Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

21

.pdf
Скачиваний:
11
Добавлен:
11.03.2016
Размер:
1.26 Mб
Скачать

Заняття 11

Тема 21.З’єднання кісток тазу. Таз у цілому. Статеві відмінності тазу.

Кульшовий суглоб Тема 22. Колінний суглоб. З’єднання кісток гомілки. Гомілковостопний

суглоб. Суглоби стопи. Склепіння стопи

З’єднання нижньої кінцівки(juncturae membri inferioris)

Вони поділяються на:

-з’єднання тазового пояса (juncturae cinguli pelvici);

-з’єднання вільної нижньої кінцівки (juncturae membri inferioris liberi).

З’єднання тазового пояса (juncturae cinguli pelvici) поділяються на:

-синдесмози тазового пояса (syndesmoses cinguli pelvici);

-суглоби тазового пояса(articulationes cinguli pelvici);

-симфіз тазового пояса (symphysis cinguli pelvis) .

З’єднання тазового пояса (juncturae cinguli pelvici) представлені всіма видами з’єднань кісток (juncturae ossium):

-безперервне з’єднання між клубовою кісткою (os ilium), сідничою кісткою (os ischii) та лобковою кісткою (os pubis) – синостоз (synostosis), а під час росту кісток – синхондроз (synchondrosis);

-кульшові кістки (ossa coxae) з’єднуються між собою спереду

напівперервно (півсуглобом) – лобковий симфіз (symphysis pubica);

- ззаду кульшові кістки (ossa coxae) з’єднуються з крижовою кісткою

(os sacrum) і формуюють перервне з’єднання – суглоб (articulatio).

До синдесмозів тазового пояса (syndesmoses cinguli pelvici) належить:

- затульна перетинка (membrana obturatoria), яка разом з кістками формує затульний канал (canalis obturatorius).

До симфіза тазового пояса (symphysis cinguli pelvici) належить:

- лобковий симфіз (symphysis pubica).

Лобковий симфіз (symphysis pubica)

Лобковий симфіз розміщений між симфізними поверхнями лобкових кісток (facies symphysiales ossium pubicorum) і представлений:

- міжлобковим диском; міжлобковим волокнистим хрящем (discus interpubicus; fibrocartilago interpubica) з невеликою щілиною (порожниною)

всередині.

Лобковий симфіз (symphysis pubica) зміцнений:

-верхньою лобковою зв’язкою (lig. pubicum superius);

-нижньою лобковою зв’язкою (lig. pubicum inferius).

Суглоби тазового пояса (articulationes cinguli pelvici)

Вони представлені парним крижово–клубовим суглобом (articulatio sacroiliaca).

Крижово–клубовий суглоб (articulatio sacroiliaca)

Крижово–клубовий суглоб є:

-плоский (articulatio plana) – за формою;

-простий (articulatio simplex) – за будовою (вид суглоба);

-тривісний – за функцією.

Рухи навколо:

-вертикальної осі (axis verticalis);

-лобової осі (axis frontalis);

-стрілової осі (axis sagittalis).

Види рухів:

- ковзання. Суглоб є малорухомим (amphiarthrosis),.

Суглобові поверхні:

-вушкоподібна поверхня клубової кістки (facies auricularis ossis ilii);

-вушкоподібна поверхня крижової кістки (facies auricularis ossis sacri).

Допоміжний апарат:

- передня крижово–клубова зв’язка (lig. sacroiliacum anterius);

-міжкісткова крижово–клубова зв’язка (lig. sacroiliacum interosseum);

-задня крижово–клубова зв’язка (lig. sacroiliacum posterius);

-клубово–поперекова зв’язка (lig. iliolumbale);

-крижово–горбова зв’язка (lig. sacrotuberale), яка має серпоподібний відросток (processus falciformis);

-крижово–остьова зв’язка (lig. sacrospinale).

З’єднання вільної нижньої кінцівки(juncturae membri inferioris liberi)

Вони поділяються на:

- синдесмози вільної нижньої кінцівки (syndesmoses membri inferioris

liberi);

- суглоби вільної нижньої кінцівки (articulationes membri inferioris

liberi).

До синдесмозів вільної нижньої кінцівки (syndesmoses membri inferioris liberi) належать:

-міжкісткова перетинка гомілки (membrana interossea cruris);

-велико–малогомілковий синдесмоз (syndesmosis tibiofibularis).

Велико–малогомілковий синдесмоз (syndesmosis tibiofibularis)

Він розташований на дистальному кінці гомілкових кісток (extremitas distalis ossium cruralium) і утворений:

- малогомілковою вирізкою великогомілкової кістки (incisura fibularis

tibiae);

- суглобовою поверхнею бічної кісточки малогомілкової кістки (facies articularis malleoli lateralis fibulae).

Спереду та ззаду цей синдесмоз укріплений такими зв’язками:

-передньою велико–малогомілковою зв’язкою (lig. tibiofibulare

anterius);

-задньою велико–малогомілковою зв’язкою (lig. tibiofibulare posterius).

Міжкісткова перетинка гомілки (membrana interossea cruris) розташована

між:

- міжкістковими краями тіл великогомілкової кістки та малогомілкової кістки (margines interossei corporum tibiae et fibulae).

СУГЛОБИ ВІЛЬНОЇ НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ (articulationes membri inferioris liberi)

До них належать:

-кульшовий суглоб (articulatio coxae);

-колінний суглоб (articulatio genus);

-велико–малогомілковий суглоб (articulatio tibiofibularis);

-суглоби стопи (articulationes pedis).

Кульшовий суглоб (articulatio coxae; articulatio coxofemoralis)

Кульшовий суглоб є:

-чашоподібний (articulatio cotylica) – за формою;

-простий (articulatio simplex) – за будовою (вид суглоба);

-тривісний – за функцією.

Рухи навколо:

-вертикальної осі (axis verticalis);

-лобової осі (axis frontalis);

-стрілової осі (axis sagittalis).

Види рухів:

-згинання (flexio) і розгинання (extensio);

-приведення (adductio) і відведення (abductio);

-обертання назовні (rotatio externa) та обертання досередини (rotatio

interna);

- складні обертові рухи стегнової кістки – колове обертання

(circumductio).

Суглобові поверхні:

- головка стегнової кістки (caput femoris);

- півмісяцева поверхня кульшової западини (facies lunata acetabuli).

Допоміжний апарат:

-коловий пояс (zona orbicularis);

-клубово–стегнова зв’язка (lig. iliofemorale), яка має поперечну частину (pars transversa) та низхідну частину (pars descendens);

-сідничо–стегнова зв’язка (lig. ischiofemorale);

-лобково–стегнова зв’язка (lig. pubofemorale);

-губа кульшової западини (labrum acetabuli);

-поперечна зв’язка кульшової западини (lig. transversum acetabuli);

-зв’язка головки стегнової кістки (lig. capitis femoris).

Колінний суглоб (articulatio genus)

Колінний суглоб є:

-двовиростковий (articulatio bicondylaris) – за формою;

-комплексний (articulatio complexa) і складний (articulatio composita) –

за будовою (вид суглоба);

- двовісний – за функцією.

Рухи навколо:

-лобової осі (axis frontalis);

-вертикальної осі (axis verticalis).

Види рухів:

-згинання (flexio) і розгинання (extensio);

-при зігнутій гомілці – обертання назовні (rotatio externa) та обертання досередини (rotatio interna).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]