Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
История Украины.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
283.14 Кб
Скачать

Додаткові матеріали (з кафедрального збірника роздаткового матеріалу)

Вовк Т.А., Отрощенко В.В. Проблеми давньої та середньовiчної iсторiї України // Укр.iстор.журн. - 1997. – №2.

Грушевський М.С. Звичайна схема “Русскої” історії й справа раціонального укладу історії східнього слов’янства // Кафедральний збірник роздаткового матеріалу з історії України. – Полтава, 2000.

Железный А. Новая концепция отечественной истории // Товарищ. –1997. – № 29.

Прiцак О. Що таке iсторiя України //Вiсник Мiжнародної асоцiацiї українiстiв. – 1991. – №1.

Толочко П. У настоящих держав не бывает фальшивой истории // Киевские новости. – 1995. – № 18. – 12 мая.

2 (2 год.)

  1. Проблема походження, суспільного устрою і розпаду Київської Русі.

  2. Роль християнства в етнополітичній еволюції Русі.

  3. Галицько-Волинське князівства – державна організація „Малої Русі

Ключові терміни та поняття

Візантія, вождь, вождівство, державна релігія, етнос, етногенез, Києво-Печерська Лавра, князь, князівство, літопис, митрополит, монастир, писемна культура, племінний союз, плем’я, поганство, православ’я, релігійна реформа, релігія, родова община, руси, слов’яни, суспільство, суспільний устрій, феодальна роздробленість, хрещення, християнство, церква, церковні суди, язичництво, боярство, Волинська земля, Галицька земля, королівство, магдебурзьке право, „Мала Русь”, митрополія, монголо-татарська навала, Південно-Західна Русь, удільне князівство, феодальна роздробленість, централізація, ярлик

Література

Основна:

Бойко О.Д. Історія України. – К.: Академвидав, 2006. – С.40-44, 50-64, 74-100.

Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі. – К., 1989. – 150 с.

Гавриленко І.М. Історія України: Курс лекцій. – Полтава: АСМІ, 2004.- С. 34-51.

Гавриленко І.М. Історія України: Модульний курс. – Полтава: АСМІ, 2007. – С. 20-50

Iсторiя України / За ред. В.А.Смолія. – К., 1997. – С. 22-26, 30-31, 35-40, 48-49.

Iсторiя України. Курс лекцiй: У 2-х книгах / Кер. автор. кол. Л.Г.Мельник.- К., 1991.- Кн.1.- С.35-40, 46.

Методичні рекомендації до вивчення історії України в запитаннях і відповідях для студентів усіх спеціальностей. Вип.3.– Полтава, 1998.- С.3-9.

Субтельний О. Україна: історія. – К., 1991. – С. 30-35, 42-43, 47-50, 53-54.

Чмихов М.О., Кравченко Н.М., Черняков I.Т. Археологiя та стародавня iсторiя України: Курс лекцiй.- К., 1992. – С. 342-349.

Додаткова:

Грушевский М.С. Очерки истории украинского народа. – К.,1991. – 250 с.

Грушевський М.С. Хто такi українцi i чого вони хочуть. – К.,1991. – 258 с.

Котляр М.Ф. Введення християнства в Київській Русі та його наслідки. – К.,1985. – 320 с.

Моця О.П., Ричка В.М. Київська Русь: від язичництва до християнства. – К., 1996. – 170 с.

Толочко П.П. Київська Русь. – К., 1996. – 312 с.

Гавриленко І.М. Історія України: Курс лекцій. – Полтава: АСМІ, 2004. –С. 3-53.

Історія України. Курс лекцій: У 2-х книгах / Кер. автор. кол. Л.Г. Мельник. – К., 1991. – Кн.1. – С. 69-85.

Історія України / За ред. В.А. Смолія. – К., 1997. – С. 50-70.

Крип`якевич І.П. Історія України. – Львів: Світ, 1992. – С. 75-92, 119-166.

Субтельний О. Україна: історія. – К., 1992. – С. 61-68, 70-72.

Додаткова:

Грушевский М.С. Очерки истории украинского народа. – К., 1991. – 720 с.

Ефименко А.Я. История украинского народа. – К., 1990. – 450 с.

Iсторiя України: запитання i вiдповiдi. Вип.2. – Полтава, 1994. – С.13-15.

Крип`якевич І.П. Галицько-Волинське князівство. – К., 1984. – 180 с.

Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2-х т. – К., 1992. – Т.1. – С. 305-422.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]