Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МЕТОДИЧКА для ф менеджм .doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
404.99 Кб
Скачать

Питання для самоконтролю

  1. Які причини перемоги СРСР у Великій Вітчизняній війні і який внесок до перемоги зробив український народ? Яку роль у перемозі зіграв союз радянських республік та політична сила, що об’єднувала його – Комуністична партія?

  2. Якою була ціна перемоги і хто несе відповідальність за цю ціну?

  3. Як були визначені західні кордони України після ІІ Світової війни?

  4. Якими були міжнародно-правові підстави світового визнання західних кордонів України на відміну від включених до складу СРСР прибалтійських республік, що не визнавалось юридично правомірним у світі?

15. Післявоєнна відбудова України та її особливості в західних областях Ключові терміни та поняття

Адміністративно-командна система, відбудова, греко-католицька церква, депортація, „жданівщина”, командна економіка, операція „Вісла”, радянізація, УПА.

Література:

Гавриленко І.М. Історія України: Курс лекцій. – Полтава: АСМІ, 2004. – С.187-192.

Історія України. Курс лекцій: У 2-х книгах / Кер. автор. кол. Л.Г.Мельник. – Кн.2. – К., 1991. – С.355-367.

Iсторiя України: запитання i вiдповiдi. Вип.1. – Полтава,1993. – С.42- 44.

Iсторiя України: запитання i вiдповiдi. Вип.2. – Полтава, 1994. – С.53-55.

Історія України: нове бачення / За ред. В.Смолія. У 2-х т. – Т.2. –К.,1998. – С.330-336.

Ксерокопії на кафедрі:

Кожукало I. Вплив культу особи Сталіна на iдеологiчнi процеси на Україні в 40-i – на початку 50-х років // Укр. iстор. журн. – 1989. – №2. – С.34-40.

Маковiйчук I., Пилявець Ю. Голод на Україні у 1946-1947 рр. // Укр.iстор.журн. – 1990. – № 8. – С.25-34.

Шевченко А. Культурно-iдеологiчнi процеси в Україні у 40-50-х роках // Укр.iстор.журн. – 1992. – № 7-8.

Питання для самоконтролю

  1. Визначте суть радянської політики відбудови, зокрема в Україні, у післявоєнний час. Хто розробляв цю політику та втілював у життя? Звідки йшли кошти і трудові ресурси для відбудови України?

  2. Які фактори зумовили високі темпи відбудови та коли вона закінчилася?

  3. Визначте причини і масштаби голоду 1946-1947 рр. в Україні. Коли була скасована карткова система та яке значення мала грошова реформа 1947 р.?

  4. Які соціально-економічні перетворення відбулися в західних областях України після Великої Вітчизняної війни? Ким і якими політичними методами здійснювалися ці перетворення?

  5. Як сприймалися такі перетворення місцевим населенням? Якою була діяльність і доля УПА та греко-католицької церкви?

16. Посилення сталінської політичної реакції в Україні на рубежі 40-50-их pp. Ключові терміни і поняття

Командно-адміністративна система, культ особи, політична реакція, радянська республіка, репресії, сталінізм, тоталітарна держава.

Література

Гавриленко І.М. Історія України: Курс лекцій. – Полтава: АСМІ, 2004. – С.187-192.

Iсторiя України. Курс лекцiй: У 2-х книгах / Кер. автор. кол. Л.Г.Мельник. – Кн.2. – К., 1991. – С.375-379.

Iсторiя України: запитання i вiдповiдi.Вип.1.-Полтава,1993. – С.42-44; Вип.2. – Полтава,1994. – С.53-55.

Історія України: нове бачення / За ред. В.Смолія. У 2-х т. – Т.2. –К.,1998. – С.329 – 331.

Світлична В.В. Історія України: Навч.посібник для студентів неісторичних спеціальностей вищих закладів освіти. Вид 2-ге. – К.: Каравела – Львів: Новий світ 2000, 2002. – С.213-216.

Ксерокопії на кафедрі:

Кожукало I. Вплив культу особи Сталіна на iдеологiчнi процеси на Українi в 40-i – на початку 50-х років // Укр.iстор.журн. – 1989. – №2. – С.34-40.

Маковiйчук I., Пилявець Ю. Голод на Україні у 1946-1947 рр. // Укр.iстор.журн. – 1990. – № 8. – С.25-34.

Шевченко А. Культурно-iдеологiчнi процеси в Україні у 40-50-х роках // Укр.iстор.журн. – 1992. – № 7-8.