Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лаба 1.docx
Скачиваний:
11
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
797.03 Кб
Скачать

Опис кнопок панелей інструментів

Кнопка

Назва кнопки

Опис кнопки

New

(Створити)

Створення нової схеми.

Open

(Відкрити)

Відкривання створеної раніше схеми.

Save

(Зберегти)

Збереження поточної схеми.

Print

(Роздрукувати)

Друк схеми.

Cut

(Вирізати в буфер обміну)

Виділений елемент(ти) видаляється зі схеми та переноситься в буфер обміну.

Copy

(Копіювати в буфер обміну)

Виділений елемент переноситься в буфер обміну, не видаляючись зі схеми.

Paste

(Вставити з буфера обміну)

Вставка в схему елемента, розміщеного в буфері обміну.

Rotate

(Повернути)

Поворот виділеного елемента на 90 градусів.

Flip horizontal

(Відобразити по горизонталі)

Дзеркальне відображення по горизонталі (відносно вертикальної осі).

Flip vertical

(Відобразити по вертикалі)

Дзеркальне відображення по вертикалі (відносно горизонтальної осі).

Create subcircuit

(Створити підколо)

Створення підкола.

Display graph

(Показати вікно графіків)

Вивід на екран вікна графопобудовувача.

Component properties

(Властивості компонента)

Корегування властивостей виділеного компонента.

Zoom out

(Зменшити)

Зменшення схеми на екрані на 20 процентів.

Zoom in

(Збільшити)

Збільшення схеми на екрані на 20 процентів.

Help

(Допомога)

Виклик вікна допомоги.

Activate simulation

(Активувати моделювання)

Запускає процес моделювання схеми.

Pause simulation

(Призупинити моделювання)

Тимчасово зупиняє моделювання. Замість кнопки Pause з`являється кнопка Resume (відновлення моделювання).

Favorites

(Улюблені)

Корзина, в яку можна помістити елементи, що найбільш часто використовуються. Сюди ж поміщаються створені користувачем підкола (блоки).

Sourses

(Джерела)

Корзина, в якій містяться джерела постійної та змінної напруг та струмів, тощо.

Basic

(Основні)

Корзина з пасивними елементами – резистори (змінні та постійні), конденсатори, індуктивності, трансформатори, керовані напругою чи струмом перемикачі тощо.

Diodes

(Діоди)

Корзина з різними типами діодів (випрямляючі діоди, світлодіоди, випрямляючі мости, тиристори тощо).

Transistors

(Транзистори)

Корзина з біполярними та польовими транзисторами.

Analog ICS

(Аналогові ІМС)

Корзина з аналоговими мікросхемами (операційні підсилювачі, компаратори тощо).

Mixed ICS

(ІМС змішаного типу)

Корзина, яка містить аналогово-цифрові перетворювачі, цифро-аналогові з виходом по струму, цифро-аналогові з виходом по напрузі, тригери Шмітта, таймери тощо

Digital ICS

(Цифрові ІМС)

Корзина з шаблонами найбільш вживаних цифрових мікросхем. При встановленні мікросхеми на схемі, з`являється діалогове вікно, в якому потрібно вказати, яку саме мікросхему даної серії ви бажаєте використати. Після вибору мікросхеми на екрані з`являється відповідне їй схематичне позначення. Параметри мікросхеми при моделюванні братимуться вже не ідеальні, а ті, які відповідають даній серії.

Logic gates

(Логічні елементи)

Корзина логічних елементів (І, НЕ, АБО, І-НЕ, АБО-НЕ тощо). По замовчуванню встановлюються параметри, що відповідають ідеальному елементу, однак їх можна змінити.

Digital

(Цифрові елементи)

Корзина цифрових елементів. Містить тригери (RS, JK, D тощо), мультиплексори, демультиплексори, декодери тощо

Indicators

(Індикатори)

Корзина, яка містить вольтметри, амперметри, семисегментні та лінійні індикатори зі встроєним перетворювачем та без нього, ідикаторні лампи.

Controls

(Елементи керування)

Корзина, яка містить елементи для обмеження струму, напруги, суматори, подільники, інтегратори, диференціатори, помножувачі тощо.

Miscallaneous

(Різне)

Корзина з набором різних додаткових компонентів (запобіжники, пристрої запису інформації в файл, двигуни постійного струму, кварци тощо)

Instruents

(Інструменти)

Корзина з набором інструментів (генератор, осцилограф, аналізатор АЧХ тощо).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]