Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекции инстит.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
26.10.2018
Размер:
687.62 Кб
Скачать

Завдання для самостійного опрацювання

1.Походження права.

2.Назвіть риси, що відрізняють право й законодавство. Складіть порівняльну таблицю.

3.Приведіть приклади правових норм, підзаконних нормативно-правових актів (по 10 - кожних).

4. Яке значення має систематизація правових актів? Які її форми Ви знаєте?

5. Законодавчий процес і його стадії (на прикладі України).

6. Співвідношення понять "система права" і "система законодавства".

7. Дайте визначення соціальних норм і норми права та визначте їх співвідношення.

8. Нормативні й індивідуальні акти. Приведіть приклади (по 5 - кожних).

9. Ознайомтеся зі ст. 92 Конституції України й перелічите питання, які визначаються винятково законами України.

10. Моральна обумовленість правових норм.

11. Зіставте поняття „ознака” і „структура” норм права і визначте їх співвідношення.

12. Визначте, що собою являють система права і система права України.

13. Охарактеризуйте основні галузі українського права (мінімум - 7).

14. Визначте, за яким із зазначених критеріїв закони поділяються на:

1) адміністративні; констітуційні; цивільні; трудові; господарські;

2) звичайні; конституційні;

3) основні; допоміжні;

4) постійні; тимчасові

а) за функціональним призначенням;

б) за терміном дії;

в) залежно від значення в системі законодавства;

г) за галузевою належністю

15. Дайте визначення правового статусу особи і назвіть елементи, які утворюють зміст загального правового статусу особи.

Проблемні питання та ситуації. Юридичний практикум.

1. Як Ви вважаєте, чому норми ісламу вчасно панування в Афганістані руху "Талибан" стали визначати все життя країни?

2. Обміркуйте і визначте, чи згодні Ви з висловлюванням Френсіса Бекона: „Закон можна вважати якісним у тому випадку, якщо смисл його є точним, якщо вимоги його справедливі, якщо він формує чесноти в громадян”?

3. Як ви вважаєте, чи правильно протиставляти мораль і право? Що потрібно зробити, на Ваш погляд, щоб підвищити моральну обумовленість правових норм?

4. Приведіть приклади із сучасного життя, коли моральна й правова оцінки якогось факту збігаються й коли вони сильно відрізняються.

5. Необхідно з'єднати стрілкою назву пам'ятника правової культури й час його створення.

Російська правда 1588 г.

Березневі статті ноябрь 1917г.

Конституція Ф. Орлика январь 1918 г.

ІІІ Універсал Центральної Ради XI в.

ІІ Конституція УРСР 1978г.

Литовські статути 1654 г.

ІV Універсал Центральної Ради 1710 г.

ІV Конституція УРСР 1588р. 1929 г.

6.Виконати наступні завдання:

1)розташуєте наведені документи відповідно до рівня їхньої юридичної чинності;

2) виділите індивідуальні й нормативні акти;

3) визначте, до яких галузей права ставляться пропоновані акти.

Перелік нормативно-правових актів: Закон України "Про власність", Конституція України, Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок висновку шлюбного контракту", Закон України "Про внесення змін у статтю 98 Конституції України", Наказ Міністерства утворення й науки України "Про реорганізації Київського інституту фізичної культури в Академію фізкультури й спорту України", Рішення Чигиринської районної ради "Про порядок надання матеріальної допомоги малозабезпеченим жителям району", Наказ Міністерства транспорту України "Про твердження правил користування залізницею", Розпорядження глави Одеської обласної держадміністрації "Про порядок святкування Дня Незалежності України", Рішення Бахчисарайської районної ради Автономної Республіки Крим "Про виділення землі", Кримінальний кодекс України.

7. Яка галузь права, на Вашу думку, найважливіша ?

8. Визначте елементи норми права, підкресливши їхнього відповідним чином:

гіпотеза:_______; диспозиція: - - - - - -; санкція:~~~~~~~~~~~

1) "Договір купівлі-продажу житлового будинку повинен бути нотаріально завірений, якщо хоча б однієї зі сторін є громадянин. Недотримання цієї вимоги тягне недійсність договору" (ч. 1 ст. 227 ГК України). ;

2) "Таємне розкрадання індивідуального майна громадян (крадіжка) - карається позбавленням волі на строк до трьох років або виправних робіт на строк до двох років" (ч. 1 ст. 140 КК України).

9. Як співвідносяться, на Ваш погляд, принцип "не заборонене законом дозволене" і правило "можна тільки ті, що прямо дозволене законом"?

10. Які, на Ваш погляд, способи розв'язування юридичних колізій в українському законодавстві?

11. Що виникло раніше - держава або право?

12. Як ви розумієте вираження: "Рівність прав не в тім, що всі ними користуються, а в тім, що вони всім дані"?

13. Великий німецький поет Й.-В. Гете писав: „В обмеженнях помітний майстер справжній. Лише закон свободу може дати”. Як, на вашу думку, пов’язані обмеження законом і свобода?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]