Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекція.docx
Скачиваний:
12
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
469.69 Кб
Скачать

Лекція № 3

Провідні пульмонологічні синдроми. Найпоширеніші пульмонологічні захворювання: пневмонія, бронхіт, туберкульоз, бронхіальна астма. План обстеження при легеневій патології.

Синдром підвищеної пневматизації легеневої тканини (емфізема). Скарги: задишка змішаного характеру, кашель з виділенням слизисто-гнійного харкотиння. Огляд: акроціаноз. Пальпація: послаблення голосового тремтіння, зниження еластичності і резистентності грудної клітки. Перкусія: коробковий перкуторний звук, нижні краї легень опущені вниз. Аускультація: ослаблене везикулярне дихання, послаблена бронхофонія. Додаткові методи обстеження: зниження життєвої ємкості легень, ФЖЄЛ, ОФВ1.

Синдром пониженої пневматизації легеневої тканини (обтураційний ателектаз). Скарги: задишка, кашель, біль на стороні ураження. Огляд: акроціаноз, уражена сторона відстає у акті дихання. Пальпація: послаблення голосового тремтіння, ригідність ураженої сторони. Перкусія: притуплення над ділянкою ураження. Аускультація: ослаблене везикулярне дихання, послаблена бронхофонія, крепітація і вологі хрипи. Додаткові методи обстеження: рентгенографія (гомогенне затемнення в ураженому сегменті легені).

Синдром накопичення рідини в плевральній порожнині. Скарги: задишка, сухий кашель, відчуття важкості в грудній клітці. Огляд: ціаноз, асиметрія грудної клітки. Пальпація: голосового тремтіння не проводиться в місці накопичення рідини. Перкусія: над рідиною тупий звук. Аускультація: різко ослаблене везикулярне дихання над рідиною, вище рідини бронхіальне дихання, брохофонія не проводиться. Додаткові методи обстеження: рентгенографія (гомогенне затемнення з косо розміщеною верхньою границею); пунктат для встановлення природи рідини; торакоскопія з біопсією.

Синдром накопичення повітря в плевральній порожнині. Скарги: виражена інспіраторна задишка, сухий кашель, інтенсивний колючий біль в грудній клітці. Огляд: асиметрія грудної клітки. Пальпація: голосового тремтіння не проводиться в місці накопичення рідини. Перкусія: над повітрям тимпаніт. Аускультація: різко ослаблене везикулярне дихання над повітрям, брохофонія не проводиться. Додаткові методи обстеження: рентгенографія (просвітлення без легеневого малюнка в ділянці пневмоторакса, ближче до кореня – тінь спавшої легені).

Синдром порожнини в легені. Скарги: залежать від основного захворювання. Огляд: відставання в акті дихання ураженої половини грудної клітки, обмеження екскурсії. Пальпація: голосове тремтіння посилене. Перкусія: притуплено-тимпанічний або тимпанічний звук. Аускультація: бронхіальне, амфоричне дихання, звучні вологі хрипи, бронхофонія посилена. Додаткові методи обстеження: спірографія (рестриктивний тип порушення дихальної функції, зменшення ЖЄЛ, МВЛ).

Синдром інфільтрації (вогнищевого ущільнення) легеневої тканини. Скарги: задишка змішаного характеру, кашель спочатку сухий, потім вологий, біль в грудній клітці, пов’язана з диханням, посилюється на вдосі, температура. Огляд: ціаноз, збільшення числа дихальних рухів. Пальпація: голосове тремтіння посилене над ураженою долею. Перкусія: тупий або притуплений звук. Аускультація: послаблене везикулярне або бронхіальне дихання, дрібноміхурцеві хрипи або крепітація, бронхофонія посилена. Додаткові методи обстеження: рентгенографія (затемнення без чітких контурів); спірографія (рестриктивний тип порушення дихальної функції, зменшення ЖЄЛ, МВЛ, РОвд, збільшення ЧД, ХОД).

Синдром дихальної недостатності. Скарги: задишка Огляд: ціаноз, збільшення числа дихальних рухів, участь допоміжних м’язів в диханні. Пальпація: голосове тремтіння посилене над ураженою долею. Перкусія: тупий або притуплений звук. Аускультація: послаблене везикулярне або бронхіальне дихання, дрібноміхурцеві хрипи або крепітація, бронхофонія посилена. Додаткові методи обстеження: спірографія (обструктивний тип порушення дихальної функції - знижується ЖЄЛ і зменшується індекс Тіфно; рестриктивний тип порушення дихальної функції - індекс Тіфно в нормі або більше норми. Індекс Тіфно - це співвідношення ОФВ1/ЖЄЛ, де ОФВ1 – це об’єм форсованого видоху за 1 секунду.

Дихальною недостатністю вважається такий стан, при якому нормальний газовий склад артеріальної крові або не забезпечується, або забезпечується за рахунок ненормальної роботи апарату зовнішнього дихання, що призводить до зниження функціональних можливостей організму. При прогресуванні дихальної недостатності (ДН), при зниженні компенсаторних можливостей наступають артеріальна гіпоксемія і гіперкапнія. На цьому базується поділ ДН на стадії і форми: 1 стадія - вентиляційні порушення, коли виявляються зміни вентиляції без змін газового складу артеріальної крові; 2 стадія - порушення газового складу артеріальної крові, коли разом з вентиляційними порушеннями спостерігаються гіпоксемія і гіперкапнія, порушення кислотно-лужної рівноваги. По тяжкості ДН прийнято ділити на ступені. У нашій країні широко прийнята класифікація А.Г.Дембо, згідно якої ступінь ДН визначається за вираженістю задишки (суб'єктивного відчуття незадоволеності диханням, дискомфорту в диханні). 1 ступінь - задишка виникає при підвищеному фізичному навантаженні, яке раніше хворий переносив добре; 2 ступінь - задишка при звичайних для даного хворого фізичних навантаженнях; 3 ступінь - задишка виникає при малих фізичних навантаженнях або у спокої.

У патогенезі ДН має значення декілька чинників:

        Нерівномірний розподіл повітря в легенях. Він спостерігається при обструктивних процесах (в більшій мірі) і при обмежувальних процесах.

        Загальна гіповентиляція (зниження напруги кисню і збільшення напруги вуглекислоти в альвеолярному повітрі). Виникає внаслідок впливу екстрапульмональних чинників (пригнічення дихального центру, зниження парціального тиску кисню у вдихуваному повітрі і т.д.).

        Порушення дифузії. Виникає як унаслідок порушення проникності альвеолярно-капілярних мембран (фіброз, кардіальний застій ), так і в результаті укорочення часу контакту альвеолярного газу з протікаючою кров'ю.

Поняття дихальної недостатності відображає порушення апарату зовнішнього дихання. В основному функція апарату зовнішнього дихання визначається станом легеневої вентиляції, легеневого газообміну і газовим складом крові.

Існує 3 групи методів дослідження:

1. Методи дослідження легеневої вентиляції.

2. Методи дослідження легеневого газообміну.

3. Методи дослідження газового складу крові.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.