Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
103
Добавлен:
11.03.2016
Размер:
311.81 Кб
Скачать

Vі.Матеріали методичного забезпечення заняття:

6.1.Матеріали контролю базисної (вихідного рівня) підготовки студентів:

тестові завдання (додаються)

6.2.Матеріали для методичного забезпечення основного етапу заняття:

історії хвороби, таблиці, набори аналізів, лікарські засоби

6.3.Матеріали для заключного етапу заняття: набір тестових завдань, клінічних ситуаційних задач 2-3 рівня засвоєння (додаються)

6.4.Матеріали для методичного забезпечення самопідготовки студентів. Викладені у відповідних методичних вказівка.

VІІ.ЛІТЕРАТУРА

7.1. Основна:

 1. Педіатрія. Національний підручник. За ред. проф. В.В.Бережного.- Том І.- Київ 2013.- с.958-962.

 2. Наказ МОЗ України №292 від 23.04.2012р. «Про забезпечення дітей, хворих на гемофілію типів А або В, або хворобу Віллебранда, факторами коагуляції крові та виробами медичного призначення».

 3. Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові. Український журнал гематології та трансфузіології. - №2 (5). – 2005р.- с.43-51.

 4. Майданник В.Г. Педиатрия. Учебник (2-е издание, испр. и доп.). – Харьков: Фолио, 2002.–1125с.

 5. Шабалов Н.П. Детские болезни. Учебник.-Питер-Ком, С-Пб.,2002.-1080с.

 6. Баранов А.А. Детские болезни. – М: Гэотар – мед. – 2002г. -880с.

 7. Льюис С.М., Бэйн Б., Бэйтс И./под ред. А.Г. Румянцева Практическая и лабораторная гематология. Перевод с англ. – М: Гэотар – мед. – 2009г. – 672.

 8. Сергеева К.М. Педиатрия. Учебник. - СПб: Питер. – 2007г.- 544с.

 9. Папаян А.В., Жукова Л.Ю. Анемии у детей. Руководство для врачей. – СПб: Питер. – 2001 г.

 10. Романова А.Ф. Клиническая гематология. – Київ: Медицина. – 2006г. – 452 с.

7.2.Додаткова:

 1. Волосовец А.П., Кривопустов С.П., Манолова Э.П., Ершова И.Б., Бойченко П.К. Лабораторные исследования в практической педиатрии - Луганск, 2003.-131с.

 2. Волосовець О.П., Кривопустов С.П., Нагорна Н.В., співав. Завдання з біоетики та медичної деонтології для педіатрів-Донецьк: Донбас, 2004. - 84 с.

 3. Волосовец А.П., Нагорна Н.В., Кривопустов С.П., Острополець С.С., Бордюгова О.В. Діагностика, терапія та профілактика дефіцитних анемій у дітей – Донецьк: СПД Дмитренко Л.Р., 2007. – 38 с.

 4. Воробьев А.И. Руководство по гематологи. – М: Ньюдиамед. – 2005г. – 973с.

 5. Демидова А.В Анемии. – Москва: МЕДпресс-информ. – 2006г. - 63с.

 6. Майданник В.Г., Майданник И.В. Справочник современных лекарственных средств.- М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2005.-1024 с.

 7. Маркевич В.Е., Майданник В.Г., Павлюк П.О. та ін. Морфофункціональні та біохімічні показники у дітей і дорослих.- Київ-Суми: МакДен, 2002.- 268 с.

 8. Москаленко В.Ф., Волосовець О.П., Яворівський О.П., Булах І.Є., Остапик Л.І., Палієнко І.А., Мруга М.Р. (ред.) Крок 2. Загальна лікарська підготовка. Частина 2. Педіатрія, акушерство та гінекологія, гігієна. -Київ: Nova Knyha Publ.,2005.-404с.

Тести

 1. Для якого захворювання характерне спонтанне виникнення кровотеч?

A. Геморагічний васкуліт

B. Гемофілія

C. Тромбоцитопенії

D. Гемолітичні анемії

E. Залізодефіцитна анемія

 1. Яка ланка гемостазу порушена при ідіопатичній тромбоцитопенічній пурпурі?

A. Первинна

B. Вторинна

C. Фібриноліз

D. Первинна + вторинна

E. Усі ланки гемостазу

 1. Порушення яких діагностичних тестів характерно для ідіопатичної тромбоцитопенічної пурпури:

A. Кількість тромбоцитів

B. Час кровотечі за Дюке

C. Проби на резистентність капілярної стінки

D. Час згортання крові

E. Ретракція кров’яного згустку

 1. В основі патогенезу ідіопатичної тромбоцитопенічної пурпури вирішальне значення має імунологічний процес, внаслідок якого відбувається:

A. Синтез антилімфоцитарних антитіл

B. Пригнічення усіх ростків кровотворення

C. Пригнічення мегакаріоцитарного ростка кровотворення

D. Синтез антинуклеарних антитіл

E. Синтез антитромбоцитарних антитіл

 1. Шкірний синдром, характерний для ідіопатичної тромбоцитопенічної пурпури має наступні ознаки, окрім:

A. Висип поліморфний

B. Висип поліхромний

C. Висип симетричний

D. Висип несиметричний

E. Висип не має улюбленої локалізації

 1. Для ідіопатичної тромбоцитопенічної пурпури нехарактерні наступні клінічні ознаки:

A. Гепатомегалія

B. Спленомегалія

C. Шкірний висип

D. Кровотечі зі слизових оболонок

E. Лімфаденопатія

 1. При якому рівні тромбоцитів виникає ризик розвитку спонтанних кровотеч при тромбоцитопеніях?

A. Нижче 130*109

B. Нижче 100 Г/л

C. Нижче 50 Г/л

D. Нижче 30 Г/л

E. Нижче 1 Г/л

 1. Характерними змінами в мієлограмі при ідіопатичній тромбоцитопенічній пурпурі є:

A. Спустошення усіх ростків кісткового мозку

B. Спустошення мегакаріоцитарного ростка

C. Підвищення мегакаріоцитів

D. Бластна трансформація кісткового мозку

E. Спустошення червоного мозку

9. Назвати тип успадкування гемофілії:

A. Аутосомно-домінантний

B. Аутосомно-рецесивний

C. Зчеплений з Х-хромосомою домінантний

D. Зчеплений з Х-хромосомою рецесивний

E. Зчеплений з У-хромосомою

10.Обов’язковими елементами гематомного типу кровоточивості при гемофілії є:

A. Петехії

B. Екхімози

C. Папули

D. Внутрішньом’язові та міжм’язові гематоми

E. Гемартрози

11.Важкість геморагічних проявів при гемофілії корелює з:

A. Порушенням проникності капілярної стінки

B. Частими вірусними захворюваннями у дитини

C. Частотою зустрічаємості гемофілії в родині

D. Ступенем дефіциту фактору VIII або IX в плазмі

E. Кількістю тромбоцитів в гемограмі

 1. Представники якої статі переважно хворіють на гемофілію?

A. Переважно жінки

B. Переважно чоловіки

C. Однаково часто чоловіки та жінки

D. Частота зустрічаємості даного захворювання невідома

E. Правильна відповідь відсутня

 1. Тривалі кровотечі, які виникають не зразу після травми, а відновлюються через декілька годин характерні для:

A. Геморагічного васкуліту

B. Тромбоцитопенії

C. Гемофілії

D. Тромбоцитопатії

E. ДВС-синдрому

14. Назвати ускладнення, розвиток якого найчастіше призводить до летального наслідку:

A. Контрактури

B. Крововилив в головний мозок

C. Тампонада сечового міхура

D. Позаочеревинні крововиливи

E. Вірусні гепатити

15.Яка ланка гемостазу порушена при гемофілії?

A. Первинна

B. Вторинна

C. Фібриноліз

D. Первинна + вторинна

E. Усі ланки гемостазу

16.Порушення якого діагностичного тесту характерно для гемофілії?

A. Кількість тромбоцитів

B. Час кровотечі за Дюке

C. Час згортання крові

D. Проби на резистентність капілярної стінки

E. Адгезія та агрегація тромбоцитів

17.Назвати препарати, які використовуються з замісною метою для лікування гемофілії А:

A. Консервована кров

B. Свіжа кров

C. Антигемофільна плазма

D. Кріопреципітат

E. Гепарин

18.Назвати шлях введення кріопреципітату для лікування гемофілії А:

A. Підшкірно

B. Внутрішньом’язово

C. Внутрішньовенно краплинне

D. Внутрішньовенно струминне

E. Місцево

19.Для лікування інгібіторної форми гемофілії А використовується наступний препарат:

A. Метотрексат

B. Новосевен

C. Свіжа кров

D. Антигемофільна плазма

E. Делагіл

18

Соседние файлы в папке Змістовий модуль 6