Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Testi_dlya_PMK__1

.pdf
Скачиваний:
110
Добавлен:
11.03.2016
Размер:
887.93 Кб
Скачать

661. Для компенсованої плацентарної недостатності характерне:

* А. Незначне відставання розвитку плода та відсутність ознак хронічного дистресу плода за даними КТГ.

Б. Ознаки важкої гіпоксії плода за даними КТГ.

В. Критичний стан плодово-плацентарного кровотоку.

662. Для субкомпенсованої форми плацентарної недостатності характерне все крім: А. Синдром затримки розвитку плода II ступеня.

Б. Помірно виражена гіпоксія плода.

В. Гемодинамічні порушення I-II ступеня.

* Г. Критичний стан матково-плацентарного і плодового кровообігу.

663. Зміни кровотоку плода, спостерігаються при декомпенсованій плацентарній недостатності, всі крім: А. Підвищення судинної резистентності в аорті плода.

Б. Зниження судинної резистентності в середній мозковій артерії плода.

В. Підвищення % долі реверсного потоку крові в нижній порожнистій вені. * Г. Зниження судинної резистентності в ниркових артеріях плода.

664. Акушерська тактика при декомпенсованій плацентарній недостатності: А. Амбулаторне призначення трентала, актовегина.

Б. Повторне ультразвукове і кардіотокографічне дослідження через 10-14 днів.

В. Повторне ультразвукове і кардіотокографічне дослідження через 5-7 днів. Г. Внутрішньовенне введення розчину глюкози і кокарбоксилази.

* Д. Розродження шляхом операції кесаревого розтину.

665. Обстеження жінок з плацентарною недостатністю припускає:

А. Проведення ультразвукової фетометрії, плацентографії, визначення кількості навколоплідних вод.

Б. Доплерометрічну оцінку кровотоку в судинах системи мати-плацента-плід. В. Проведення кардіотокографії.

Г. Застосування клінічних методів. * Д. Все перераховане вище.

666. До комплексного обстеження з метою діагностики плацентної недостатності включають наступні методи, крім: А. Ультразвукової фетометрії.

Б. Оцінки серцевої діяльності плода. В. Ультразвукової плацентометрії.

Г. Визначення рівня плацентного лактогену. * Д. Визначення рівня соматотропіну.

667. До ознак плацентарної недостатності, що виявляються при ультразвуковому дослідженні відносяться: А. Великі розміри плода.

*Б. Передчасне дозрівання плаценти. В. Маловоддя.

668. Вплив плацентарної недостатності на розвиток плода:

А. Високий ризик гіпоксичних уражень життєво важливих органів. Б. Ризик травматизації під час пологів.

* В. Все перелічене.

669. Вплив плацентарної недостатності на розвиток новонародженого: А. Висока частота уражень ЦНС.

Б. Порушення процесів адаптації. В. Постгіпоксична енцефалопатія.

Г. Затримка фізичного і психічного розвитку. * Д. Все перелічене.

81

670. Для терапії плацентарної недостатності застосовують: А. Судинорозширювальні і спазмолітичні препарати.

Б. Засоби, що впливають на реокоагуляційні властивості крові. В. Інфузійну терапію плазмозамінниками.

Г. Токолітичні препарати. * Д. Все перераховане вище.

671. Для лікування плацентарної недостатності в амбулаторних умовах можна застосовувати: А. Дієту, збагачену білком і вітамінами.

Б. Збільшення часу перебування в ліжку на лівому боці (bed rest). В. Токолітіки.

Г. Вазоактивні препарати (трентал, еуфілін). * Д. Все перелічене.

672. При II ступені гемодинамічних порушень в системі мати-плацента-плід показано: * А. Стаціонарне спостереження і лікування, при наростанні ступеня

тяжкості - дострокове розродження.

Б. Амбулаторне спостереження і лікування. В. Термінове розродження.

673. Показаннями до планового розродження шляхом операції кесаревого розтину при плацентарній недостатності є: А. Помірно виражена гіпоксія плода.

Б. Гемодинамічні порушення в системі мати-плацента-плід II ступеня. В. Поєднання з іншою акушерською патологією.

Г. Синдром затримки внутрішньоутробного розвитку плода у поєднанні з гестозом або переношуванням вагітності.

* Д. Все перелічене.

674. У які терміни вагітності слід проводити профілактику плацентарної недостатності вагітних групи високого ризику: А. 8- 12 тижнів.

*Б. 16-19 тижнів. В. 24-28 тижнів. Г. 29-32 тижнів. Д. 3336 тижнів.

Ретардація, гіпотрофія плода

675. Відставання розвитку плода від календарного віку:

*A. Синдром затримки розвитку плода. Б. Резус-конфлікт.

В. АВ0-конфлікт.

Г. Низьке прикріплення плаценти. Д. Дистрес плода.

676. Причини затримки внутрішньоутробного розвитку плода всі крім: А. Гестоз.

Б. Внутрішньоутробна інфекція.

В. Тривала загроза переривання вагітності.

* Г. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти.

677. До чинників ризику затримки внутрішньоутробного розвитку плода відносяться: А. Резус-сенсибілізація.

Б. Гестоз.

В. Багатоплідна вагітність.

Г. Екстрагенітальна патологія матері. * Д. Все перелічене.

678. Клінічні форми затримки розвитку плода:

*А. Симетрична, асиметрична. Б. Дисоційована, хронічна.

82

В. Все перелічене.

679.При затримці розвитку плода І ступеня спостерігається відставання розмірів плода:

*А. На 2 тижні.

Б. В межах 2-4 тижнів. В. Більше ніж на 4 тижні.

680.При затримці розвитку плода ІІ ступеня спостерігається відставання розмірів плода: А. На 2 тижні.

*Б. В межах 2-4 тижнів. В. Більше ніж на 4 тижні.

681.При затримці розвитку плода ІІІ ступеня спостерігається відставання розмірів плода: А. На 2 тижні.

Б. В межах 2-4 тижнів.

*В. Більше ніж на 4 тижні.

682. Для асиметричної затримки розвитку плода характерно:

*А. Маса плода знижується, але голівка і довжина тулуба нормальні.

Б. Дефіцит маси і довжини тіла плода, пропорційно зменшеним розмірами його голівки й тулуба.

В. Все перелічене.

683. Для асиметричної форми затримки внутрішньоутробного розвитку плода не характерне: А. Нерівномірне відставання фетометричних показників за рахунок

переважного зменшення діаметру живота. Б. Ранній розвиток (II триместр).

В. Пізній розвиток (III триместр).

* Г. Поєднання з вадами розвитку плода.

684. Для симетричної затримки розвитку плода характерно:

А. Маса плода знижується, але голівка і довжина тулуба нормальні.

* Б. Дефіцит маси і довжини тіла плода, пропорційно зменшеним розмірами його голівки й тулуба.

В. Все перелічене.

685. Для симетричної форми затримки внутрішньоутробного розвитку плода характерне все крім: А. Рівномірне зменшення розмірів плода (плід розвинений пропорційно).

Б. Розвиток в ранні терміни вагітності.

* В. Розвивається тільки в III триместрі вагітності.

686. Для симетричної форми затримки внутрішньоутробного розвитку плода характерне все крім: А. Пропорційне відставання всіх фетометричних показників.

Б. Нерівномірне відставання фетометричних показників.

В. Часте поєднання з вадами розвитку і хромосомною аберацією у плода.

* Г. Рідкісне поєднання з вадами розвитку і хромосомною аберацією у плода.

687. З метою діагностики затримки внутрішньоутробного розвитку плода, визначення її форми і ступеня тяжкості використовують наступні фетометричні параметри:

А. Біпарієтальний розмір голівки плода. Б. Довжина стегна плода.

В. Діаметр живота.

Г. Відношення довжини стегна до обводу живота плода. * Д. Всі перераховані вище параметри.

688. Ускладненнями затримки внутрішньоутробного розвитку плода в період новонародженості може бути все крім: А. Гіпоглікемії.

Б. Гіпоксії.

83

В. Жовтяниці. * Г. Омфаліту.

Тема заняття: Ізоантигенна несумісність крові матері та плода.

Патологія періоду новонародженості.

Асфіксія новонародженого. Токсикосептичні захворювання новонароджених. Методи інтенсивної терапії та реанімації новонародженого.

Ізоантигенна несумісність крові матері та плода

689. Rh-ізоімунізація – це:

*А. Гуморальна імунна відповідь на еритроцитарні антигени плода Rh-групи. Б. Наявність у матері антитіл до еритроцитів групи крові плода.

690. АВО-ізоімунізація – це:

А. Гуморальна імунна відповідь на еритроцитарні антигени плода Rh-групи.

*Б. Наявність у матері антитіл до еритроцитів групи крові плода.

691. Фактори ризику ізоімунізації по Rhфактору: А. Штучний або самовільний аборт в анамнезі.

Б. Переливання Rh-позитивної крові у жінки в анамнезі. В. Позаматкова вагітність.

Г. Відсутність специфічної профілактики Rh-конфлікту після завершення попередньої вагітності.

Д. Наявність Rh-конфлікту при попередніх вагітностях. * Е. Все перелічене.

692. Найчастіше імунна несумісність виявляється при наявності у матері:

*А. 0 (І) групи крові, а у плода А (II). Б. 0 (І) групи крові, а у плода В (III). В. 0 (І) групи крові, а у плода АВ (IV).

693. Важливі дані із анамнезу жінки, щодо виникнення ізоімунного конфлікту, всі крім: А. Переливання крові без урахування Rh –належності.

Б. Аборти, мертвонародження.

*В. Порушення менструального циклу.

Г. Народження дітей з гемолітичною хворобою.

Д. Відомості про специфічну профілактику ізоімунізації при попередніх вагітностях.

694. Про Rh-конфлікт свідчать:

А. Одноразове підвищення титру Rh – антитіл.

* Б. Зростання або нестабільність титру Rh – антитіл.

695. Критичний рівень резус-антитіл в крові вагітної складає:

А. 1:16. Б. 1:32.

* В. 1:64.

696. Визначають титр Rh-антитіл у крові вагітної:

А. При першому відвідуванні жіночої консультації. Б. У 20 тижнів вагітності.

В. Після 20 тижнів кожні 4 тижні. * Г. У всіх випадках.

84

697. Дослідження крові на Rh-антитіла при підвищенні титру антитіл з 1:16 до 1:64 і наявності на УЗД потовщення плаценти і сповільнення рухів плода необхідно проводити:

A. 1 раз на тиждень. Б. 1 раз у дві неділі. В. 1 раз у три неділі. Г. Перед пологами.

* Д. Щоденно до розродження.

698. При Rh-негативній належності крові у вагітної при взятті на облік в жіночій консультаціїї слід визначати титр анти резусантитіл:

A. Один раз на місяць.

*Б. При взятті на облік і в 20 тижнів вагітності. В. Щоденно.

Г. При погіршенні стану внутрішньоутробного плода. Д. При взятті на облік і в 30 тижнів вагітності.

699. Після 35 тижнів вагітності у жінки з Rh(-) негативною належністю крові, чоловіка Rh(+), антитіла раніше не визначались частота подальшого визначення антитіл складає:

A. Один раз в два тижня. Б. Один раз в три тижня. В. Один раз на місяць.

Г. Подальше визначення недоцільне. * Д. Один раз на тиждень.

700. У повторновагітної з Rh(-) кров’ю, виявлені антитіла до Rh. Під час попередньої вагітності антитіла до Rh не виявлялися, анти-D імуноглобулін не вводився. Перша дитина Rh(+). Чим пояснити появу антитіл до Rh під час цієї вагітності ?

A. Сенсибілізація настала при першій вагітності.

Б. Сенсибілізація настала з початком даної вагітності. В. Сенсибілізація обусловлена повторним шлюбом. Г. Помилка діагностики.

* Д. Сенсибілізація настала в перших пологах.

701. Визначення групових антитіл в крові проводять у вагітних:

А. з В (ІІІ) групою крові, які мають в анамнезі самовільні аборти. * Б. з 0 (I) групою крові, які мають в анамнезі самовільні аборти,

мертвонародження, смерть немовлят від гемолітичної хвороби. В. з А (ІІ) групою крові, які мають в анамнезі самовільні аборти.

702. Методи, що використовуються в антенатальній діагностиці гемолітичної хвороби плода, всі крім: А. УЗД.

Б. Трансабдомінальний амніоцентез. В. Кордоцентез.

* Г. Доплерометрія.

703. Ультразвукові ознаки ранньої водянки плода всі крім: А. Полігідрамніон.

Б. Гепатоспленомегалія.

* В. Розширення бокових шлуночків мозку.

704. Ультразвукові ознаки водянки плода, що розвинулася: А. Асцит і гідроторакс.

Б. Набряк шкіри голови і кінцівок.

В. Незвичайна поза плода “поза Будди”. Г. Потовщення плаценти.

* Д. Все перелічене.

705. При проведенні УЗД про гемолітичну хворобу плода свідчать такі ознаки:

А. Збільшення розмірів плода, зменшення товщини плаценти, наявність кіст у

85

плаценті.

Б. Потовщеня плаценти, гіпотрофія плода, збільшення розмірів плаценти, наявність кіст у плаценті.

* В. Потовщення плаценти, подвійний контур голівки плода, гепатоспленомегалія, асцит.

706.Трансабдомінальний амніоцентез виконують у термін вагітності: А. Після 35 тиж.

*Б. Після 26 тиж.

В. В 16-18 тиж.

707. Показання до амніоцентезу всі крім: А. Титр антитіл 1:64 і більше.

Б. Наростання титру у 4 рази.

В. Наростання титру антитіл + УЗД ознаки гемолітичної хвороби плода.

Г. Мертвонародження, народження дітей з гемолітичною хворобою в анамнезі

+УЗД ознаки гемолітичної хвороби плода.

*Д. Титр антитіл 1:16.

708. Протипоказання до амніоцентезу всі крім: А. Загроза передчасних пологів.

*Б. Анемія вагітних. В. Лихоманка.

709. У вагітних групи ризику по виникненню Rh-конфлікту УЗД проводять: А. До 30 тижнів вагітності 1 раз на місяць.

Б. Після 30 тижнів 2 рази на місяць.

В. При появі ознак ураження плода кожний день до розродження. * Г. Все вірно.

710. Показники амніотичної рідини при імунному конфлікті, що відображають ступінь тяжкості гемолітичної хвороби плода, всі крім: А. Концентрація білірубіну.

Б. Показник оптичної щільності навколоплодових вод. * В. Кількість ретикулоцитів.

711. Кордоцентез — це:

*А. Взяття крові з пуповини плода через передню черевну стінку жінки. Б. Взяття крові з передлеглої частини плода.

В. Взяття амніотичної рідини через передню черевну стінку жінки.

712. У пуповинній крові плода, взятій при кордоцентезі, визначають: А. Гемоглобін та гематокрит.

Б. Групу крові та Rh-фактор. В. Рівень білірубіну.

Г. Кількість ретикулоцитів. * Д . Все перелічене.

713. Термін вагітності, в якому проводиться специфічна профілактика шляхом введення анти-Rhо імуноглобуліну:

А. 16-18 тиж. Б. 20-22 тиж.

* В. 28-32 тиж.

714. Доза анти-Rh імуноглобуліна при доношеній вагітності складає:

А. 75 мкг.

Б. 150 мкг. * В. 300 мкг.

86

715. Шлях введення анти-Rhо імуноглобуліну:

*А. в/м. Б. в/в. В. п/ш.

716. Специфічна профілактика (анти-Rhо імуноглобулін) після пологів при народженні Rh-позитивної дитини проводиться: * А. Впродовж перших 72 годин.

Б. На 5-ту добу після пологів. В. Не проводиться.

717. В післяабортному періоді протягом перших 48 годин з метою профілактики ізосенсибілізації по Rh-фактору жінка з Rh(-) типом крові потребує:

А. Профілактичного лікування сифілісу.

*Б. Введення 300 мкг резусного анти-D імуноглобуліну. В. Визначення антитіл до Rh.

Г. Проведення десенсибілізуючої терапії. Д. Тривалого статевого спокою.

718. Вагітна з резус-негативним типом крові після автомобільної аварії потребує: А. Визначення антитіл до Rh.

Б. Проведення десенсибілізуючої терапії.

*Б. Введення 300 мкг резусного анти-D імуноглобуліну. В. Проведення магнезіальної терапії.

Г. Введення резусного анти-D імуноглобуліну при зростанні титру антитіл до Rh.

719. Специфічна профілактика анти-Rhо імуноглобуліном проводиться в випадках: А. Після амніоцентезу чи біопсії хоріону.

Б. Після видалення міхурового занеску. В. Після позаматкової вагітності.

Г. Після переривання вагітності (не пізніше 48 годин після аборту).

Д. Після випадкової трансфузії Rh-позитивної крові Rh-негативній жінці. * Е. У всіх випадках.

720. Неспецифічна медикаментозна профілактика та лікування Rh-конфліктної вагітної: * А. Не проводиться.

Б. Проводиться.

721. Профілактика гемолітичної хвороби плода по системі АВ0 під час вагітності: А. Проводиться.

* Б. Не проводиться.

722. Показання до дострокового розродження при Rh-конфлікті:

А. Титр антитіл дорівнює чи перевищує 1:64 (критичний рівень). Б. Наростання титру при повторному аналізі у 4 рази.

В. УЗ ознаки гемолітичної хвороби у плода.

Г. Мертвонародження та народження дітей із гемолітичною хворобою в анамнезі.

* Д. Все перелічене.

723. Після народження дитини при імуноконфліктній вагітності пуповину перетискають та відтинають:

А. Через 1 хв. після закінчення пульсації пуповини.

* Б. Відразу після народження.

724. Ізоімунізація по системі АВ0 частіше може бути причиною гемолітичної хвороби немовляти:

*А. Субклінічної або легкої форми. Б. Тяжкого еритробластозу.

87

В. Внутрішньоутробної загибелі плода.

725. Ізоімунізація по резус-фактору частіше може бути причиною: А. Субклінічної або легкої форми гемолітичної хвороби немовляти. Б. Тяжкого еритробластозу.

* В. Внутрішньоутробної загибелі плода.

726. Постнатальна діагностика гемолітичної хвороби новонародженого включає: А. Визначення групи крові, Rh-фактора.

Б. Рівня білірубіну.

В. Швидкість погодинного наростання рівня білірубіну. Г. Рівень Hb і Ht.

* Д. Все перелічене.

727. При обстеженні вагітної з Rh – негативним типом крові на УЗД виявлено гепатоспленомегалія, кардіомегалія, асцит і гідроторакс у плода, потовщення плаценти. Найбільш імовірний діагноз:

*A. Гемолітична хвороба плода. Б. Загроза передчасних пологів.

В. Материнсько – плодова інфекція. Г. Плацентарна недостатність.

Д. Дистрес плода.

728. Новонароджений в’ялий, малоактивний, шкіра бліда, дещо жовтувата, гепатоспленомегалія. У матері О (I) резус-негативна група крові. У дитини O (I) резус-позитивна, вміст білірубіну 85 мкмоль/л; Нв – 110 г/л. Яку патологію у новонародженого можна припустити ?

A. Внутрішньочерепна пологова травма. Б. Порушення мозкового кровообігу.

В. Фізіологічна жовтяниця.

*Г. Гемолітична хвороба новонародженого.

Д. Аномалії розвитку паренхіматозних органів (печінки, селезінки).

729.Найчастіше причиною гемолітичної хвороби новонароджених є несумісність крові матері та дитини за: * А. Rh-фактором.

Б. Системою АВО (групова).

730.Ознаки жовтяничної форми гемолітичної хвороби новонародженого:

*А. Жовтяничне забарвлення шкіри та слизових.

Б. Блідість, низький рівень гемоглобіну (<120 г/л) та гематокриту (< 40%) при народженні.

В. Генералізовані набряки та анемія при народженні.

731. Ознаки анемічної форми гемолітичної хвороби новонародженого: А. Жовтяничне забарвлення шкіри та слизових.

* Б. Блідість, низький рівень гемоглобіну (<120 г/л) та гематокриту (< 40%) при народженні.

В. Генералізовані набряки та анемія при народженні.

732. Ознаки набрякової форми гемолітичної хвороби новонародженого: А. Жовтяничне забарвлення шкіри та слизових.

Б. Блідість, низький рівень гемоглобіну (<120 г/л) та гематокриту (< 40%) при народженні.

* В. Генералізовані набряки та анемія при народженні.

733. Обов’язкові обстеження при гемолітичній хворобі новонародженого: А. Визначення групи крові дитини та її резус-належності.

Б. Визначення рівня загального білірубіну в сироватці крові. В. Визначення погодинного приросту рівня білірубіну.

Г. Визначення прямої проби Кумбса.

88

Д. Загальний аналіз крові (еритроцити, гемоглобін, гематокрит, ретикулоцити).

* Е. Все перелічене.

734. Ознаки білірубінової енцефалопатії (гострого ураження центральної нервової системи) у новонародженого: А. Поява загальмованості, сонливості, в’ялості та пригнічення смоктального

рефлексу.

Б. Підвищена дратівливість, м’язова гіпертонія, крик високої тональності. В. Опістотонус, судоми, апное, монотонний пронизливий крик, глибокий

ступор або кома. * Г. Все перелічене.

735. Ядерна жовтяниця – це:

А. Незворотнє хронічне ураження центральної нервової системи білірубіном. Б. Є наслідком білірубінової енцефалопатії.

* В. Все перелічене.

736. Стартовий метод лікування жовтяничної форми гемолітичної хвороби новонароджених:

*А. Фототерапія.

Б. Замінна трансфузія крові.

737. У дітей з клінічними проявами гемолітичної хвороби новонароджених основними цілями терапії є: А. Попередження розвитку ураження центральної нервової системи

внаслідок токсичного впливу білірубіну.

Б. Попередження розвитку важкої гемолітичної анемії. * В. Все перелічене.

738. Фототерапія найбільш ефективний метод:

* А. Зниження рівня білірубіну у новонароджених з неонатальною жовтяницею.

Б. Лікування гемолітичної анемії.

739. Метод фототерапії, що часто застосовується і є найбільш ефективним:

*А. Класична фототерапія за допомогою батареї ламп.

Б. Волоконно-оптична фототерапія за допомогою матрацика або пелюшки. В. „Інтенсивна” фототерапія з використанням кількох джерел світла.

Г. „Плямиста” фототерапія з використанням галогенних джерел світла.

740. У випадку задовільного клінічного стану дитини фототерапію слід проводити за умов:

*А. Спільного перебування матері та дитини. Б. Окремого перебування матері та дитини.

741. Можливі ускладнення під час проведення фототерапії: А. Діарея.

Б. Опіки.

В. Дегідратація.

Г. Висипки на шкірі. * Д. Все перелічене.

742. Під час проведення фототерапії захищають окулярами або світлонепроникною пов’язкою:

*А. Очі дитини.

Б. Хлопчикам калитку. В. Все перелічене.

743. Необхідність прикривати хлопчикам калитку світлонепроникною пов’язкою під час проведення фототерапії: А. Є.

89

* Б. Немає.

744. Для отримання ефекту від фототерапії її слід проводити:

*А. Безперервно, крім періодів годування, зазвичай протягом 2-3 днів. Б. Періодично.

745. При використанні одного джерела світла під час проведення фототерапії: * А. Доцільно міняти положення тіла дитини (бажано після кожного

годування).

Б. Немає потреби міняти положення тіла дитини.

746. При вираженій гіпербілірубінемії дитини доцільно перейти до проведення: А. Класичної фототерапії за допомогою батареї ламп.

Б. Волоконно-оптичної фототерапії за допомогою матрацика або пелюшки.

*В. „Інтенсивної” фототерапії з використанням кількох джерел світла. Г. „Плямистої” фототерапії з використанням галогенних джерел світла.

747. Під час проведення фототерапії необхідно забезпечити: А. Достатнє надходження рідини в організм диини.

Б. Лікування основного або супутнього захворювання. * В. Все перелічене.

748. Ознаки ранньої жовтяниці новонародженого:

* А. З’являється до 36 годин життя дитини, якщо в перші 24 години – це завжди ознака патології.

Б. Проявляється після 36 годин життя дитини та характеризується підвищенням рівня загального білірубіну сироватки крові не вище 205 мкмоль/л.

В. Визначається після 14 дня у доношеного та після 21 дня життя у недоношеного новонародженого.

Г. З’являється після 7 дня життя новонародженого.

749. Ознаки фізіологічної жовтяниці новонародженого:

А. З’являється до 36 годин життя дитини, якщо в перші 24 години – це завжди ознака патології.

* Б. Проявляється після 36 годин життя дитини та характеризується підвищенням рівня загального білірубіну сироватки крові не вище 205 мкмоль/л.

В. Визначається після 14 дня у доношеного та після 21 дня життя у недоношеного новонародженого.

Г. З’являється після 7 дня життя новонародженого.

750. Фізіологічна жовтяниця новонароджених:

А. Проявляється протягом перших 3-5 діб життя.

Б. Триває до періоду дозрівання печінки (від 14 до 21 діб життя). В. Цей вид жовтяниці не є небезпечним для дитини.

* Г. Все вірно.

751. Причини фізіологічної жовтяниці новонародженого:

* А. Незріла печінка дитини не може повністю справитися з обробкою і виведенням з організму білірубіну.

Б. Патологічне руйнування еритроцитів дитини, пов’язане з несумісністю крові матері і дитини.

752. Ознаки неускладненої фізіологічної жовтяниці новонародженого:

А. З’являється з кінця другої доби, не переходить нижче пупкової лінії.

Б. Дитина активна, рефлекси фізіологічні, активний смоктальний рефлекс, температура тіла в нормі.

90

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]