Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка ІУК+ медики.docx
Скачиваний:
7
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
417.29 Кб
Скачать

Формування навичок і здібностей з навчальної дисципліни «Історія української культури»

№ з/п

Зміст здатності вирішувати проблеми і задачі соціальної діяльності

Зміст уміння

1.

Здатність засвоювати і реалізовувати наукові та культурні досягнення української нації та світової цивілізації

1.1. Оцінювати і рефлексувати політичні, екологічні, культурні та інші події та явища, що впливають на культурні зміни

1.2. Розвивати кругозір у питаннях поступу культурного процесу рідної країни.

2.

Здатність займати активну життєву та громадську позицію

2.1. Орієнтуватися у зовнішній і внутрішній політиці держави у сфері культури.

2.2. Захищати інтереси нації, поєднувати суспільні, колективні та індивідуальні інтереси.

2.3. Виконувати конституційні обов’язки.

2.4. Дотримуватися норм законодавства та вимагати цього від інших осіб.

2.6. Розвивати комунікабельність і можливість адаптації в суспільстві.

3.

Здатність до ефективної, комунікаційної взаємодії, у тому числі засобами сучасних інформаційних технологій

3.1. Чітко, послідовно та логічно висловлювати свої думки.

3.2. Створювати і підтримувати гармонійну соціальну мережу ділових та особистих контактів.

4.

Здатність до засвоєння нових знань, самовдосконалення

4.1. Адаптуватися до зростаючих потоків інформації, до наслідків науково-технічного прогресу.

4.2. Встановлювати життєві цілі, визначати їх пріоритетність, планувати власну кар’єру.

4.3. Тренувати пам’ять і навички публічного виступу.

4.4. Обирати оптимальні форми постійного підвищення власної кваліфікації.

Упроваджуються різнопланові форми інтерактивних форм роботи, таких як мультимедійні презентації та навчальні фільми на лекціях, робота в малих групах на семінарських заняттях. Окрема увага приділяється роботі з культурними об’єктами. Студенти готують власні проекти та презентації, наукові доповіді, які присвячені культурним пам’яткам, об’єктам нематеріальної культурної спадщини, театральним виставам, музейним експозиціям, перформансам, інсталяціям тощо.

Структура курсу для студентів спеціальності «Лікувальна справа»

Назви модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

Розділ 1

Тема 1. Культура як соціальне явище

6

1

5

Тема 2. Культура України в стародавні часи і добу раннього середньовіччя

8

1

2

5

Тема 3. Культура княжої доби

6

1

5

Тема 4. Культура України в польсько-литовську добу

8

1

2

5

Разом за розділом 1

28

4

4

20

Розділ 2

Тема 5. Культура і мистецтво України ХVІІ-ХVІІІ ст.

6

1

5

Тема 6. Українська культура ХІХ – початку ХХ ст.

8

1

2

5

Тема 7. Українська культура за часів СРСР

9

2

2

5

Тема 8. Українська культура в умовах незалежності

9

2

2

5

Разом за розділом 2

32

6

6

20

Усього годин

60

10

10

40