Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
История Украины.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
283.14 Кб
Скачать

Додатковi матерiали (з кафедрального збірника роздаткового матеріалу)

Вовк Т.А.,Отрощенко В.В. Проблеми давньої та середньовiчної iсторiї України // Укр. iстор. журн. – 1997. – №2.

Железный А. Первоначальные этнические корни украинцев (новый взгляд) //Товарищ. – 1997. – №35.

Железный А. Накануне образования Киевской Руси //Товарищ. – 1997. – № 46, 47.

Железный А. Кем были древние Русы? //Товарищ. – 1997. – № 40, 43.

3 (2 год.)

1. Литовсько-Руське князівство в історії України.

2. Політика полонізації в ХVІ – першій половині ХVІІ ст. Братства і сеймова боротьби проти ополячення.

3. Проблема походження козацтва і Запорізької Січі в історичній науці.

Ключові терміни та поняття

Велике Князівство Литовське, експансія, етнічна неоднорідність, колонізація, Литва, Литовські статути, Литовсько-Руське князівство, магдебурзьке право, магнати, монголо-татарська навала, Річ Посполита, унія, централізація, шляхт, військова демократія, гетьман, Дике поле, Запорізька Січ, кіш, козак, козацька республіка, кошовий отаман, курінь, магнати, паланка, реєстр, ухід, уходництво, шляхта. Братства, Брестська унія, Велике Князівство Литовське, Городельська унія, експансія, Кревська унія, Литовські статути, Люблінська унія, Річ Посполита, уніатська церква.

Література

Основна:

Бойко О.Д. Історія України. – К.: Академвидав, 2006. – С. 88-100.

Гавриленко І.М. Історія України: Курс лекцій. – Полтава: АСМІ, 2004. –С. 3-53.

Історія України. Курс лекцій: У 2-х книгах / Кер. автор. кол. Л.Г. Мельник. – К., 1991. – Кн.1. – С. 69-85.

Історія України / За ред. В.А. Смолія. – К., 1997. – С. 50-70.

Крип`якевич І.П. Історія України. – Львів: Світ, 1992. – С. 75-92, 119-166.

Субтельний О. Україна: історія. – К., 1992. – С. 61-68, 70-72.

Додаткова:

Грушевский М.С. Очерки истории украинского народа. – К., 1991. – 720 с.

Ефименко А.Я. История украинского народа. – К., 1990. – 450 с.

Iсторiя України: запитання i вiдповiдi. Вип.2. – Полтава, 1994. – С.13-15.

Крип`якевич І.П. Галицько-Волинське князівство. – К., 1984. – 180 с.

Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2-х т. – К., 1992. – Т.1. – С. 305-422.

Чубатий М. Державно-правове становище українських земель Литовської держави під кінець ХІV ст. – К.,1991. – 150 с.

Гавриленко І.М. Історія України. Курс лекцій. – Полтава: АСМІ, 2004. – С.60-66.

Горбань В.I., Нагорна Т.В. Проблема походження козацтва в історичній науці. Полтава, 1998. – 35 с.

Історія України. Курс лекцій: У 2-х книгах/ Кер.авт.кол. Л.Г.Мельник. Кн.1. – К., 1991. – С.113-119, 155, 171-190.

Історія України: нове бачення. У 2-х т. / За ред. В.А.Смолія. Т.1.- К., 1998.– С. 139-150.

Субтельний О. Україна: історія. – К., 1992. – С. 77-105

. Додатковi матерiали (з кафедрального збірника роздаткового матеріалу)

Думин С.В. Другая Русь (Великое княжество Литовское и Русское) // История Отечества: люди, идеи, решения. – М.,1991. – С. 76-126.

Гiйом Левасер де Боплан. Опис України. – Львiв, 1990. – 115 с.

Голобуцький В. Запорізьке козацтво. – К., 1994. – 286 с.

Гурбик А.О. Виникнення Запорізької Січі (хронологічний та територіальний аспект проблеми) // Укр.істор.журн. – 1999. – №6. – С.32-40.

Яворницький Д. Історія запорозьких козаків: У 3-х т. Т.1. – К., 1991. – 578 с.

4 ( 2 год.)

  1. 1. Визвольна війна під проводом Б.Хмельницького (рушійні сили, характер, значення).

  1. 2. Організація української козацької держави Б.Хмельницького.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]