Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
indiv_robota_finansi.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
472.58 Кб
Скачать

2.4. Аналіз і оцінка процесів формування й розподілу прибутку підприємства

Узагальнюючим фінансовим показником діяльності підприємства є його прибуток. Прибуток підприємства формується як фінансовий результат за всіма видами його діяльності: операційній, інвестиційній, фінансовій. Операції формування та розподілу прибутку підприємства представлені у звіті про фінансові результати підприємства (форма №2).

Процеси формування прибутку підприємства передбачають визначення валового прибутку (збитку), прибутку (збитку) від операційної діяльності, прибутку (збитку) від проведення інвестиційної і фінансової діяльності. Формування прибутку на підприємстві завершується визначенням величини прибутку від звичайної діяльності до оподаткування.

Сформований на підприємстві прибуток від звичайної діяльності до оподаткування є спільною власністю підприємства, держави і в окремих випадках фінансової системи. Розподіл прибутку в рамках діючих законодавчих актів характеризує відносини між підприємством, з одного боку, та державою й фінансовою системою – з другого.

На першому етапі розподілу прибутку визначається частка держави в частині відрахувань до бюджету суми податку на прибуток, податку на транспортні засоби, податку на землю й податку на нерухомість.

Якщо підприємство користується довгостроковим кредитом, то на другому етапі розподілу прибутку визначається обсяг процентних платежів за довгостроковий кредит та погашення основної суми боргу. Після проведення таких платежів у Державний бюджет і фінансову систему формується величина чистого прибутку, який є повністю власністю підприємства й використовується за напрямами, що визначаються статутом підприємства та його органами управління.

Таблиця 1.1

Схема формування та розподілу прибутку підприємства, тис. грн.

№ з/п

Показник

Коди форми №2

Розрахунок таблиці

Значення 2006 рік

Значення

2007 рік

1

2

3

4

5

6

1

Дохід (виручка) від валової реалізації

010

14135,4

5850,9

2

Податки та збори в ціні продукції

(015+020+ +025+030)

1413,2

975,2

3

Чистий дохід (виручка) від реалізації

035

(стр1-стр2)

13062,2

4875,5

4

Собівартість реалізованої продукції

040

14174,1

4894,8

5

Валовий прибуток

050

(стр3-стр4)

1111,9

19,1

6

Інші операційні доходи

060

1791,5

46,9

7

Сумарні операційні доходи

(035+060)

(стр3-стр6)

11270,7

4922,6

8

Адміністративні витрати

070

1149,7

1079,3

9

Витрати на збут

080

77,6

-

10

Інші операційні витрати

090

234,3

104,7

11

Сумарні операційні витрати

(040+070+ +080+090)

(стр4+стр8+ +стр9+стр10)

15635,7

6078,8

12

Прибуток (збиток) від операційної діяльності

100 (105)

(стр7-стр11)

-782

-1156,2

13

Дохід від інвестиційної та фінансової діяльності

(110+120+ +130)

4345,6

340,7

14

Витрати від інвестиційної і фінансової діяльності

(140+150+ +160)

4436,1

146,6

15

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

170(175)

(стр12+стр13--стр14)

-878,8

-962,1

16

Податки на прибуток

180

-

-

17

Чистий прибуток (збиток) від звичайної діяльності

190(195) і 220(225)

(стр15-стр16)

-878,8

-962,1

Оцінюючи проведені розрахунки можна сказати, що на підприємстві ВАТ «Полтавахолод» у 2006 році підприємство отримало збиток в розмірі 878,8 тис.грн., а у 2007 році спостерігається ще більша сума непокритих збитків, яка становить 962,1 тис.грн. Підприємство має кризовий фінансовий стан. Причиною збитковості заводу виступають великі розміри витрат на виробництво та реалізацію продукції в порівнянні з отриманими доходами.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]