Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Українська мова - посібник.docx
Скачиваний:
24
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
171.15 Кб
Скачать

9.5. Автобіографія

Автобіографія – це документ щодо особового складу, в якому особа повідомляє основні факти своєї біографії. Документ, як правило, пишеться власноруч. Характер тексту автобіографії розповідний, виклад відомостей хронологічний. Кожне наступне повідомлення починається з нового абзацу.

Реквізити автобіографії:

1. Назва виду документа.

2. Прізвище, ім’я, по батькові (у називному відмінку однини).

3. Дата народження: число, місяць, рік.

4. Місце народження: село, селище, місто, район. Усі дані про місце народження пишуться так, як вони зазначені у свідоцтві про народження.

5. Відомості про навчання: повне найменування навчальних закладів, назви спеціальностей, які отримали (за дипломом).

6. Відомості про трудову діяльність.

7. Нагороди, стягнення, заохочення.

8. Відомості про громадську роботу.

9. Короткі відомості про склад сім’ї (подаються без уживання присвійних займенників). Якщо неодружені чи незаміжні, вказати прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, місце навчання чи роботи, посаду батька, матері та сестер, братів, якщо вони не мають своєї сім’ї. Якщо одружені чи заміжні, вказати прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, місце роботи чи навчання дружини, чоловіка та дітей.

10. Дата укладання (ліворуч).

11. Підпис укладача (праворуч).

9.6. Трудова угода

Трудова угода – це документ, яким затверджуються взаємовідносини між установою (організацією, фірмою тощо) і працівником, який до цього часу не належав до її штату.

Трудова угода укладається, якщо в штаті організації відсутні спеціалісти потрібного профілю (кваліфікації). За певних умов трудова угода укладається зі штатними працівниками.

Реквізити трудової угоди:

1. Назва документа.

2. Місце складання.

3. Дата.

4. Повні і точні назви сторін.

5. Зміст з переліком обовязків виконавця та замовника.

6. Юридичні адреси сторін.

7. Підписи.

8. Печатка установи (організації, фірми тощо).

9.7. Трудовий договір

Трудовий договір – це письмова угода двох чи кількох організацій або юридичних і фізичних осіб з організаціями про встановлення, зміну чи припинення господарських взаємовідносин.

Реквізити трудового договору:

1. Заголовок.

2. Дата і місце укладання.

3. Повна і точна назва сторін, представників і повноважень.

4. Предмет договору.

5. Кількісні та якісні (сортування) показники.

6. Строки виконання договору (загальний та окремі).

7. Кошторис.

8. Порядок приймання робіт за п.5.

9. Порядок розрахунків між сторонами.

10. Майнова відповідальність сторін (договірні санкції).

11. Порядок і місце розв’язання спорів.

12. Номери рахунків сторін.

13. Юридичні адреси сторін.

14. Підписи сторін.

15. Печатка.

Трудовий договір має відповідати законодавчим нормам. Трудовий договір вважається укладеним, після погодження сторонами всіх пунктів.

10. Довідково-інформаційні документи

До довідково-інформаційних документів належать: звітно-інформаційна документація та інформаційна документація колегіальних органів (рапорт, службова записка, протокол, витяг з протоколу).