Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Zadachi_z_gospodarskogo_prava.doc
Скачиваний:
45
Добавлен:
14.09.2016
Размер:
402.43 Кб
Скачать

Допомога у вирішенні даних задач:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012358907680 або https://vk.com/a.jurisprudent https://vk.com/zadachi_po_pravu

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра господарсько-правових дисциплін

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри господарсько-правових дисциплін доцент., к.ю.н. Смолин Г.В.

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Допомога у вирішенні даних задач:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012358907680 або https://vk.com/a.jurisprudent https://vk.com/zadachi_po_pravu

Ситуація 1

У нормативно-правовому акті, виданому Міністерством аграрної політики України, було зазначено, що він набуває чинності через вісім днів після його видання.

1. Яким нормативно-правовим актом регулюється порядок набуття чинності нормативно правовими актами міністерств та інших органів виконавчої влади ?

2. Чи відповідає зазначений нормативно-правовий акт законодавству України?

3. Дайте аргументовану відповідь.

Ситуація 2

Нормативно-правовий акт, виданий Міністерством фінансів України, розташованим у м. Києві, було зареєстровано у головному управлінні юстиції м. Києва.

1. Чи відповідає зазначена реєстрація чинному законодавству України ?

2. Який порядок встановлено для державної реєстрації нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю?

Допомога у вирішенні даних задач:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012358907680 або https://vk.com/a.jurisprudent https://vk.com/zadachi_po_pravu

Тема 2. Державна підтримка підприємництва

Ситуація 1

Державне підприємство «Хлібресурс», яке відповідно до закону є виконавцем державного замовлення і яке має технічні можливості його виконання, необгрунтовано відмовилось від укладення контракту на поставку продукції для державних потреб. Державний замовник звернувся з позовом до господарського суду про стягнення з виконавця передбаченого законом штрафу у розмірі подвійної вартості контракту за необгрунтовану відмову від його виконання.

1. Яке рішення має винести господарський суд ?

2. Чи передбачена законом відповідальність за необгрунтовану відмову від укладення державного контракту?

3. Які обсяги та умови настання зазначеної відповідальності?

Ситуація 2

Між приватним АТ «Пірс» та державним замовником було укладено Контракт на поставку продукції для державних потреб. Приватне АТ «Пірс» виконало умови Контракту в частині виготовлення продукції і повідомило державного замовника про готовність по­ставити продукцію. Державний замовник, не зазначаючи підстав, відмовився від закупівлі продукції. Приватне АТ «Пірс» реалізувало виготовлену продукцію і після цього заявило претензію державному замовникові про відшкодування завданих збитків, у тому числі неотриманого очікуваного прибутку. У відповіді на претензію державний замовник відмовив у задоволенні претензійних вимог на тій підставі, що приватне АТ «Пірс» реалізувало продукцію на свій власний розсуд і об'єктивно мало можливість знайти такого споживача, який запропонував би ціну на продукцію не нижче тієї, що зафіксована у Контракті. Приватне АТ «Пірс» звернулося з позовом до господарського суду про стягнення збитків з державного замовника.

1. Яке рішення має постановити господарський суд?

2. Які вимоги у наведеному випадку має заявити Приватне А Т «Пірс» ?

3. Яка відповідальність державного замовника за відмову від закупівлі продукції, визначеної контрактом на поставку продукції для державних потреб, встановлена законодавством?

Тема 3. Суб’єкти господарювання

Ситуація 1

Громадянин України Петренко В.П. безпосередньо здійснює систематичну (протягом двох років) на власний ризик діяльність по наданню посередницьких послуг у сфері торгівлі (пошук потенційних оптових покупців та продавців) з метою отримання прибутку. Проте Петренко В.П. не зареєструвався як підприємець, оскільки він вважає таку діяльність додатковою до роботи на державному підприємстві, яке несистематично сплачує заробітну плату і змушує працівників шукати додаткові джерела доходів, аби забезпечити своїм сім’ям більш-менш достойні умови життя.

Чи є Петренко В.П. суб'єктом господарських правовідносин? Обґрунтуйте свою відповідь, посилаючись на відповідні положення чинного законодавства України.

За яких умов фізична особа набуває статусу суб 'єкта господарських правовідносин?

Дайте оцінку діям Петренка В П.

Cитуація 2

Статутом товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) “Допомога”, формальними засновниками якого є пенсіонер Дроздов К.М. та ветеран Великої Вітчизняної війни Сидоренко В.Н., передбачені такі види діяльності:

посередницька діяльність у сфері оптової торгівлі; надання всіх видів рекламних послуг; постачання природного та скрапленого газу; надання туристичних послуг; виробництво, передача та постачання електроенергії; виплата та доставка пенсій; маркетингові послуги; грошова допомога малозабезпеченим громадянам.

Чи всі із зазначених видів діяльності можуть здійснюватись зазначеним ТОВ? Відповідаючи на це питання, пошліться на відповідні положення чинного законодавства України.

Чи є підстави для відмови у державній реєстрації ТОВ «Допомога»?

За яких умов таке товариство могло б почати своє функціонування щодо здійснення всіх зазначених в статуті видів діяльності?

Ситуація 3

ЗАТ “НДІгазбуд” у зв'язку із зміною місцезнаходження, зафіксованого у статуті, подало до державного реєстратора документи для його перереєстрації. Державний реєстратор відмовив вищевказаному ЗАТ в перереєстрації, мотивуючи свою відмову тим, що підстави для перереєстрації відсутні, оскільки заявник змінює місцезнаходження в межах одного адміністративного району.

Чи правомірна відмова державного реєстратора?

Яким нормативно-правовим актом регулюється порядок державної реєстрації та перереєстрації?

В яких випадках здійснюється перереєстрація суб'єкта підприємницької діяльності?

Дайте оцінку діям державного реєстратора.

Ситуація 4

Четверо громадян України віком від 16 до 25 років вирішили створити підприємницьку організацію для спільного здійснення за безпосередньої трудової участі кожного з них ремонтно-будівельних робіт в приватному житловому фонді. Один із цих громадян пообіцяв внести 100 грн., інший - надати свою невеличку майстерню площею 10 кв.м. для облаштування офісу; решта - не могла запропонувати нічого, крім своєї праці. Відтак постало питання про вибір організаційно-правової форми підприємницької організації, яка б відповідала таким ознакам:

1.відсутність законодавчих вимог до мінімального розміру статутного фонду;

2. участь усіх учасників організації у веденні справ останньої, але при наявності виконавчого органу (директора), який міг би контролюватися обраним учасниками ревізором;

3. демократичні засади вирішення основних питань діяльності організації за принципом: кожний учасник має лише один голос незалежно вій його майнової участі в організації;

4. розподіл чистого прибутку організації насамперед в залежності від трудової участі, а потім - майнової;

5. обмежений характер майнової відповідальності учасників організації у разі недостатності (відсутності) у останньої необхідного для покриття заборгованості майна (коштів).

6.Яку організаційно-правову форму підприємницької організації Ви можете порекомендувати? Обґрунтуйте свої рекомендації.

Ситуація 5

У державного підприємства виникла необхідність створити допоміжні виробництва. Його директор і головний інженер вважали, що це можна зробити лише шляхом створення малих підприємств, закріпивши за ними частину майна державного підприємства на праві користування. Начальник юридичного відділу категорично заперечував проти цього, пропонуючи надати цим виробництвам статус відокремлених підрозділів підприємства з правом укладати від імені підприємства договори на реалізацію виробленої продукції і матеріально-технічне забезпечення цих виробництв.

Розв ’яжіть цей спір на підставі норм чинного законодавства.

Які права має державне підприємство щодо використання закріпленого за ним державного майна?

Які питання мають погоджуватися державним підприємством з органом, до сфери управління якого воно входить?

Ситуація 6

Майно державного підприємства “Спецбуд” належить йому на праві господарського відання. Здійснюючи розрахунки з постачальниками продукції, керівник підприємства вирішив передати у власність одного з постачальників ДП “Спецбуд” одну з вантажівок, закріплених за цим підприємством.

Чи правомірне таке рішення керівника ДП “Спецбуд”? Обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація 7

ТОВ “Автоматика” відповідно до укладеного договору отримало в оренду цілісний майновий комплекс одного із структурних підрозділів казенного підприємства “Надра”. За позовом прокурора договір оренди між зазначеними підприємствами рішенням господарського суду було визнано недійсним.

Чи вправі казенне підприємство укладати договір оренди цілісного майнового комплексу його структурного підрозділу?

Яким нормативно-правовими актами регулюються відносини щодо оренди державного майна?

В чому полягає особливість майнових повноважень казенного підприємства та правового титулу його майна?

Ситуація 8

Троє громадян вирішили створити господарське товариство, яке б характеризувалося:

1. незначними вимогами до розміру статутного фонду (капіталу);

2. незначним ризиком для учасників товариства у разі негараздів в його діяльності;

3.бмеженим рухом учасників;

4. можливістю формування виконавчого органу не лише з учасників товариства, а й з найманих працівників.

5.Якому виду господарських товариств відповідають ці ознаки? Які дії мають виконати засновники для реалізації свого задуму?

Ситуація 9

Повне товариство “Доренко і К” у встановленому порядку було визнане банкрутом. Майна товариства не вистачило для покриття його заборгованості, яка становила 210 тис. грн. (активи товариства - всього 123 тис. грн.). Призначений господарським судом ліквідатор повідомив кредиторів про неможливість задоволення їх вимог повною мірою через брак коштів/майна у банкрута. Проте кредиторів таке повідомлення не задовольнило, оскільки вони вважали, що борг товариства має бути покритий повністю за рахунок майна його учасників. Своєю чергою, учасники товариства (їх було троє) погоджувалися покрити борг, що залишився непокритим вартістю активів товариства, лише частково - в межах сплачених ними часток - відповідно 50 тис. грн., 79 тис. грн. і 7500 грн.

Якими характерними рисами відрізняється повне товариство від решти господарських товариств?

В якому обсязі несуть відповідальність за зобов ’язаннями ПТ: А) саме товариство, Б) його учасники?

Чи обґрунтованими є заперечення учасників товариства?

Чи можуть борги товариства на вимогу його кредиторів бути стягнені з одного учасника, який за інформацією кредиторів володіє крупним підприємством та має кілька рахунків в банках, в т.ч. іноземних?

Як має бути розв’язана ця ситуація з врахуванням вимог закону щодо обсягу та характеру відповідальності учасників ПТ?

Ситуація 10

При створенні повного товариства один з його засновників наполягав на включення до засновницького договору положення про звільнення його від обмежень на користь товариства з огляду на те, що він відмовляється від участі в управлінні справами на користь трьох інших учасників.

Як здійснюється ведення справ повного товариства?

Які обмеження на користь товариства встановлюються законом?

Чи правомірна вимога одного із засновників про звільнення його від обмежень на користь товариства з огляду на його добровільне усунення від ведення справ товариства?

Ситуація 11

При створення командитного товариства двома його засновниками (громадянином Бойко та громадянином Потапенко), перший з яких мав бути повним учасником КТ, а другий - вкладником, уклали засновницький договір КТ, в якому закріпили його назву “Командитне товариство Бойко і Потапенко” та передбачили частки учасників в складеному майні товариства: Бойко 35%, Потапенко 75%.

Яка різниця в правовому статусі повних учасників КТ та вкладників?

Чи відповідає вимогам закону положення укладеного між майбутніми повним учасником КТ та вкладником КТ засновницького договору?

Які наслідки включення імені вкладника до фірмової назви КТ?

Чи встановлює закон співвідношення між часткою (сукупною часткою) повного учасника (учасників) та вкладника (вкладників)?

Як доцільно вчинити за даної ситуації, аби процес заснування КТ відповідав вимогам закону?

Ситуація 12

За результатами діяльності акціонерного товариства за рік було отримано 400 тис. гривень прибутку. Яким чином він має бути використаний, якщо:

розмір резервного фонду товариства сформований лише наполовину і становить 100тис.;

статутом товариства передбачено щорічні відрахування до фондів: матеріального заохочення (в розмірі 30 тис. грн.), інноваційного (в розмірі 60 тис. грн.)?

Яка частина прибутку може бути використана на виплату дивідендів?

Який порядок виплати дивідендів?

Чи правомірним буде прийняття рішення загальними зборами АТ про спрямування всього прибутку на поповнення фондів товариства?

Ситуація 13

Акціонер приватного акціонерного товариства «Омега» продав належні йому акції своєму приятелеві. Засновники цього товариства звернулися до суду з позовом про визнання недійсним договору купівлі-продажу цих акцій на тій підставі, що договором про заснування товариства була передбачена заборона відчуження акцій товариства третім особам без згоди самого товариства та його акціонерів, які мали переважне право на придбання акцій товариства, що відчужуються.

Яке рішення має винести суд? Обґрунтуйте свою відповідь.

Дайте оцінку згаданим положенням договору про заснування ПрАТ «Омега».

В чому полягає різниця у правовому статусі (правах та обов’язках) акціонерів публічного АТ та приватного АТ?

Чи відрізняються своїм правовим режимом акції ПАТ від акцій ПрАТ?

Ситуація 14

Акціонери ПАТ «Агроінвест», що в сукупності володіють 8,5 відсотками акцій, поставили перед спостережною/наглядовою радою товариства вимогу про скликання у грудні поточного року позачергових загальних зборів акціонерів у зв’язку із прийняттям правлінням акціонерного товариства рішення, що суперечить інтересам акціонерів і виходить за межі компетенції правління. Наглядова рада відмовилася виконати цю вимоги, посилаючись на недоцільність такого кроку у зв’язку із запланованими на березень наступного року черговими загальними зборами акціонерів.

Чи можуть акціонери-ініціатори проведення позачергових зборів скликати такі збори самі?

Якими правами наділено меншість в акціонерному товаристві щодо управління справами товариства?

Який Ви можете запропонувати вихід з цієї ситуації?

Ситуація 15

Засновуючи товариство з додатковою відповідальністю три особи (двоє громадян і товариство з обмеженою відповідальністю) уклали договір про заснування ТДВ, в якому передбачили, що засновники-громадяни мають нести додаткову відповідальність за зобов’язаннями товариства у подвійному розміру до їх вкладів, а ТОВ - в потрійному - як своєрідну плату за призначення представника ТОВ директором ТДВ, який не може бути відкликаний зборами учасників ТДВ ні за яких умов.

Якими нормативно-правовими актами визначається правовий статус ТДВ?

Які характерні ознаки притаманні ТДВ відповідно до закону?

Чи є правомірним включення до договору про заснування ТДВ вищезгаданих положень про відповідальність учасників товариства?

В якому порядку здійснюється управління ТДВ і формування його органів, в т.ч. виконавчого?

Дайте оцінки дій засновників та вищезгаданих положень укладеного ними договору.

Чи є укладений засновниками договір установчим документом ТДВ?

Ситуація 16

Городянин Мельников А.М. після досягнення пенсійного віку вирішив переїхати до села, в якому колись проживала його мати і залишила йому в спадок хату з присадибною ділянкою 25 соток, і заснувати фермерське господарство з вирощування екзотичних для України страусів та реалізації їх м’яса та яєць, які характеризуються дієтичними властивостями.

Чи має право гр-н Мельников А.М. заснувати фермерське господарство?

Яким нормативно-правовим актом визначається правовий статус фермерського господарства та порядок його створення?

Які умови є необхідними для заснування фермерського господарства?

В якому порядку здійснюється його державна реєстрація?

Чи може існувати фермерське господарство у складі однієї особи?

Ситуація 17

Двоє громадян вирішили скористатися послугами кредитної спілки “Добробут” з метою отримання кредиту для ремонту житла, отримавши відповідну інформацію з реклами, розміщеної в потязі метрополітену.

Якими нормативно-правовими актами визначається правовий статус кредитних спілок?

Чи мають кредитні спілки право надавати кредити будь-яким громадянам, які звертаються до них з відповідним проханням?

Яким особам і за яких умов кредитні спілки вправі надавати кредити?

За допомогою яких механізмів кредитні спілки забезпечують повернення кредитів та відсотків за користування ними?

Чи є кредитні спілки прибутковими організаціями?

За рахунок яких джерел фінансується діяльність кредитної спілки7

Ситуація 18

Релігійна організація прийняла рішення про створення підприємства з виробництва релігійної атрибутики - як для власних потреб, так і для продажу прихожанам і всім бажаючим.

Чи закріплює законодавство спеціальні вимоги до підприємств релігійних та інших неприбуткових організацій?

В якій організаційно-правовій формі може бути створене таке підприємство?

Який правовий режим майна є, на Вашу думку, найбільш прийнятним для такого підприємства? Обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація 19

Будівельні підприємства, що утворилися в процесі приватизації одного будівельного тресту (1992 р.), врахувавши досвід самостійного функціонування і проблеми пошуку суміжників, вирішили створити господарське об’єднання, яке б, з одного боку, дозволяло їм координувати найбільш важливі питання основної діяльності з делегуванням відповідних повноважень об’єднанню, а, з другого боку - зберігало б за ними значний рівень самостійності.

Які види (форми) об’єднань за ступенем централізації управлінських повноважень закріплені чинним законодавством?

Яка форма (вид) об’єднання найбільш відповідає меті засновників і чому?

В якому порядку має створюватися таке об ’єднання?

Ситуація 20

Чотири промислові підприємства колективної форми власності, які відчували брак у грошових коштах на виробництво нової продукції, разом з комерційним банком утворили концерн. Відповідно до статуту концерну, затвердженого всіма учасниками, фінансування діяльності учасників здійснює банк, представнику якого належить 51% голосів у зборах учасників об’єднання та виконавчому органі останнього. Статутом також було передбачено право банку накладати вето на вихід учасників з концерну.

Чи правомірна ця умова статуту? Обґрунтуйте свою відповідь.

До якого виду об ’єднань належить зазначений концерн?

Чи передбачає закон право виходу з такого об ’єднання?

Який порядок виходу учасника з добровільного об ’єднання?

Чим відрізняються добровільні господарські об ’єднання від державних?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.