право власності та користування земельною ділянкою. До таких законодавчих та нормативних документів відноситься:

1. Земельний кодекс України. від 25 жовтня 2001 року N 2768-III

2. Закон України «Про землеустрій» від 22.05.2003 №858-ІV

3. Закон України «Про оренду землі» 06. 10. 1998 р. N 161-XIV

4. Закон України «Про плату за землю» 3 липня 1992 року N 2535-XII

5. Закон України «Про розмежування земель державної та комунальної власності» від 05.02.04 № 1457 – ІV

6. . Закон України «Про державну експертизу землевпорядної документації» № 1808 – ІV від 01.07.04

7. Закон України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» № 1952 – ІV від 01.07.04р.

8. Постанова КМУ «Про затвердження Типового договору про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки» № 266 від 04.03.04 р.

9. «Тимчасовий порядок ведення реєстру земель» затверджений наказом Держкомзему від 02.07.2003 № 174.

10. «Порядок розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» затверджений Постановою КМУ від 26.05.2004р. №677

11. Інструкція про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі» затверджена наказом Держкомзему від 04.05.1999 № 43.

12. «Про затвердження типового договору оренди землі»Постанова КМУ від03.03.2004 № 220.

Написання курсового проекту студенти починають з першого розділу, в якому аналізують правову основу відведення земельних ділянок. В розділі рекомендується висвітлити теоретичні питання системи землеустрою в Україні, розвитку земельних відносин щодо розподілу земель за формами власності та між власниками землі та землекористувачами. Більш детально розкрити компетенції органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у галузі регулювання земельних відносин щодо вилучення та надання земельних ділянок. Розділ повинен охоплювати нормативно-правову базу щодо регулювання питань відведення земельних ділянок без конкретного посилання на об’єкт курсового проектування.

В другому розділі проекту необхідно розглянути процес відведення земельної ділянки на прикладі об’єкту проектування. Для цього необхідно, згідно еталону проекту відведення, самостійно скласти і оформити документацію по відведенню земельної ділянки і дати детальну характеристику порядку виконання роботи щодо відведення конкретної земельної ділянки.

Третім розділом курсової роботи є висвітлення питання щодо реєстрації та видачі документів, на право володіння (користування) земельною ділянкою. При написані розділу рекомендується висвітлити питання щодо документів на землю, порядок складання документів на право володіння (користування) земельною ділянкою, їх реєстрацію та документи в яких проводиться реєстрація. Повноваження органів, які здійснюють реєстрацію і видачу документів на землю.

Заключним етапом написання курсового проекту є складання висновків. У висновках подається короткий зміст виконаної роботи та підсумовують отримані результати.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.