Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
АИП Lab №01_02.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
9.1 Mб
Скачать

59

[

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Кафедра комп’ютерних та інформаційних технологій і систем

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

З ДИСЦИПЛІНИ

«АЛГОРИТМІЗАЦІЇ ТА ПРОГРАМУВАННЯ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ:

6.050101 – „ Комп’ютерні науки ”

Полтава

2014

Выберите дату] Группа 39

ЛАБОРОТОРНА РОБОТА №1 ПОЧАТОК РОБОТИ В ІНТЕГРОВАНОМУ СЕРЕДОВИЩЕ ПРОГРАМУВАННЯ IDE Visual Studio ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПРОГРАМ ЛІНІЙНОЇ СТРУКТУРИ

Мета лабораторної роботи є отримання базових практичних навичок в роботі з інтегрованих середовищем програмування IDE Visual Studio, освоєння побудови програми лінійної структури, знайомство з основними типами даних та з деякими математичними функціями.

Теоретичний матеріал

1.Загальні положення

Інтегроване середовище розробки (Integrated Development Environment –IDE) – повністю самодостатня середа, призначена для створення, компіляції та тестування програм.

Основні інструменти необхідні для написання та виконання програм С++:

 • редактор – інтерактивне середовище в якому створюються та редагується вихідний код С++. Здійснює автоматичне розпізнавання ключові конструкції мови С++ и зафарбовує їх відповідно до їх значення;

 • компілятор – перетворює вихідний код в об’єктивний код, знаходить та повідомляє про помилки під час компіляції. Може знаходити широкий діапазон помилок, пов’язаних з некоректним або код програми, який неможливо розпізнати, а також структурні помилки. Файл с об’єктним кодом має розширення .obj.

 • компонувальник – компонує разом різноманітні модулі, с генеровані компілятором з файлу вихідного коду, додає необхідні модулі з бібліотек, що входять в склад С++ , та поєднує все в єдине ціле.

 • бібліотека – колекція попередньо написаних процедур, які підтримують та розширюють мову С++

При написанні програми на Visual C + + за допомогою Visual Studio першим етапом є вибір типу проекту. Для кожного типу проекту Visual Studio встановлює параметри компілятора та генерує стартовий код.

При запуску Visual Studio 2010 відкриється вікно додатків представлено на рис 1.1.

Рис. 1.1. Вікно Visual Studio 2010

2.Створення порожнього консольного проекту додатку Win32

Етапи створення нового проекту:

  1. Спочатку обрати в меню File NewProject (Файл → Новий → Проект) (рис.1.2).

Рис. 1.2. Створення нового проекту

  1. В діалогом вікні, що з’явилося New Project (Новий Проект) оберіть Win32 Console Application та введіть ім’я проекту в редагованому поле Name (Ім’я) та натисніть на кнопку → OK (рис.1.3).

Рис. 1.3. Діалогове вікно New Project (Новий Проект)

  1. З’явиться діалогове вікно майстра Application Wizard (Майстер створення додатків) та натисніть на кнопку → Next > (рис.1.4). Діалогове вікно відображає поточні активні установки.

Рис. 1.4. Діалогове вікно Application Wizard (Майстер створення додатків)

  1. Після натиснення кнопки Next > з’явиться сторінка налаштувань додатку Application Settings (Налаштування додатків) (рис. 1.5). В вікні, що з’явилося поставте прапорець навпроти Empty project (Порожній проект) та натисніть на кнопку → Finish.

Рис. 1.5. Сторінка Application Settings (Налаштування додатків) майстра Application Wizard

 1. Після цього додайте до проекту новий вихідний файл. Клацніть правою кнопкою миші на панелі Solution Explorer та оберіть в контекстному меню пункт Add → New Item ( Додати → Новий елемент) (рис. 1.6)

Рис.1.6. Ліва панель Solution Explorer (Провідник рішень)

 1. В діалогом вікні, що з’явилося Add New Item (Додати Новий елемент) оберіть С++File (.ccp) та введіть ім’я файлу в редагованому поле Name (Ім’я) та натисніть на кнопку → Add (рис.1.7).

Рис. 1.7. Діалогове вікно Add New Item (Додати Новий елемент)

 1. Після натиснення на кнопку Add (Добавити), новий файл добавиться до проекту та буде відображений в вікні редактору.

3.Структура програми на С++

Програма на мові С++ складається з наступних складових:

 • директиви препроцесінгу – це вказівка ​​компілятору мови С++ виконати ту чи іншу дію в момент компіляції програми. Існує суворо певний набір можливих директив, який включає в себе такі визначення:

  Назва директиви препроцесінгу

  Призначення директиви

  #include

  дозволяє додавати в програму раніше написані програми та збережені у вигляді файлів.

  #include <iostream> – підключення бібліотеки вводу-виводу iostream.

  #define

  використовується для завдання констант, ключових слів, операторів та виразів, які використовуються у програмі. Загальний синтаксис даної директиви має наступний вигляд:

  #define <ідентифікатор> <текст>

  #if

  #if, #ifdef, #ifndef, #elif, #else та #endif. Наведена нижче програма виконує підключення бібліотек залежно від встановлених констант.

  # if defined (GRAPH)

  # include // підключення графічної бібліотеки

  # elif defined (TEXT)

  #include // підключення текстової бібліотеки

  # else

  # include // підключення бібліотеки введення-виведення

  # endif

  #ifdef

  #endif

  #elif

  #else

  #ifndef

  #undef

  скасовує визначення, введене раніше директивою #define. Припустимо, що на якій-небудь ділянці програми потрібно скасувати визначену константу FOUR. Це досягається командою:

  #undef FOUR

 • описи;

 • функції.