Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Авіація. Космос.Людина

.pdf
Скачиваний:
5
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
474.83 Кб
Скачать

«АВІАЦІЯ. КОСМОС. ЛЮДИНА»

(до Міжнародного дня польоту людини в космос, Всесвітнього дня авіації і космонавтики, Дня працівників ракетно-космічної галузі)

«Облетівши Землю в кораблі-супутнику, я побачив, яка прекрасна наша планета. Люди будемо берегти та примножувати цю красу, а не руйнувати її»

Юрій Гагарін

Гопка, В.В. Вселенная и человек: Монография / В.В. Гопка. – Новосибирск, 2007. - 128 с.

В основі даної монографії Космос і Людина. Існує велика кількість Всесвітів, всі разом вони складають Міжсвітовий Всесвіт. Головна Енергія Міжсвітового Всесвіту у вигляді енергії „Темрява-Холод” є основним видом матерії і творцем зіркової речовини, із якої народжуються і еволюціонують складові Всесвітів. В Міжсвітовому Просторі все між собою пов’язано енергетичними хвилями в визначеній, строго пов’язаній закономірності. Енергетичний зв’язок Людини з Космосом здійснюється в основному через гени, їх 80 тисяч і кожний ген зв’язаний зі своєю хвилею. Цей енергетичний інформаційний зв’язок здійснюється протягом усього життя людини.

Гопка, В.В. Так сколько же вселенных? По крайней мере не меньше двух! / В.В. Гопка – Запорожье: Днепровский металлург, 2007. – 156 с.

Книга присвячена головним етапам розвитку астрономічної картини світу. Використані накопичені свідоцтва про Світ, про існуючі астрономічні картини Світу, уявлення про природу об’єктів, що спостерігаються, про механізм їх взаємодії, про структуру і масштаби їх існування і на їх основі “генерована”, на погляд автора, нова ідея наукової астрономічної картини Світу. Розкритий центр всіх Енергій у вигляді Головного Реактора, а також джерело створення Головної Енергії, що є праматір’ю Гугол Всесвіту і її структурної будови, а також ритмічних пульсацій і циклічність розширення та зжаття складових Всесвіту на фоні древньоіндуських Міфологій і уявлення про Всесвіт. Розрахована на молоде наукове покоління студентів, наукових працівників.

Даценко, А.В. Юрій Васильович Кондратюк. 1987-1942 [пер. з рос. Н.К. Кочерга] / А.В. Даценко. - Полтава: ПолтНТУ,

2012. - 172 с.

У червні 2012 року виповнилось 115 років від дня народження в Полтаві видатного теоретика космонавтики, блискучого інженера, винахідника, раціоналізатора Олександра Шаргея, який увійшов у науку під іменем Юрія Васильовича Кондратюка. В книзі подається його наукова біографія. Перше видання книги вийшло російською мовою у видавництві «наука» в 1997 році до 100-річчя Юрія Кондратюка. Для читачів, які цікавляться історією вітчизняної науки і техніки.

Даценко, Анатолий Александр Шаргей – Юрий Кондратюк, сын Украины, Полтавы / Анатолий Даценко. - Полтава: Полтава, 2000. – 352 с.

Ця біографічна документальна повість – результат більш ніж 25-річної роботи автора над темою А. Шаргей – Ю Кондратюк. Тут читач може знайти і життєпис, і розповідь про багатоманітну творчість людини без дипломів, вчених степенів і звань, нічим не нагородженого за життя… А ім’я його стало в один ряд з іменами вчених, що заклали основи теоретичної космонавтики на самому початку ХХ століття. У 1997 році ЮНЕСКО відзначало століття з дня народження дивовижного українського вченого. До ювілею вченого приурочене перше видання цієї книги. У перевиданні 2000 року зроблені уточнення і виправлення помилок.

Динамика старта жидкостных ракет - носителей космических аппаратов: Монография: проект "Наукова книга" / Г.И. Богомаз и др. - К.: Наук. думка, 2005. - 248 с.

У монографії наведені математичні моделі для дослідження динаміки наземного старту ракет-носіїв космічних апаратів (РН КА) тандемного і пакетного компонувань з урахуванням особливостей нелінійної взаємодії РН КА з пускової установкою. Розглянуто питання математичного моделювання динамічної завантаженості РН КА при мінометному старті з пускового контейнера, а також при старті з літака-носія. Для моделювання коливань рідини в баках використано механічні аналоги. Наведено результати досліджень динамічних характеристик та завантаженості ракет-носіїв «Зеніт», «Дніпро», «Циклон» під час старту. Для наукових та інженерно-технічних працівників, фахівців в галузі ракетобудування, динаміки машин і машинобудівних конструкцій.

Жолобов, В.М. Звезда по имени судьба: Земные откровения космонавта: [биограф. повесть] / В.М. Жолобов. - Х.: Творческая мастерская "Переплет и реставрация", 2011. – 320 с.

В біографічній повісті щирі спогади космонавта Віталія Жолобова: особисті, інтимні і масштабні, філософські: - екскурси в історію, етнографію, політику; - спогади, викликані багатьма зустрічами, подіями, враженнями; - голоси з минулого, роздуми про дні нинішні; - особи рідних і друзів, політичних та культурних діячів різних країн, вихоплені з безперервного потоку буття. Ці пласти є різнохарактерними, немов би окремими нарисами і новелами, складають цільну і хвилюючу розповідь про драматизм багатьох подій минулого століття. Вони постають перед читачем крізь призму життя самого автора, від її витоків до сьогоднішніх днів.

Казанцева, Л. Київське вікно у Всесвіт / Л. Казанцева, В. Кислюк. – К.: Наш час, 2007. – 197 с. – (Сер. «Невідома Україна»).

У книзі на основі численних публікацій, Інтернет-видань та архівних матеріалів досліджується в хронологічному порядку історія розвитку астрономії у Києві від архаїчних часів до сьогодення. Книга містить розповідь про астрономічні уявлення наших пращурів, зафіксовані в археологічних знахідках (архаїчна астрономія) та свідченнями літописів (літописна астрономія). Звертається увага на єретичність астрономії середніх віків, пожвавлення інтересу до астрономії в епоху Відродження, зародження телескопічної астрономії та виникнення перших астрономічних обсерваторій у Європі та на території теперішньої України. Для старшокласників, студентів та

викладачів навчальних закладів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, а також для вчених та всіх, хто цікавиться історією європейської та вітчизняної науки.

Кислюк, В.С. Місяць на небі.... / В.С. Кислюк - К.: Академперіодика, 2009. - 120 с

Книжка «Місяць на небі…» складається з двох розділів – «Дивовижний світ Селени» та «Повернення до Місяця». Перший з них містить розповідь про сучасний стан вивчення місяця: його походження, особливості обертального руху, природу та внутрішню будову. У другому розділі обговорюються проблеми подальшого вивчення і освоєння природного супутника землі з допомогою космічних апаратів та створення на його поверхні населених наукових і науково-виробничих баз. У додатках наведено основні дані про місяць, словничок місячних термінів, хронологію досліджень Місяця за допомогою космічних апаратів, карту видимого боку Місяця для спостережень з допомогою бінокля або шкільного телескопа. Книжка «Місяць на небі…» розрахована на широке коло читачів.

Кондратюк, Ю.В. Вибрані твори / Ю.В. Кондратюк. - Дніпропетровськ: Дніпрокнига, 1997. - 304 с.

Біографія вченого-самородка, його наукова і трудова діяльність. Книга призначена для вчених, спеціалістів та інших діячів космонавтики, а також для читачів, які цікавляться технікою, космонавтикою та історією України.

Космічне право України: Збірник національних і міжнародних правових актів. Вид. 4-те, переробл. та допов. / Ред. колегія: Н. Р. Малишева, О. Й. Сердюк, Ю.С. Шемшученко. – К.:

Атіка, 2004. – 440 с.

Збірник включає основні національні нормативно-правові акти України та міжнародно-правові документи з питань регулювання космічної діяльності, чинні на 01.06.2004 р. Для фахівців, діяльність яких пов’язана зі сферою освоєння та використанням космічного простору, викладачів і студентів технічних і юридичних вузів, широкого кола читачів.

Космічні і земні орбіти Ю.В. Кондратюка (О.Г. Шаргея). - Дніпропетровськ: Січ, 1996. - 406с.

Ця книга про долю піонера практичної космонавтики – Юрія Васильовича Кондратюка (Олександра Гнатовича шар гея), його епоху і його послідовників. Вміщені в книзі праці вченого, архівні документи, листи, мемуари допоможуть осягнути непересічне значення творчості нашого співвітчизника. Розрахована на широке коло читачів.

Матвієнко, В.П. Планета життя / В.П. Матвієнко – К.: Наук.

думка, 2006. – 288 с.

Автор книги – відомий економіст, професор В.П. Матвієнко – ставить за мету просто і зрозуміло розповісти читачам про складні процеси розвитку великого та неосяжного космічного простору. Відкриває книгу розповідь про еволюцію всесвіту, формування галактик та виникнення різноманітних астрономічних явищ. Наведені описи планет Сонячної системи та їх супутників. Розкриті шляхи пізнання Всесвіту від Галілея, Кеплера, Ньютона та Енштейна до сучасних наукових досліджень. В одному з розділів книги автор намагається поєднати методи природознавчого пізнання Всесвіту з методами внутрішнього розуміння божественної природи буття на Землі, завдяки чому висвітлені у книзі ідеї відомих філософів – Мальтуса, Гегеля, Маркса та багатьох інших - отримали нове цікаве прочитання. Найважливіший лейтмотив книги – драматичний характер сучасних взаємовідносин людства з силами природи. Аналізуючи причини та жахливі наслідки глобальної катастрофи ХХ століття - Чорнобильської трагедії, автор закликає читачів зрозуміти високу відповідальність кожної людини за збереження Землі. У

додатках до книги наведені цікаві факти про космос, землю, країни світу, історію людства тощо. Книга адресована широкому колу читачів.

Онищенко, В.О. Піонер теоретичної космонавтики Юрій Кондратюк: Per Aspera ad Astra / В.О. Онищенко, В.І. Русін, В.А. Смирнов. - Полтава: Полтава, 2007. - 120 с.

21 липня 1969 року відбулася знаменна подія у житті людства: вперше нога землянина ступила на поверхню іншого небесного тіла – природного супутника нашої планети – Місяця. Тоді ж серед гуркоту вітальних овацій досить тихо і невпевнено пролунало незнайоме широкому загалу українське прізвище – Кондратюк. Хто він? Звідки? Чому саме його ім’ям американці називають проторований ними шлях на Місяць? Для з’ясування цих питань співвітчизникам Кондратюка знадобилося півтора десятка років, коли, нарешті, усі ми довідалися про його справжнє ім’я - Олександр Гнатович шар гей – і про драматичні обставини його життя. 21 червня 1997 року з нагоди відзначення громадськістю світу 100-річного ювілею від дня народження цього талановитого вченого та інженера його ім’я присвоєне Полтавському державному технічному університету. Про наукову спадщину Кондратюка - Шаргея, про деяких зарубіжних і вітчизняних дослідників у галузі ракетної і комічної технічки, а також про Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка розповідає ця книга. Книга науковохудожня, написана на документальному матеріалі, зібраному і переосмисленому авторами. Може бути використана у навчальному процесі шкіл, гімназій і ліцеїв, вищих закладів освіти. Для широкого кола читачів.

Силин, Р. Человек и Вселенная / Р. Силин. - Хмельницкий:

ХНУ, 2007. - 133 с.

Книга присвячена ролі людини у Всесвіті, їх взаємовпливу, призначення людини. Стверджується, що людина створена як інструмент пізнання для Вищого розуму. Показується, що у світі править інформація та інформаційним середовищем є торсіонне поле Всесвіту. У книзі розглядаються ідеї,

передумови і результати на підставі огляду деяких робіт А.Є. Акімова, Г.І Шипова, Е.Р. Мулдашева, В.Ю. Тихоплав і Т.С. Тихоплав. Книга буде корисна для студентів, викладачів, широкого кола читачів - всіх, хто цікавиться новими поглядами на будову Всесвіту і ролі в ній людини.

Син Землі й зірок: біобібліогр. покажч./ уклад.: О.П.Бригида, Н.К. Кочерга, В.О. Сидоренко. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 39 с.

Біобібліографічний покажчик висвітлює життєвий і творчий шлях блискучого інженера-винахідника, раціоналізатора, видатного теоретика космонавтики, полтавця Юрія Кондратюка (Олександра Шаргея). Кожна з позицій, поданих у покажчику, – це частина життя талановитого вченого. Покажчик складається з періодичних видань українською, російською мовами, надрукованими- в період з 1931 по 2012 роки. У пропонованованому біобібліографічному покажчику читачі знайдуть основні дати життя і діяльності вченого, літературу про нього. Щоб читач краще орієнтувався в дослідженнях, які провів Ю.В. Кондратюк, у покажчику подано перелік найважливіших наукових досягнень та інженерних розробок. У них викладено весь комплекс основних науково-теоретичних питань стосовно проблем здійснення космічних польотів. Монографічний та аналітичний бібліографічні описи подаються за алфавітом прізвищ авторів і назв публікацій. Бібліографічний опис видань подано згідно із ДСТУ ГОСТ 7.1- 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Це видання стане у нагоді науковцям, викладачам, студентам, усім, хто цікавиться історією науки і техніки України, світу.

Смирнов, В. Костянтин Ціолковський та його космічні формули / В. Смирнов. - Полтава: Техсервіс, 2008. - 196 с.

Заснування теоретичної космонавтики, розробка «небесної» космічної філософії, підрив геоцентризму у суспільно-історичній свідомості, обґрунтування й проголошення невідворотності й закономірності практичного освоєння позаземних просторів – усе це здобутки скромного учителя фізики і математики Калузького єпархіального училища Костянтина Ціолковського (1857-1935). Основні наукові і світоглядні знахідки К. Ціолковського у царині

динаміки тіл змінної маси, реактивного руху і космонавтики розглядаються у книжці в загальному контексті розвитку наукової думки від Ньютона до наших днів. Для викладачів середньої і вищої школи, студентів, учнів, усіх, хто цікавиться розвитком і досягненнями сучасної науки.

Современная космология: Динамика Вселенной в задачах: монография: проект "Наукова книга". - К.: Наукова думка,

2010. - 256 с.

Книга присвячена сучасним уявленням про динаміку Всесвіту, включаючи найостанніші досягнення космології. Наведені задачі дають змогу читачеві простежити весь тернистий шлях еволюції наших знань про всесвіт: від традиційної моделі Великого вибуху до домінуючої в даний час Стандартної космологічної моделі. Від читача потрібно лише знайомство з основами спеціальної та загальної теорії відносності й фізики елементарних частинок. Наша мета – показати, що навіть ці мінімальні знання дають можливість вирішувати дуже широке коло космологічних задач і, більше того, зрозуміти сутність проблем. З якими зустрічається сучасна космологія. Для студентів старших курсів фізичних спеціальностей, аспірантів і фахівців суміжних областей. Які цікавляться останніми досягненнями космології і бажають набути навичок самостійної роботи.

Теоретические основы проектирования ствольных управляемых ракет: Монография / Под ред. О.П. Коростелева. - К.: Defense Express Library, 2007. - 446 с.

В монографії викладені основи теорії проектування стовбурових керованих ракет, у тому числі і методи визначення аеродинамічних характеристик і зовнішніх навантажень, що діють на ракету, і розрахунку проектних параметрів складових частин ракети. Розглянуті питання побудови структурних схем систем управління і кермових приводів ракети, способи покращеннях їх динамічних характеристик. Запропонований порядок розрахунку ракетного двигуна на твердому паливі, бортовій інформаційновимірювальній системі, бойовій частині і засобів автоматизованого контролю ракети. Поряд з теоретичними основами проектування стовбурових керованих

ракет в монографії розглянуті також питання методологічного забезпечення всебічних випробувань ракет, введення їх в експлуатацію та її організації, продовження термінів придатності ракет та їх утилізації. Монографія призначена для спеціалістів-проектувальників високоточної зброї, а також може бути корисною для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів і науково-дослідницьких закладів по відповідним спеціальностям їх підготовки.

Син Землі й зірок: біобібліогр. покажч./ уклад.: О.П.Бригида, Н.К. Кочерга, В.О. Сидоренко. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 39 с.

Біобібліографічний покажчик висвітлює життєвий і творчий шлях блискучого інженера-винахідника, раціоналізатора, видатного теоретика космонавтики, полтавця Юрія Кондратюка (Олександра Шаргея). Кожна з позицій, поданих у покажчику, – це частина життя талановитого вченого. Покажчик складається з періодичних видань українською, російською мовами, надрукованими- в період з 1931 по 2012 роки. У пропонованованому біобібліографічному покажчику читачі знайдуть основні дати життя і діяльності вченого, літературу про нього. Щоб читач краще орієнтувався в дослідженнях, які провів Ю.В. Кондратюк, у покажчику подано перелік найважливіших наукових досягнень та інженерних розробок. У них викладено весь комплекс основних науково-теоретичних питань стосовно проблем здійснення космічних польотів. Монографічний та аналітичний бібліографічні описи подаються за алфавітом прізвищ авторів і назв публікацій. Бібліографічний опис видань подано згідно із ДСТУ ГОСТ 7.1- 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Це видання стане у нагоді науковцям, викладачам, студентам, усім, хто цікавиться історією науки і техніки України, світу.

Смирнов, В. Костянтин Ціолковський та його космічні формули / В. Смирнов. - Полтава: Техсервіс, 2008. - 196 с.

Заснування теоретичної космонавтики, розробка «небесної» космічної філософії, підрив геоцентризму у суспільно-історичній свідомості, обґрунтування й проголошення невідворотності й закономірності практичного освоєння позаземних просторів – усе це здобутки скромного учителя фізики і математики Калузького єпархіального училища Костянтина Ціолковського

(1857-1935). Основні наукові і світоглядні знахідки К. Ціолковського у царині динаміки тіл змінної маси, реактивного руху і космонавтики розглядаються у книжці в загальному контексті розвитку наукової думки від Ньютона до наших днів. Для викладачів середньої і вищої школи, студентів, учнів, усіх, хто цікавиться розвитком і досягненнями сучасної науки.

Современная космология: Динамика Вселенной в задачах: монография: проект "Наукова книга". - К.: Наукова думка,

2010. - 256 с.

Книга присвячена сучасним уявленням про динаміку Всесвіту, включаючи найостанніші досягнення космології. Наведені задачі дають змогу читачеві простежити весь тернистий шлях еволюції наших знань про всесвіт: від традиційної моделі Великого вибуху до домінуючої в даний час Стандартної космологічної моделі. Від читача потрібно лише знайомство з основами спеціальної та загальної теорії відносності й фізики елементарних частинок. Наша мета – показати, що навіть ці мінімальні знання дають можливість вирішувати дуже широке коло космологічних задач і, більше того, зрозуміти сутність проблем. З якими зустрічається сучасна космологія. Для студентів старших курсів фізичних спеціальностей, аспірантів і фахівців суміжних областей. Які цікавляться останніми досягненнями космології і бажають набути навичок самостійної роботи.

Теоретические основы проектирования ствольных управляемых ракет: Монография / Под ред. О.П. Коростелева. - К.: Defense Express Library, 2007. - 446 с.

В монографії викладені основи теорії проектування стовбурових керованих ракет, у тому числі і методи визначення аеродинамічних характеристик і зовнішніх навантажень, що діють на ракету, і розрахунку проектних параметрів складових частин ракети. Розглянуті питання побудови структурних схем систем управління і кермових приводів ракети, способи покращеннях їх динамічних характеристик. Запропонований порядок розрахунку ракетного двигуна на твердому паливі, бортовій інформаційновимірювальній системі, бойовій частині і засобів автоматизованого контролю ракети. Поряд з теоретичними основами проектування стовбурових керованих