Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ist_ukr.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
497.15 Кб
Скачать

Варіант 5.

 1. Хто був першим київським князем із династії Рюриковичів? Чим запам’яталось сучасникам його правління?

 2. Складіть хронологічну таблицю подій періоду роздробленості Київської Русі.

 3. Як відбувалось утворення Галицько-Волинського князівства? З іменами яких князів пов’язують цей процес?

 4. Кого із козацьких ватажків до Богдана Хмельницького Ви можете назвати найвидатнішими? Чому?

 5. Дайте визначення термінам: козак, кіш, паланка, чорна рада, курінний отаман, гетьман.

 6. Складіть коротку характеристику особи російського царя Петра І та його політики щодо України.

 7. Народники і народовці – що спільного і що відмінне в цих суспільно-політичних течіях?

 8. Які наслідки для Російської імперії і України зокрема мала революція 1905-1907 років?

 9. Яка політична партія стала першою в наддніпрянській Україні? Хто і коли її створив, якою була її програма?

 10. Складіть хронологічну таблицю «1917 рік в українській історії».

 11. Схарактеризуйте зовнішньо-політичне становище ЗУНР. Якими були її стосунки з Польщею, Росією, Східною Україною?

 12. В чому полягав конфлікт між С.Петлюрою та В.Винниченком в складі Директорії? Які він мав наслідки для розвитку революції в Україні?

 13. Чим, на Вашу думку, запам’яталося правління гетьмана Скоропадського українській інтелігенції? Якою була його політика в галузі освіти?

 14. Кого із українських діячів відносять до «розстріляного відродження»? З чим пов’язано виникнення цього поняття?

 15. Ким і для чого були створені підрозділи «Нахтігаль» і «Роланд»? Яку роль вони відіграли на початковому етапі радянсько-німецької війни?

 16. В який регіон Радянського Союзу було евакуйовано наш університет в роки Великої Вітчизняної війни? Чи продовжувалося в ньому навчання?

 17. Поясніть поняття: русифікація, радянізація, катакомбна церква, репресивна політика, тоталітарний режим.

 18. Складіть хронологічну таблицю «Визволення України від німецько-фашистських загарбників»

 19. Чи справедливо, на Вашу думку, говорити про те, що відмінність між Західним і Східним регіонами України виникла ще за часів Київської Русі? Обґрунтуйте свої міркування.

 20. Що таке СНД? Які країни були ініціаторами створення і які сьогодні є учасниками даного утворення, яке місце серед них займає Україна?

Варіант 6.

 1. Що Вам відомо про княжіння в Києві Олега?

 2. Назвіть основні напрямки реформ Володимира Великого і схарактеризуйте їх значення для подальшого історичного розвитку Русі.

 3. Складіть хронологічну таблицю на тему «Галицько-Волинське князівство».

 4. Дайте визначення термінам і поняттям: Річ Посполита, кріпацтво, унія, магнат, фільварок, сейм.

 5. Порівняйте особисті якості Юрія Хмельницького і Івана Виговського та основні наслідки їх гетьманування.

 6. Коли і за яких обставин в Україні були створені Київський, Харківський та Львівський університети?

 7. В яких документах було викладено політичну програму Кирило-Мефодіївського товариства? Хто їх написав?

 8. Що таке Державна Дума? В якій країні, коли і навіщо вона була створена?

 9. В.Винниченко, С.Єфремов, М.Грушевський, М.Міхновський, Н.Махно – хто ці люди і яка їх роль в українській історії?

 10. Де і коли проходив перший всеукраїнський з’їзд Рад? Якими були його рішення?

 11. Складіть хронологічну таблицю «Громадянська війна в Україні».

 12. Опишіть процес складання в СРСР однопартійної політичної системи. Які політичні партії більшовики знищили в першу чергу і чому?

 13. Які заходи проводилися радянською владою в ході «українізації». Як відносився до цього процесу народ України?

 14. Скільки часу тривав в Україні німецький окупаційний режим? Обґрунтуйте фактами, що він був ворожим і надзвичайно жорстоким щодо українців.

 15. Російський письменник, дисидент О.Солженіцин писав, що після війни в концтаборах ГУЛАГУ кожен п’ятий був українцем. Поміркуйте, чому це було так?

 16. Дайте розгорнуту відповідь на питання: як відбувався процес післявоєнної відбудови народного господарства України?

 17. Окресліть хронологічні рамки визволення України. Які бойові операції були визначальними в цей період?

 18. Назвіть не менше п’яти прізвищ українських політиків перших років незалежності. Складіть історичний портрет одного з них.

 19. Що символізував «живий ланцюг» 21 січня 1990 року, організований активістами Народного Руху України?

 20. Поясніть терміни: соборність, незалежність, плюралізм, багатопартійність, громадянське суспільство.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]