Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практичні вказівки Малий бізнес.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
799.74 Кб
Скачать

Розв’язок

Для виконання завдання необхідно:

1. З урахуванням вимог Методичних рекомендацій із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами скласти регістри обліку активів, капіталу, зобов’язань суб’єкта малого підприємництва - юридичної особи СМП «Миргород», який не сплачує податок на прибуток.

2. З урахуванням вимог П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» скласти спрощений фінансовий звіт – баланс суб’єкта малого підприємництва (форма 1-мс) на підставі даних про наявність господарських засобів і джерел їх утворення (таблиця 1) та Звіт про фінансові результати суб’єкта малого підприємництва (форма 2-м).

Література

 1. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.

 2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р. № 996 – ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 40. – Ст. 365.

 3. Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва» від 19.10.2000 р. № 2063–Ш // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 51-52. – Ст. 447.

 4. Закон України «Про національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» від 21.12.2000р. № 2157/Ш // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 7. – Ст. 35.

 5. Указ Президента України «Про державну підтримку малого підприємництва» від 12.05.1998 р. № 456/98 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // http://zakon.rada.gov.ua.

 6. Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» від 28.06.1998 р. № 746/99 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // http://zakon.rada.gov.ua

 7. Указ Президента України «Про внесення змін до Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва» від 3.07.1998 р. № 727/98 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // http://zakon.rada.gov.ua

 8. Постанова Кабінету Міністрів України «Порядок подання фінансової звітності» від 28.02.2000 № 419 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // http://zakon.rada.gov.ua

 9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»: наказ Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. № 39 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // http://zakon.rada.gov.ua

 10. Про затвердження спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку: наказ Міністерства фінансів України від 19.04.2001 р. № 186 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // http://zakon.rada.gov.ua

 11. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами: наказ Міністерства фінансів України від 25.06.2003 р. № 422 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // http://search.ligazakon.ua

 12. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку: наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2000 р. № 356 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // http://search.ligazakon.ua

 13. М.Я. Матвіїв, Хомин П.Я. Бухгалтерський облік на малих підприємствах за різними формами: Навчальний посібник: - «Центр учбової літератури» , 2004.- 352 с.

 14. Щур О.В., Миронова Ю.Ю. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу: Навчальний посібник. – Полтава: ПолтНТУ, 2008. – 186 с.