Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ist_ukr.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
497.15 Кб
Скачать

Література

Основна:

Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2009. – С. 460-486.

Гавриленко І.М. Історія України: Модульний курс. – Полтава: АСМІ, 2007. – С. 178-196.

Гавриленко І.М. Історія України: Курс лекцій. – Полтава: АСМІ, 2004.- С.168-184.

Історія України: Документи. Матеріали. Посібник / Уклад., комент. В.Ю.Короля. – К.: „Академія”, 2002. – С.319-365.

Iсторiя України. Курс лекцiй: У 2-х книгах / Кер. автор. кол. Л.Г.Мельник. – К., 1991. – Кн.2. – С.328-354.

Історія України / За ред. В.А. Смолія. – К., 1997. – С.307-325.

Iсторiя України: запитання i вiдповiдi. Вип.1. – Полтава,1993. – С.37-41.

Каденюк О.С., Сажко В.В. Історія України: навчальний посібник для студентів неісторичних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти. – Камянець-Подільський, 2007. – С. 209-229.

Методичні рекомендації до вивчення історії України в запитаннях і відповідях для студентів усіх спеціальностей. – Вип.3. – Полтава, 1998. – С.24-30.

Субтельний О.Україна: iсторiя. – К.,1991. – С. 332-351,369-392.

Уривалкін О.М. Історія України у запитаннях і відповідях: Посібник.-К.: Дакор, КНТ,2008.-С.323-333.

Ксерокопії на кафедрі:

Бiлiнський А. Свiтло i тiнi ОУН-УПА // Голос України. – 1992. – 1,3 липня.

ОУН i УПА у другiй свiтовiй вiйнi // Укр.iстор.журн. – 1994 . – №№ 2-4.

УПА розправляється з наїзниками (Iз дiй УПА ) // Укр.iстор.журн. – 1994. – №5.

11 (2 год.)

1. Початок реформування сталінського тоталітаризму. Розвиток України в період хрущовських реформ. Історична роль М.Хрущова.

2. Україна в умовах суспільно-політичного застою в СРСР. Дисидентський рух. Роль Л.Брежнєва в історії України.

Ключові терміни та поняття

Десталінізація, децентралізація керівництва, дисидентський рух, економічні реформи, командно-адміністративна система, лібералізація, міністерства, неосталінізм, права людини, правозахисний рух, ради народного господарства, реабілітація, суспільна криза, „хрущовська відлига” „шестидесятники”.

Література

Основна:

Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2009. – С. 512-554.

Гавриленко І.М. Історія України: Курс лекцій. – Полтава: АСМІ, 2004. – С.192-197, 198-209.

Гавриленко І.М. Історія України: Модульний курс. – Полтава: АСМІ, 2007. – С. 203-218.

Історія України: Документи. Матеріали. Посібник / Уклад., комент. В.Ю.Короля. – К.: „Академія”, 2002. – С. 387-411.

Iсторiя України. Курс лекцiй: У 2-х книгах / Кер. автор. кол. Л.Г. Мельник. – Кн.2. – К., 1991. – С.370-403.

Iсторiя України: запитання i вiдповiдi.Вип.2.– Полтава,1994. – С.55-65.

Історія України / За ред. В.А. Смолія. – К., 1997. – С.341-359.

Каденюк О.С., Сажко В.В. Історія України: навчальний посібник для студентів неісторичних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти. – Камянець-Подільський, 2007. – С. 239-255.

Субтельний О.Україна: iсторiя. – К.,1991. – С. 431-460.

Уривалкін О.М. Історія України у запитаннях і відповідях: Посібник.-К.: Дакор, КНТ,2008.-С.351-359.

Додаткова:

Історія України: нове бачення / За ред. В.Смолія. У 2-х т. – Т.2. –К., 1998. – С.341-353.

Кульчицький С.В. Спроби реформ (1956-1964) // Укр. iстор. журн. – 1998. – № 2.

Ксерокопії на кафедрі:

Курносов Ю. Соцiально-полiтичний розвиток УРСР у 50-тi - першiй половинi 60-х рр. // Укр. iстор. журн. – 1990. – № 5.

Блеск и нищета диссидентов. "Шестидесятники" ли подготовили демократизацию? // Литературная газета. – 1995. – № 41.

Дзюба I. "Просто була потреба у з'ясуваннi гострих нацiональних проблем..." //Голос України. – 1997. – №158 (1658). – 23 серпня

12 (2 год.)

1. М. Горбачов і концепція перебудови в СРСР, її криза у 1990–1991 рр. Державний суверенітет України й суспільно-політична боротьба з проблеми збереження СРСР.

2. Соціально-економічний розвиток України в 90-х рр. ХХ ст., суспільна криза, причини і шляхи її подолання.

3. Політичні процеси в Україні на початку ХХІ століття.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]