Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Testi_dlya_PMK__1

.pdf
Скачиваний:
110
Добавлен:
11.03.2016
Размер:
887.93 Кб
Скачать

Д. Скорочення м’язів шийки матки.

243. Ретракція – це:

А. Скорочення м’язів тіла матки.

* Б. Переміщення та переплетіння м’язових волокон м’язів тіла і дна матки. В. Розтягнення м’язів шийки матки та частково нижнього сегменту матки.

Г. Скорочення нижнього сегменту матки. Д. Скорочення м’язів шийки матки.

244. Контракційним кільцем називається: А. Межа між шийкой і тілом матки.

Б. Межа між внутрішнім і зовнішнім вічком шийки матки.

*В. Межа між тілом матки, що скорочується, і нижнім сегментом, що розтягується. Г. Межа між голівкою і нижнім сегментом матки.

Д. Межа між внутрішнім і зовнішнім поясом прилягання.

245. Нижній сегмент матки:

А. Простір між зовнішнім і внутрішнім поясом прилягання. Б. Простір між голівкою і зовнішнім поясом стикання.

В. Простір між маткою і внутрішнім вічком шийки. Г. Простір між головкою і контракційним кільцем.

* Д. Простір між контракційним кільцем і внутрішнім вічком шийки.

246. І період пологів: А. Послідовий.

*Б. Період розкриття шийки матки. В. Період вигнання.

Г. Прелімінарний. Д. Провісниковий.

247. ІІ період пологів: А. Послідовий.

Б. Період розкриття шийки матки.

*В. Період вигнання. Г. Прелімінарний. Д. Провісниковий.

248.ІІІ період пологів: * А. Послідовий.

Б. Період розкриття шийки матки. В. Період вигнання.

Г. Прелімінарний. Д. Провісниковий.

249.Перейми – це:

А. Скорочення м’язів черевної стінки і діафрагми. Б. Скорочення м’язів тазового дна.

В. Скорочення м’язів матки і м’язів черевної стінки.

*Г. Скорочення м’язів матки.

Д. Скорочення м’язів матки і м’язів діафрагми.

250. Тривалість пологів у жінок, що народжують вперше:

*А. від 10 до 18 годин. Б. від 4 до 6 годин. В. від 2 до 4 годин.

31

Г. від 6 до 8 годин.

251. Тривалість швидких пологів у жінок, що народжують вперше:

А. 2–4 год. Б. 6–8 год.

*В. 4–6 год. Г. 8–10 год.

252.Тривалість пологів у жінок, що народжують повторно: * А. від 8 до 10 годин.

Б. від 6 до 8 годин. В. від 4 до 6 годин. Г. від 2 до 4 годин.

253.Тривалість І періоду пологів у першородячих:

А. 8 годин.

*Б. 10-16 годин. В. 24 години. Г. 18 годин. Д. 4 години.

254.Тривалість І періоду пологів у народжуючих повторно: А. 14-16 годин.

Б. 10 годин. В. 24 години.

*Г. 6-8 годин. Д. 4 години.

255. Об’єктивний критерій ефективності пологової діяльності в першому періоді пологів: А. Характер перейм.

*Б. Динаміка розкриття шийки матки.

В. Просування плода по родовому каналу. Г. Всі відповіді неправильні.

256. Основним критерієм ефективності пологової діяльності в другому періоді являється: А. Швикість згладжування шийки матки.

Б. Швикість розкриття маткового вічка. В. Відходження навколоплодових вод.

* Г. Просування плода по родовому каналу.

257. Ефективність родової діяльності об’єктивно оцінюється за:

А. Частотою і тривалістю перейм. Б. Тривалістю пологів.

*В. Динамікою розкриття шийки матки. Г. Станом плода.

Д. Часом вилиття навколоплодових вод.

258. Швидкість розкриття маткового вічка в активну фазу І-го періоду пологів у жінок, що народжують вперше:

*А. 1 см за 1 годину. Б. 2 см за 1 годину. В. 3 см за 1 годину.

Г. 0,5 см за 1 годину.

259. Швидкість розкриття маткового вічка в активну фазу І-го періоду пологів у жінок, що народжують повторно: А. 1 см за 1 годину.

*Б. 2 см за 1 годину. В. 3 см за 1 годину.

32

Г. 0,5 см за 1 годину.

260. Піхвове дослідження в пологах виконується при:

А. Поступленні роділлі в стаціонар. Б. Призначенні родостимуляції.

В. Появі кров’яних виділень.

Г. Вилитті наколоплодових вод. * Д. Всіх вказаних ситуаціях.

261. Піхвове дослідження в пологах дозволяє визначити:

А. Стан шийки матки і цілісність плодового міхура. Б. Динаміку розкриття шийки матки.

В. Характер предлеглої частини, особливості вставлення голівки. Г. Динаміку просування передлеглої частини по родовому каналу. Д. Особливості будови і деформації кісток тазу.

* Е. Все перелічене.

262. Вимірювання діагональної кон’югати стає неможливим при стоянні голівки:

А. Притиснута до входу в малий таз.

*Б. Фіксована малим сегментом у вході в таз. В. Фіксована великим сегментом у вході в таз. Г. В порожнині малого тазу.

Д. На тазовому дні.

263. Положення стрілоподібного шва в правому косому розмірі і малого тім’ячка під лоном зліва відповідає:

А. Другій позиції задньому виду. Б. Другій позиції передньому виду.

*В. Першій позиції передньому виду. Г. Першій позиції задньому виду.

264. Положення стрілоподібного шва в лівому косому розмірі і малого тім’ячка під лоном зліва відповідає:

А. Першій позиції передньому виду. Б. Першій позиції задньому виду. В. Другій позиції передньому виду. Г. Другій позиції задньому виду.

* Д. Всі відповіді неправильні.

265. Для оцінки стану плода в пологах застосовують:

А. Аускультацію.

Б. Гормональне дослідження. В. Кардіотокографію.

Г. УЗД.

* Д. Всі перелічені методи.

266. Прослуховування серцебиття плода в активну фазу пологів проводиться:

*А. Кожні 15 хвилин. Б. Кожні 30 хвилин. В. Кожні 5 хвилин.

Г. Кожні 40 хвилин. Д. Кожну годину.

267. Який метод не відноситься до основних методів оцінки стану внутрішньоутробного плода в пологах: А. Частота и сила серцевих скорочень плода.

33

*Б. Частота ворушіння плода.

В. Характер навколоплодових вод. Г. Кардіомоніторне спостереження.

268. Оцінка стану плода в пологах проводиться на основі:

А. Частоти серцевих скорочень плода. Б. Характеру навколоплодових вод. В. Кардіомоніторного спостереження. Г. Функціональних проб і дані УЗД.

* Д. Всього переліченого.

269. Партограма – це:

*А. Графічний запис перебігу пологів, стану роділлі та плода. Б. Графічний запис частоти серцебиття плода.

В. Графічний запис серцебиття плода і скоротливої активності матки. Г. Графічний запис скоротливої активності матки.

270. Розкритя шийки матки відбувається внаслідок:

А. Скорочення м’язів матки в ділянці дна.

Б. Скорочення м’язів матки в ділянці нижнього сегменту. В. Дистракції нижнього сегменту матки.

Г. Ретракції м’язових волокон матки.

* Д. Контракції, ретракції і дистракції м’язових волокон тіла матки, нижнього сегменту і шийки матки.

271. Стуктурні зміни шийки матки у жінок, що народжують вперше, в пологах починаються з:

А. Ділянки зовнішнього вічка.

*Б. Ділянки внутрішнього вічка.

В. Розкриття шийки матки з одночасним її згладжуванням. Г. Згладжування шийки матки після її розкриття.

272. Структурні зміни шийки матки у першонароджуючих в пологах починаються: А. З ділянки зовнішнього вічка.

* Б. З внутрішнього вічка, розкриття шийки матки починається після її згладжування.

В. Одночасно з зовнішнього і внутрішнього вічка шийки матки. Г. Розкриття шийки матки передує її згладжуванню.

273. Структурні зміни шийки матки в пологах у жінок, що народжують повторно, починаються з:

А. Ділянки зовнішнього вічка. Б. Ділянки внутрішнього вічка.

*В. Розкриття шийки матки з одночасним її згладжуванням. Г. Згладжування шийки матки після її розкриття.

274. Як відбувається розкриття шийки матки в першонароджуючих ?

*А. Спочатку відкривається внутрішнє вічко, потім зовнішнє вічко. Б. Відкривається зовнішнє, потім внутрішнє вічко.

В. Одночасно вікриваються зовнішнє і внутрішнє вічко.

275. Як відбувається розкриття шийки матки в повторнонароджуючих ? А. Спочатку відкривається внутрішнє вічко, потім зовнішнє вічко. Б. Відкривається зовнішнє, потім внутрішнє вічко.

* В. Одночасно вікриваються зовнішнє і внутрішнє вічко.

34

276. Внутрішнє акушерське дослідження в пологах проводиться: А. При поступленні жінки в пологовий будинок.

Б. Після відходження навколоплодових вод. В. Кожні 4 години в пологах.

* Г. Все перелічене.

277.Розрізняють ступені готовности шийки матки до пологів:

А. 1.

Б. 4.

*В. 3.

Г. 5. Д. 2.

278.Незріла шийка матки: * А. Щільна.

Б. М’яка.

В. Щільна, але м’яка в ділянці зовнішнього вічка. Г. Щільна, але м’яка в ділянці внутрішнього вічка. Д. М’яка, але щільна в ділянці внутрішнього вічка.

279.Довжина незрілої шийки матки:

А. 1-2 см.

Б. < 2 см. В. < 1 см.

*Г. > 2 см. Д. 0,5 см.

280. Проходимість цервікального каналу незрілої шийки матки: А. Канал шийки пропускає 2 пальці.

*Б. Зовнішнє вічко закрите, але пропускає кінчик пальця. В. Канал шийки пропускає 1 палець.

Г. Канал шийки пропускає 2,5 пальці. Д. Пропускає 3 пальці.

281. Зріла шийка матки: А. Щільна.

*Б. М’яка.

В. Щільна, але м’яка в ділянці внутрішнього вічка. Г. Щільна, але м’яка в ділянці зовнішнього вічка. Д. М’яка, але щільна в ділянці внутрішнього вічка.

282. Для незрілої шийки матки не характерно:

*А. М’яка консистенція.

Б. Відхилення її до крижа. В. Довжина 2–2,5 см.

Г. Закритий цервікальний канал.

283. Для незрілої шийки матки характерно все крім:

А. Щільна консистенція

*Б. Розміщення шийки матки по провідній вісі тазу. В. Шийка матки відхилена до лону або до крижа. Г. Цервікальний канал закритий.

Д. Довжина шийки матки 2-3 см.

284. Для зрілої шийки матки характерно:

А. М’яка консистенція.

Б. Розміщення шийки матки по провідній вісі тазу.

35

В. Цервікальний канал вільно пропускає 1 п/п. Г. Довжина шийки матки 1.5 см.

* Д. Все перелічене.

285. Для зрілої шийки матки не характерно:

А. Довжина 1–1,5 см. Б. М’яка консистенція.

*В. Відхилення її до лона або крижа.

Г. Вільно проходимий цервікальний канал.

286. В пологах постійно оцінюються:

А. Скарги роділлі.

Б. Стан серцево-судинної системи.

В. Активність родової діяльності і стан плода. Г. Характер виділень з піхви.

* Д. Все перелічене.

287. В першому періоді пологів відбувається все крім: А. Вкорочення шийки матки.

Б. Згладжування шийки матки.

В. Відходження наколоплодових вод. * Г. Врізування голівки.

288. В першому періоді пологів не відбувається:

А. Вкорочення і згладжування шийки матки. Б. Розкриття шийки матки.

В. Відходження навколоплодових вод.

Г. Просування плода по родовому каналу. * Д. Врізування передлеглої частини плода.

289. Передчасним відходженням навколоплодових вод вважають відходження вод:

*А. До початку регулярних перейм. Б. При появі нерегулярних перейм. В. При появі регулярних перейм.

Г. В активній фазі пологів. Д. При появі потуг.

290. Раннім відходженням навколоплодових вод вважають відходження вод:

А. До початку перейм.

Б. При появі нерегулярних перейм.

*В. При розкритті шийки матки менше ніж на 6 см. Г. При появі потуг.

291. Раннє відходження навколоплодових вод відбувається: А. Післе народження дитини.

Б. До початку пологової діяльності.

*В. Після початку перейм при неповному відкритті шийки. Г. За два дні до пологів.

Д. Після повного відкриття шийки.

292. Своєчасне відходження вод відбувається при відкритті шийки матки на: А. 3 см.

*Б. 10 см.

В. 8 см.

36

Г. 6 см. Д. 4 см.

293. Своєчасне відходження вод повинно наставати:

А. До початку перейм.

Б. При появі нерегулярних перейм. В. При появі регулярних перейм.

Г. При розкритті шийки матки менше ніж на 6 см. * Д. При розкритті шийки матки більше ніж на 6 см.

294. Запізніле відходження наколоплодових вод відбувається: А. При відкритті шийки на 6 см.

Б. До початку пологової діяльності.

В. При неповному відкритті шийки матки.

*Г. Після повного відкриття шийки матки. Д. При відкритті шийки матки на 3 см.

295. Клінічні ознаки закінчення І періоду пологів: А. Поява потуг.

Б. Розкриття шийки матки на 8 см.

*В. Повне відкриття шийки матки. Г. Врізування голівки.

Д. Прорізування голівки.

296. Показником початку другого періоду пологів є:

А. Знаходження голівки на тазовому дні. Б. Потуги.

В. Внутрішній поворот голівки. * Г. Повне відкриття шийки матки.

Д. Врізування голівки.

297.Тривалість ІІ періоду пологів у першородячих: * А. 1-2 години.

Б. 4 години. В. 30 хвилин. Г. 20 хвилин. Д. 3 години.

298.Тривалість ІІ періоду пологів у народжуючих повторно: А. 1-2 години.

Б. 4 години.

*В. 30 хвилин – 1 год. Г. 20 хвилин.

Д. 3 години.

299. Великий сегмент голівки плода – це:

*А. Частина голівки по обводу найбільшого розміру при даному передлежанні. Б. Частина голівки по обводу прямого размеру.

В. Частина голівки по обводу великого косого розміру.

Г. Частина голівки між внутрішнім і зовнішнім поясом стикання. Д. Частина голівки по обводу вертикального розміру.

300. Чим небезпечно тривале стояння голівки великим сегментом ?

37

А. Гіпоксією плода.

Б. Матковою кровотечею в ІІІ періоде пологів. В. Розривом промежини в ІІ періоді пологів. Г. Розривом шийки матки.

* Д. Виникненням сечових порушень і пізніше нориць.

301. Потуги – це:

*А. Скорочення м’язів передньої черевної стінки і діафрагми. Б. Скорочення м’язів тазового дна.

В. Скорочення м’язів матки і тазового дна. Г. Скорочення м’язів матки.

Д. Скорочення м’язів матки і м’язів діафрагми.

302. Немедикаментозне знеболення пологів включає:

А. Психологічну підтримку та заспокоєння роділлі.

Б. Переміну положення тіла, заохочення її до активних рухів. В. Масаж спини, крижів.

Г. Техніку спеціального дихання.

Д. Музику, ароматерапію, масаж, душ. * Е. Все перелічене.

303. В першому періоді пологів спостереження за станом плода включає: А. Оцінку стану плодового міхура та навколоплодових вод.

Б. Оцінку ЧСС за повну хвилину.

В. Оцінку конфігурації голівки плода. * Г. Все перелічене.

304. Частота вимірювання температури тіла у роділлі в першому періоді пологів:

*А. Кожні 4 год. Б. Кожну годину.

В. Кожні 2 години. Г. Кожні 30 хвилин.

305. Частота вимірювання пульсу і АТ у роділлі в першому періоді пологів:

А. Кожні 4 год. Б. Кожну годину.

*В. Кожні 2 години. Г. Кожні 30 хвилин.

306. Частота оцінки виділення (кількості) сечі у роділлі в першому періоді пологів:

*А. Кожні 4 год. Б. Кожну годину.

В. Кожні 2 години. Г. Кожні 30 хвилин.

307. Внутрішнє акушерське дослідження в І періоді пологів проводиться: А. 1 раз.

Б. Кожні 6 годин. В. 2 рази.

Г. 3-4 рази.

* Д. Кожні 4 години.

308. Ефективність пологової дільності в латентну фазу визначається: А. Кожні 2 години.

*Б. Кожну годину. В. Кожні 15 хвилин.

38

Г. Кожні 30 хвилин. Д. Кожні 3 години.

309. Ефективність пологової дільності в активну фазу визначається: А. Кожні 2 години.

Б. Кожну годину. В. Кожні 15 хвилин.

*Г. Кожні 30 хвилин. Д. Кожні 3 години.

310. В другому періоді пологів спостереження за станом роділлі і плода включає:

А. Спостереження за загальним станом роділлі. Б. Пульсом і АТ роділлі кожні 10 хвилин.

В. Станом плода (ЧСС) 5 хвилин. Г. Просуванням голівки плода.

* Д. Все перелічене.

311. В другому періоді пологів сердцебиття плода контролюється:

*А. Після кожної потуги. Б. Через кожні 10 хвилин. В. Через кожні 15 хвилин. Г. Через кожні 5 хвилин.

312. Прослуховування серцебиття плода в ІІ періоді пологів проводиться: А. Кожні 15 хвилин.

Б. Кожні 30 хвилин.

*В. Кожні 5 хвилин. Г. Кожні 40 хвилин. Д. Кожну годину.

313. При повному розкритті маткового вічка голівка плода може бути:

А. Притиснута до входу в таз.

Б. Фіксована малим сегментом у вході в таз. В. Фіксована великим сегментом у вході в таз. Г. На тазовому дні.

* Д. На всіх перелічених рівнях.

314. Акушерка приступає до приойму пологів:

А. З початком потуг.

Б. З часу повного розкриття маткового вічка.

*В. При врізуванні голівки плода. Г. При прорізуванні голівки плода.

315. Ручна допомога при головному предлежанні надається коли: А. Голівка на тазовому дні.

Б. Голівка в порожнині малого тазу. В. Голівка врізується.

*Г. Голівка прорізується.

Д. Голівка в широкій частині малого тазу.

316. Що слід зробити, щоб зменшити натяжіння промежини в ІІ періоді пологів ? А. Регулювати потуги.

*Б. Послабити натяжіння за рахунок запозичення тканин з бокових відділів. В. Завадити передчасному розгинанню промежини.

39

Г. Вагітна глибоко дихає.

Д. Раціональне вивільнення і народження плечового поясу.

317. Врізування голівки – це:

А. Передлегла частина виходить із статевої щілини і не ховається. Б. Народження потиличної частини.

В. Народження лба.

*Г. Періодична поява передлеглої частини із статевої щілини під час потуг. Д. Народження тім’яних горбів.

318. Прорізування голівки – це:

* А. Передлегла частина виходить із статевої щілини під час потуги і не ховається поза потугою.

Б. Народження потиличної частини. В. Народження лба.

Г. Періодична поява передлеглої частини із статевої щілини під час потуг. Д. Народження тім’яних горбів.

319. Препарат, який найбільш часто застосовується в момент прорізування голівки для профілактики кровотечі в пологах:

А. Окситоцин. Б. Ерготал.

*В. Метилергометрин. Г. Простенон.

Д. Хінін.

320. Перінеотомія не проводиться з метою профілактики:

А. Розвитку гіпоксії плода в періоді вигнання.

*Б. Послідової і ранньої післяпологової кровотечі. В. Розриву м’язів промежини.

Г. Розвитку ректоцелє і цистоцелє.

321. При симптомах загроджуючого розриву промежини виконують: А. Амніотомію.

Б. Вакуум-екстракцію.

* В. Перінеотомію або епізіотомію.

322. При перінеотомії не пересікаються наступні м’язи тазового дна:

А. М’язи зовнішнього шару. Б. Сечо-статева діафрагма.

В. М’яз-підіймач заднього проходу. * Г. М’яз-стискач заднього проходу.

323. Висота стояння дна матки на рівні пупа визначається:

*А. Після народження плода. Б. Після відділення плаценти. В. Після народження посліду. Г. На 2-гу добу після пологів.

324. Пуповину у здорової дитини перетискають:

*А. Після припинення пульсації пуповини, але не пізніше 1 хв. від народження. Б. Відразу після народження.

В. Через 2 хвилини. Г. Через 5 хвилин.

40

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]