Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ROZDIL_2_KURSOVOYi.docx
Скачиваний:
9
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
128.88 Кб
Скачать

2.4. Аналіз і оцінка процесів формування й розподілу прибутку підприємства

Узагальнюючим фінансовим показником діяльності підприємства є його прибуток. Прибуток підприємства формується як фінансовий результат за всіма видами його діяльності: операційній, інвестиційній, фінансовій. Операції формування та розподілу прибутку підприємства представлені у звіті про фінансові результати підприємства (форма №2).

Процеси формування прибутку підприємства передбачають визначення валового прибутку (збитку), прибутку (збитку) від операційної діяльності, прибутку (збитку) від проведення інвестиційної і фінансової діяльності. Формування прибутку на підприємстві завершується визначенням величини прибутку від звичайної діяльності до оподаткування.

Сформований на підприємстві прибуток від звичайної діяльності до оподаткування є спільною власністю підприємства, держави і в окремих випадках фінансової системи. Розподіл прибутку в рамках діючих законодавчих актів характеризує відносини між підприємством, з одного боку, та державою й фінансовою системою – з другого.

На першому етапі розподілу прибутку визначається частка держави в частині відрахувань до бюджету суми податку на прибуток, податку на транспортні засоби, податку на землю й податку на нерухомість.

Якщо підприємство користується довгостроковим кредитом, то на другому етапі розподілу прибутку визначається обсяг процентних платежів за довгостроковий кредит та погашення основної суми боргу. Після проведення таких платежів у Державний бюджет і фінансову систему формується величина чистого прибутку, який є повністю власністю підприємства й використовується за напрямами, що визначаються статутом підприємства та його органами управління.

Операції формування і розподілу прибутку підприємства наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Схема формування та розподілу прибутку підприємства, тис. грн.

№ з/п

Показник

Коди форми №2

Розраху-нок таблиці

Значен-ня, звіт. п-д

Значен-ня, баз. п-д

Абслютне відхи-лення,

Відносне відхиле-ння

 

 

 

 

 

 

ст.5-ст.6

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Дохід (виручка) від валової реалізації

10

 

114825

164261

-49436

70

2

Податки та збори в ціні продукції

(015+020+ +025+030)

 

406

294

112

138

3

Чистий дохід (виручка) від реалізації

35

(р1-р2)

114419

163967

-49548

70

4

Собівартість реалізованої продукції

40

 

66832

96016

-29184

70

5

Валовий прибуток

50

(р3-р4)

47587

67951

-20364

70

6

Інші операційні доходи

60

 

34843

52586

-17743

66

7

Сумарні операційні доходи

(035+060)

(р3+р6)

149262

216553

-67291

69

8

Адміністративні витрати

70

 

4806

5699

-893

84

9

Витрати на збут

80

 

3283

4224

-941

78

10

Інші операційні витрати

90

 

37102

53347

-16245

70

11

Сумарні операційні витрати

(040+070+ +080+090)

(р4+р8+ +р9+р10)

112023

159286

-47263

70

12

Прибуток від операційної діяльності

100

(р7-р11)

37239

57267

-20028

65

13

Дохід від інвестиційної та фінансової діяльності

(110+120+ +130)

 

8

1018

-1010

1

14

Витрати від інвестиційної і фінансової діяльності

(140+150+ +160)

 

111

1211

-1100

9

15

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

170

(р12+р13-р14)

37136

57074

-19938

65

16

Податки на прибуток

180

 

11807

13608

-1801

87

17

Прибуток від звичайної діяльності

190

(р15-р16)

25329

43466

-18137

58

18

Чистий прибуток

220

 

25329

43326

-17997

58

Використовуючи дані форми №2 “Звіт про фінансові результати”, в курсовій роботі необхідно провести розрахунки показників за схемою, наведеною в таблиці, та дати оцінку структури операційних доходів, операційних витрат, структури прибутку від звичайної діяльності до оподаткування.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]