Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1.(История Украины).doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
129.54 Кб
Скачать

Головні поняття та категорії

Неосталінізм, дисидентський рух, застійні явища, перебудова, відродження, незалежна держава, Конституція 1977, економічна реформа, бюрократія, демократія, права людини, правова держава, економічна реформа, економічні методи управління, неформальна організація, РУХ, багатопартійність, гласність, плюралізм, альтернатива.

Запитання і завдання

 1. Як виник дисидентський рух в Україні? Яку мету переслідували його учасники?

 2. У чому полягає суть економічної реформи 1965 р. Чому ця реформа не досягла успіху?

 3. У чому суть політико-ідеологічної кризи системи, що поглибилося в 1965-1985рр. в СРСР? Особливості періоду застою в Україні.

 4. Чим була зумовлена поява нової Конституції СРСР та Конституції УРСР? Що нового було у них?

 5. Чи можна назвати процеси 1965-1985 рр. у суспільно-політичному житті України суперечливими? Якщо так, то чим це зумовлено, у чому виявилась ця суперечливість і які мала наслідки?

 6. Порівняти діяльність політичних лідерів П.Шелеста і В.Щербицького.

 7. Дати визначення терміну “політико-ідеологічна криза”.

 8. У чому полягає суть бюрократії? Які її функції?

 9. Які уроки суспільно-політичного розвитку СРСР та УРСР варто враховувати сьогодні при визначенні стратегії і тактики незалежної України?

 10. Складіть таблицю “Здобутки і втрати перебудови”.

 11. Які особливості становлення багатопартійної системи в Україні? Охарактеризувати сильні та слабкі сторони багатопартійності в Україні?

 12. Заповнити таблицю: “Багатопартійність в Україні”:

№№ п/п

Назва

Рік створення

Соціальна база

Лідери

 1. Охарактеризувати головні політичні чинники, що зумовили застій економічного, суспільного і політичного життя в СРСР. Якими були особливості періоду застою в Україні?

 2. Як ви вважаєте, чому економіка України розвивалася екстенсивним шляхом?

 3. Чим була зумовлена спроба реформувати суспільство СРСР шляхом перебудови?

 4. Що таке “дисидентство”? Які напрямки українського дисидентства Ви знаєте?

 5. Чим відрізняється дисидентський рух 70-х від опозиційного руху 60-х років?

 6. Охарактеризуйте дисидентський рух в Україні та в Росії? Які його спільні та слабкі сторони?

 7. Що спільного і відмінного в програмах політичних партій в Україні? Чому партії називають “правими” і “лівими”?

 8. Хто з учасників національно-визвольного руху 70-80-х років очолив Українську Гельсінську групу?

 9. Пояснити: поява на політичній карті світу незалежної України – це історична закономірність чи випадковість?

 10. Дати характеристику ставлення українського народу до факту здобуття Української незалежності. Які регіональні відмінності цього ставлення? Чим вони зумовлені?

 11. Яку роль у процесі здобуття Україною незалежності відіграв Народний Рух України та інші політичні об’єднання громадян?

 12. Яке значення має прийняття Декларації про державний суверенітет України?

 13. Які фактори сприяли утворенню незалежної України?

 14. Які проблеми в економіці успадкувала наша республіка з СРСР?

Тема6:україна незалежна

1991-2002 Рр.

План

 1. Успіхи і труднощі державотворення в Україні. Формування політичної системи. Конституційний процес.

 2. Соціально-економічний розвиток України. Шляхи, труднощі, успіхи. Основні напрямки етнополітики. Шляхи духовного відродження.

 3. Зовнішньополітична діяльність України. Альтернативні варіанти геополітичної орієнтації України.

Література: 2,3,10,11,12,13,14,17,20,21,22,23,32

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]