Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Розділ 3.docx
Скачиваний:
7
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
113.46 Кб
Скачать

3.2. Методичні рекомендації щодо запобігання впливу кризових явищ на функціонування підприємства

Під час проведення аналізу діяльності ДП «Кременчуцьке лісове господарство» за 2012-2014 роки істотних ознак кризи виявлено не було, але все ж існують передумови настання кризового стану. Тому далі ми запропонуємо декілька можливих варіантів підвищення ефективності діяльності підприємства.

Підприємству необхідно підтримувати певний обсяг реалізації продукції для забезпечення відповідного обсягу продажу. Оскільки, з другого боку, надмірні запаси відвертають грошові кошти, які можна використати більш прибутково для інших цілей. Підтримувати запаси слід на можливо низькому рівні, достатньому для реалізації відповідного обсягу продаж.

Порівняльний аналіз площ рубок та відновлення лісів показав, що в найближчому майбутньому підприємство та й країна загалом може залишитися без ресурсів лісу. Тому для запобігання даного явища потрібно збільшити площі відновлення лісів, а підприємствам які використовують лісові ресурси знайти альтернативну заміну.

Після проведення аналізу платоспроможності та ймовірності настання банкрутства підприємства були виявлені проблеми, які свідчать про низький рівень платоспроможності та появу нестійкого фінансового стану підприємства. ДП «Кременчуцьке лісове господарство» не забезпечене належними рівнем оборотних засобів, тому пропонуються наступні заходи:

На стадії створення виробничих запасів такими можуть бути:

  • впровадження економічно обґрунтованих норм запасу;

  • розширення складської системи матеріально-технічного забезпечення, а також оптової торгівлі матеріалами;

На стадії обігу:

  • наближення споживачів продукції до її виготовлювачів;

  • удосконалювання системи розрахунків;

  • збільшення обсягу реалізованої продукції унаслідок виконання замовлень по прямих зв'язках, дострокового випуску продукції, виготовлення продукції з зекономлених матеріалів;

  • ретельна і своєчасна добірка продукції, що відвантажується, по партіях, асортиментові, транзитній нормі, відвантаження в строгій відповідності з укладеними договорами.

Якщо говорити про поліпшення використання оборотних коштів, не можна не сказати і про економічне значення економії оборотних фондів, що вира-

жається в наступному:

1) зниження питомих витрат сировини, матеріалів, палива забезпечує виробництву великі економічні вигоди. Воно, насамперед, дає можливість з даної кількості матеріальних ресурсів виробити більше готової продукції і виступає тому як одна із серйозних передумов збільшення масштабів виробництва.

2) прагнення до економії матеріальних ресурсів спонукає до впровадження нової техніки й удосконалюванню технологічних процесів.

3) економія в споживанні матеріальних ресурсів сприяє поліпшенню використання виробничих потужностей і підвищенню суспільної продуктивності праці.

4) економія матеріальних ресурсів у величезній мірі сприяє зниженню собівартості промислової продукції. Істотно впливаючи на зниження собівартості продукції, економія матеріальних ресурсів надає позитивний вплив і на фінансовий стан підприємства.

Також на підприємстві мала часта власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тому потрібно більше використовувати власний капітал.

Потрібно стабілізувати фінансову стійкість підприємства.

Не менш важливим елементом антикризової програми підприємства є маркетингова стратегія, яка передбачає глибокий аналіз ринку, прогнозування його подальшого розвитку, визначення власної позиції на ринку цінової й асортиментної політики, оцінку комерційного ризику, пов’язаного зі зміною ринкової ситуації, підготовку висококваліфікованих спеціалістів з маркетингу. Маркетингова програма включає заходи, які необхідно виконати організації для стабілізації ситуації на ринку і з виходу з кризи неплатоспроможності, некерованості, не конкурентоспроможності .

На основі проведеного аналізу підприємства, пропонуємо створення служби маркетингу, як один із заходів поліпшення фінансово-економічного стану підприємства.

Створення служби маркетингу дасть можливість вирішити багато нагаль-

них питань, адже до задач служби входять:

  1. збір, обробка і аналіз інформації про ринок, попит на продукцію.

  2. підготовка даних, необхідних для прийняття рішення з ефективного використання виробничого, фінансового, збутового та інших потенціалів у відповідності із вимогами ринку.

  3. активний вплив на формування попиту і стимулювання збуту.

Також можна підвищити ефективність використання основних засобів та збільшити ефективність роботи персоналу.