Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
метод Б.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
395.26 Кб
Скачать

Додатковi матерiали (з кафедрального збірника роздаткового матеріалу)

Басманов М.И., Гусев К.В., Полушкина В.А. Сотрудничество и борьба. – М.,1988.

Курас I., Турченко Ф., Геращенко Т. М.I. Мiхновський: постать на тлi епохи // Укр.iстор.журн. – 1992. – №№ 9-11.

Курас И.Ф. Торжество пролетарского интернационализма и крах мелкобуржуазных партий на Украине. – К.: Наукова думка, 1978.

Старинець О. Виникнення органiзацiй конституцiйно-демократичної партiї (партiї народної свободи) в Українi (жовтень 1905-лютий 1906) // Укр.iстор.журн. – 1995. – № 6.

Шморгун П.М. З iсторiї соцiал-демократичних органiзацiй України напередоднi i в перiод першої росiйської революцiї (1903-1907 рр.): новий пiдхiд // Укр.iстор.журн. – 1990. – №2.

9 (2 год.)

1. Українська Центральна Рада в боротьбі за автономію України i політика Тимчасового уряду, загальноросійських партій та Рад.

2. Більшовицька політика на Україні в 1919-1920 рр. i перемога радянської влади на Україні.

Ключові терміни та поняття

Більшовицький переворот, „воєнний комунізм”, Генеральний секретаріат, громадянська війна, двовладдя, інтервенція, мілітаризація економіки, націоналізація, продрозкладка, Ради робітничих і селянських депутатів, Тимчасовий уряд, Універсали Центральної Ради, УНР, Установчі збори, Центральна Рада, червоний терор.

Лiтература

Основна:

Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2006. – С. 316-334.

Гавриленко І.М. Історія України: Модульний курс. – Полтава: АСМІ, 2007. – С. 132-138.

Гавриленко І.М. Історія України: Курс лекцій. – Полтава: АСМІ, 2004.- С.118-124.

Iсторiя України. Курс лекцiй: У 2-х книгах / Кер. автор.кол. Л.Г.Мельник. – К., 1992. – Кн.2. – С. 115-171.

Історія України: Документи. Матеріали. Посібник / Уклад., комент. В.Ю.Короля. – К.: „Академія”, 2002. – С.244-272.

Історія України / За ред. В.А. Смолія. – К., 1997. – С.184-208.

Каденюк О.С., Сажко В.В. Історія України: навчальний посібник для студентів неісторичних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти. – Кам’янець-Подільський, 2007. – С. 170-176.

Субтельний О. Україна: iсторiя. – К., 1991. – С. 300-309.

Додаткова:

Винниченко В. Вiдродження нацiї . В 3-х книгах. – К.,1991.

Грушевський М.С. Хто такi українцi i чого вони хочуть. - К.,1991 – С.5-38,121-133,225-236.

Iсторiя України: запитання i вiдповiдi. Вип.1. – Полтава,1993. – С.23-31.

Iсторiя України: запитання i вiдповiдi. Вип.2. – Полтава, 1994. – С.26-32,37-41,43-47.

Методичні рекомендації до вивчення історії України в запитаннях і відповідях для студентів усіх спеціальностей. – Вип.3. – Полтава, 1998. – С. 11-21.

Додатковi матерiали (з кафедрального збірника роздаткового матеріалу)

Верстюк В. Українська революцiя: доба Центральної Ради // Укр.iстор.журн. – 1995. – №2,5.

Гошуляк I. Про причини поразки Центральної Ради // Укр. iстор. журн.- 1994. – № 1.

Кудлай О.Б. Боротьба навколо прийняття «Тимчасової iнструкцiї Генеральному Секретарiатовi Тимчасового уряду на Українi» на IV сесiї Української Цент­ральної Ради // Укр. iстор. журн. – 1997. – № 5.

Новий погляд на проблему. Унiверсали Центральної Ради до Українського народу, на Українi й поза Україною сущого //Укр.iстор.журн. –1991. – №8.

Протоколи VIII Конференцiї РКП (б) // Кафедральний збірник роздаткового матеріалу з історії України. – Полтава, 2000.

Солдатенко В. УНР: повчальнi уроки// Урядовий кур’єр. – 1997. №217-218. – 22 листопада.

Солдатенко В.Ф. До питання про початок громадянської вiйни на Українi // Укр.iстор.журн. – 1991. – № 7.

Стоян П. Перша Конституцiя Української РСР //Укр.iстор.журн. – 1979. –-№2.

Терещенко Ю. Полiтика "воєнного комунiзму" на Українi (1919-1921 рр.) // Кафедральний збірник роздаткового матеріалу з історії України. – Полтава, 2000.

Тимченко Ж. Ради селянських депутатiв на Українi в 1917 р. // Кафедральний збірник роздаткового матеріалу з історії України. – Полтава, 2000.

Левенець Ю. Лiворадикальнi партiї в Українi напередоднi жовтневого перевороту// Укр.iстор.журн. – 1992. – №3.

Тригуб П. Про кiлькiсть, партійний та соцiальний склад Рад України в груднi 1917 – квiтнi 1918 рр. // Кафедральний збірник роздаткового матеріалу з історії України. – Полтава, 2000.

Харитонов В. З iсторiї створення Рад на Українi в березнi 1917 року// Кафедральний збірник роздаткового матеріалу з історії України. – Полтава, 2000.

Харитонов В. Лютнева революцiя 1917 року на Українi // Кафедральний збірник роздаткового матеріалу з історії України. – Полтава, 2000.

10 (4 год.)

  1. 1. Проблема iндустрiалiзацiї в 20-их рр. i її розв’язання в 1929-1939 рр.

  1. 2. Полiтика побудови кооперативного ладу в 20-их рр. та суцiльна колективiзацiя 1929-1933 рр., її наслiдки.

  2. 3. Антифашистський опір народу України. ОУН-УПА в роки фашистської окупації України.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]