Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
indiv_robota_finansi.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
472.58 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Факультет менеджменту та бізнесу

Кафедра фінансів, банківської справи та державного управління

Індивідуальна робота

з дисципліни «Фінанси підприємств»

( на матеріалах ВАТ «Електромотор»)

Виконала: студентка

групи 401-ЕМ

Карчевська О.Д.

Перевірила:

ст. викладач

Тополь В.В.

Полтава – 2012

Зміст

Вступ 3

Розділ І. Формування фінансових результатів підприємств та їх аналіз 4

Розділ II. Аналіз і оцінка фінансового стану підприємства 17

2.1. Аналіз і оцінка фінансового стану підприємства 17

2.2. Аналіз і оцінка стану ліквідності підприємства 18

2.3. Аналіз і оцінка стану ділової активності підприємства 21

2.4. Аналіз і оцінка процесів формування й розподілу прибутку підприємства 27

Таблиця 1.1 27

2.5. Аналіз і оцінка стану рентабельності підприємства 28

2.6. Аналіз і оцінка стану структури капіталу підприємства 32

2.7. Комплексний аналіз і оцінка фінансового стану підприємства 34

Висновки 37

Література 39

ДОДАТКИ 40

Вступ

Необхідною умовою здійснення процесу виробництва на підприємстві є зосередження в достатній кількості засобів праці, що відповідали б вимогам науково-технічного прогресу. Структурні та інституційні перетворення в економіці, що супроводжувалися розбалансуванням економічних відносин, зниженням платоспроможного попиту населення, спричинили різкий спад виробництва та погіршення якості основних засобів підприємств. Близько половини основних засобів зношені фізично та морально. Становище ускладнюється тим, що необхідність технічної та технологічної модернізації виробників поєднується із Завданням подолання фінансової кризи і труднощами перехідного періоду.

У країнах з розвиненою економікою при фінансуванні інвестиційних проектів приділяється особлива увага зовнішнім джерелам відтворення основних засобів. Спираючись на зарубіжний досвід, у ринковому середовищі функціонування підприємств та економічне зростання неможливе без залучення позикових коштів. У кризові періоди економічно невиправданим є різке скорочення державних джерел фінансування підприємств. В умовах глибокої економічної кризи , роль держави в оновленні основних засобів повинна зростати, що є головною умовою виходу з економічної кризи і базою для технологічних перетворень, які забезпечують економічне зростання. Зовнішні джерела відтворення основних засобів мають свої позитивні сторони та недоліки. До позитивних особливостей можна віднести великі можливості їх залучення, що значно перевищує розмір власних інвестиційних ресурсів та кращий зовнішній контроль за ефективністю інвестиційної діяльності. Недоліками являються складність залучення і оформлення, триваліший період залучення, необхідність надання відповідних гарантій, збільшення ризику банкрутства в зв’язку з несвоєчасним погашенням одержаних позик.

У ринкових умовах головну роль у відтворенні основних засобів належить власним джерелам фінансування, зокрема амортизаційним відрахуванням. Використання внутрішніх джерел відтворення основних засобів також мають власні недоліки та позитивні сторони. Недоліками являються обмежений обсяг залучення, що веде за собою скорочення можливостей розширення інвестиційної діяльності, та обмеження зовнішнього контролю за ефективністю використання власних інвестиційних ресурсів. Позитивними аспектами є простота та швидкість залучення, висока віддача за критерієм прибутковості капіталу, який інвестується, істотне зниження ризику неплатоспроможності та банкрутства підприємства при їх використанні, повне збереження управління під контролем засновників підприємства. Таким чином істотна увага повинна приділятись амортизаційній політиці підприємств.

Об‘єктом розгляду в даній індивідуальній роботі оберемо відкрите акціонерне товариство «Полтавахолод» процес управління якого здійснюється на підставі затвердженої форми власності.

Метою роботи є аналіз амортизаційних відрахувань як джерела відтворення основних фондів в сучасних умовах; виявлення ефективності управління на основі розрахунку головних фінансових та економічних показників діяльності господарства.

Завданням індивідуальної роботи є:

Дослідити амортизаційні відрахування як джерела відтворення основних фондів на підприємстві

Провести аналіз і оцінку фінансового стану ВАТ «Полтавахолод»

Сформулювати пропозиції і рекомендації для вдосконалення фінансової діяльності ВАТ «Полтавахолод»

Індивідуальна робота складається із двох розділів, в яких послідовно розглядається поставлена проблема.

Інформаційна база індивідуальної роботи є підручники вітчизняних і зарубіжних авторів, журнали, інтернет джерела.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]